Google+

2009

O malo

H1N1: Para uns unha estafa, para outros un mal cálculo e para os mais un pesadelo sen -estatisticamente- consecuencias (polo de agora). A vacinación sae moi mancada a nivel de opinión pública.

Prescripción: Mais un parche para a enfermeiría. A verdadeira "prescripción enfermeira" queda aparcada e os valeiros existentes sobre 'si precisa' ou sobre 'preparacions' continúan.

Especialidades: A eterna tramitación malía que, polo menos, está aberta a aplicación para solicita-lo acceso pola vía escepcional.

O desprestixio: O caso Ryan, fixo moito dano á imaxe pública da profesión non tanto polo acontecido en sí como pola facilidade coa que se CULPOU a unha profesional...por certo; ese individuo sige de xerente?

Certos tribunais: Facer un exame de oposición non é doado pero facer un exame no que hai que correxir 4 respostas e anular 8... precisa cando menos de autocritica.

O bó

Novos desenrolos e novos horizontes: A tecnoloxía non deixa de avanzar e brindar novas oportunidades ás persoas e novos recursos ós coidadores.

O Nurseroll: Os blogs de enfermeir@s cada vez teñen mais nivel malia a que alguns nos empeñamos en baixarllo...a min gustame especialmente LAS CORONARIAS e os moi activos CUIDADOS ENFERMEROS INTENSIVOS.

A capacidade: Cada vez hai mais ENFERMEIRAS en cargos decisivos da administración e cada vez mais a administración mira á nosa profesión como unha oportunidade para o SNS.

A sorte: atopámolo con tempo e actouse rápido.

A oportunidade: Un reto persoal para aprender e para opinar con algo de coñecemento de causa.

JBI COnNECT es ahora más (+)

El pasado 19 de Noviembre, casi al mismo tiempo que se realizaba el XIII encuentro internacional de investigación en enfermería organizado por INVESTEN en Almería, el JBI lanzaba su nuevo web site JBI ConNECT+.

Se trata de una nueva plataforma que ofrecerá más y mejores servicios e interconectividad como el profesor Alan Pearson explica en este vídeo...Aún se encuentra en fase 'beta' por lo que las traducciones (incluidas Catalá, Eskera e Galego) no funcionan al 100%. Las búsquedas tienen una interfaz más agradable, los usuarios logueados tendrán a su disposición un historial de sus búsquedas anteriores (espero que al estilo de PUBmed) y pueden administrar documentos creados por ellos.

Con só mirar ós ollos

Fago esta entrada hoxe, día de Nadal porque si espero ó luns non a creeriades.

O asunto é como sigue: Unha beca de investigación da fundación canadiana para a innovación, Unha profesora experta en nanoestructuras e unha idea.

Unhas lentes de contacto que cambian de cor segundo o nivel de glucosa nas bágoas...Acabaranse as picadelas? con só mirar ós ollos da persoa diabética poderase coñecer si o seu nivel de glucosa é axeitado.

Artigos pantasma ou como rematar coa Evidencia

O Boletín da axencia de calidade de Novembro se fixo eco dun artigo do PloS Med no que se refire o escándalo dos artigos 'de encarga' asinados por eminentes sen escrúpulos e orientados en beneficio da poderosa industria farmaceutica e dos productos sanitarios.

No número deste mes abonda no tema enfocandose no caso dos artigos de investigación clínica sobor do cancro. Atópase unha notable asociacion entre o financiamento por parte da industria e os resultados positivos de, por exemplo, supervivencia e, seguramente, só se trata do cumio do Iceberg pois o financiamento dos estudos soe ser un dato 'autoinformado' polo que cabe sospeitar que mais artigos estarán baixo a sospeita.

Así pois, como dixen no facebook: "Cando non podes acreditar no que lees, en que ter confianza?".

Porque si a EVIDENCIA se construe en base a artigos de investigación primaria que están sesgados. E si, xa sei que para iso está a lectura crítica e que tanto Cochrane como Joanna Brings empregan ferramentas moi duras (e hai outras como CONSORT, STORBE, MOOST etc.) para 'dar de paso' artigos que se integren nas revisions sistemáticas, mais; non estará a industria a face-lo mesmo coas revisions sistemáticas? ata o de agora a industria era a única que tiña os cartos e os medios para facer grandes estudos poblacionais e a alternativa para xerar evidencia de calidade eran as revisions sistemáticas e as metaanlises mais, agora que se está a por a descuberto o seu xogo, non será razoable que a industria escomence a bombardear con "revisions á carta"? eu coido, como xa indiquei que é preciso que as axencias de avaliación de tecnoloxías, as institucions que fomentan a atención sanitaria baseada na evidencia as organizacions profesionais e as poucas editoriais independentes que queden (outro mecanismo de control da industria) retomen os requisitos de publicación de artigos.

Servicios clínicos, servicios multidisciplinares, servicios multiprofesionales.

Cuanto más avanza el tiempo más convencido estoy de que si la asistencia la brindamos las personas a las personas somos los profesionales los más indicados para organizar esa atención. Pero para ello es necesario un impulso ‘desde arriba’ que cree el ambiente adecuado entre todos y que genere la suficiente libertad para que las ideas y la información circulen.

En las estructuras más tradicionales la atención se brinda por servicios clínicos en los que facultativos de una misma especialidad organizan sus actuaciones a lo largo de los diferentes espacios en los que las personas que presentan las patologías y problemas de salud que están incluidos en la cartera de servicios de ese servicio clínico. Esta definición ya vislumbra la más que posible desconexión entre las rutinas de trabajo y los flujos de información de esos diferentes espacios y, lo más grave, el absoluto desconocimiento de la labor de los demás que lleva irrevocablemente a pensar a los profesionales de cada servicio que los otros no se esfuerza tanto como ellos. Así mismo las interrelaciones entre servicios clínicos se restringían a las coincidencias en comisiones clínicas del centro de trabajo (comisión de infecciones, de farmacia, etc.) o a las puntuales hojas de consulta en las que muchas veces más que colaboración se vislumbra un deseo de ‘pasar la pelota’ sin que existiera una sistemática para abordar la multitud de casos en las que la realidad de los problemas sobrepasa a una estructura de este tipo.

Desde que se han empezado a implantar en nuestro entorno los esquemas de trabajo enfocados a la calidad como los modelos de CALIDAD TOTAL o el más actual modelo EFQM se ha visto la necesidad de que los equipos se convirtiesen en multidisciplinares, como abordaje lógico de entidades clínicas que, a poco avanzadas que estuviesen, implicaban a varias disciplinas médicas cuya actuación por separado causaba más problemas que beneficio a los pacientes. Áreas clínicas o simplemente servicios multidisciplinares empezaron a surgir en centros de referencia primero integrando dentro de un servicio clínico concreto a especialistas de otras ramas, luego ya aportando diversos servicios clínicos su ‘cuota de horas’ a una prestación común. Este cambio organizativo tiene como ventaja principal que OBLIGA AL DÍALOGO en beneficio de la atención de los pacientes de ese servicio/área sin poner como prioridad su pertenencia a un servicio clínico u otro.

Pero cualquier lector con conocimiento de este trabajo se habrá percatado de que este nuevo enfoque con ser bueno no es suficiente. ¿Qué hay de lo nuestro? Pues eso, seguimos siendo una especie de ‘cajas’ cerradas, sin más contacto que la puntual búsqueda de información que no por reiterada nos sirve para decir: “habrá que enviaros una copia semanal” o “podríamos mejorar esto si nos informamos con tiempo”. Multidisciplinar no es igual a multiprofesional (bueno, puede que sí; pero no para la finalidad de esta diatriba) y lo que vengo preanunciando es justamente eso. Aún los actuales servicios multidisciplinares únicamente contemplan la gestión clínica como una prerrogativa facultativa en este caso de profesionales de varias especialidades médicas agrupados.

Un equipo multiprofesional conjuntaría todos los aspectos de la atención sanitaria a los pacientes con patologías de un mismo tipo de entidad clínica principal o con afectación preferente de un sistema fisiológico; engloba todos los espacios de atención (si, incluso la domiciliaria sería susceptible de encuadrase aquí) y a todos los profesionales implicados en esa atención. La configuración de esta clase de equipos y su dotación de las capacidades autorganizativas necesarias dentro de un marco claro de objetivos de resultados vinculados a la seguridad, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos constituiría un buen paso en favor de una reforma de la sanidad pública pero necesitaría de reformas legales que pocos están dispuestos a asumir y, sobre todo, necesitaría de muchos profesionales con otra formación, otra cultura y otras capacidades en lo referente al trabajo en equipo.

Bien, termino esta pequeña tormenta de ideas recordando que no es el control ni la aritmética la que gobierna los fenómenos a los que nos enfrentamos y que necesitamos de un cierto grado de caos controlado, de cierta diversidad de opciones para conseguir que el complejo y cambiante entorno en el que nos movemos enfrente con éxito los retos del día a día para el bien de la sociedad de la que depende.

Atacando "Tradiciones"; ¿puede la evidencia con todo?

La vacunación de un Recién Nacido según el calendario aprobado en la correspondiente comunidad autónoma sin consistir en una OBLIGACIÓN si que es una práctica casi universalmente asumida por progenitores/tutores y profesionales.

Una práctica muy asumida que, a su vez, conlleva aparejadas otras más o menos 'protocolizadas' o 'interiorizadas' hasta tal punto que se podrían clasificar de "Tradiciones". Como ejemplo palmario, en mi experiencia, la administración profiláctica de paracetamol cada 6 u 8 horas para prevenir las reacciones febriles y las reacciones locales a la vacunación...

Un estudio publicado por Lancet y comentado por la agencia de calidad del SNS viene a decirnos que esa práctica resta potencia inmunizadora a las vacunas.

Algunos cambios en nuestras prácticas profesionales vienen dados por el desarrollo de la tecnología, pero otros lo son por la nueva luz que sobre viejos desconocimientos (creencias) arroja la investigación.

Quien tenga conocimientos sobre el tema sabrá que un único estudio por bien diseñado y fundamentado que esté no crea EVIDENCIA ni fundamenta RECOMENDACIONES, pero guía sobre un campo en el que profundizar. Debemos evitar encontrar las respuestas sólo en lo que vemos y no perder la capacidad de sorprendernos (Esperar lo inesperado).

POR SI PRECISA

El CGE ha emprendido una cruzada mediática en torno a un estéril debate sobre una modificación realmente chapucera de la llamada “ley del medicamento” para permitir que algun@s compañer@s, siguiendo protocolos previamente pactados, puedan indicar el uso de algunas especialidades farmacéuticas, medicamentos o principios activos.

La cantidad de discursos lanzados al rededor del tema y los muchos lugares, situaciones y circunstancias en las que se puede producir la supuesta “prescripción” me hacen pensar que, en realidad, este señor NO QUIERE una enfermería especialista ‘prescriptora’ sino una enfermera generalista que pueda rellenar y firmar recetas en ‘consultas de crónicos’.

Todas las semanas el boletín de “diario enfermero” pregunta si prescribo medicamentos y yo me respondo "todos los turnos miles de enfermeras toman decisiones equivalentes a la prescripción por el bien de sus pacientes". Porque a nadie se le escapa que sería una solución coherente que, en vista de que las enfermeras no podemos administar los medicamentos que no estén correctamente prescritos, toda prescripción ‘incompleta’ o inconcreta debería ser desechada hasta su rectificación.

A buen entendedor... los tratamientos se pautan para una medicación, para una vía de administración con una frecuencia y, en la mayoría de los casos, con una duración... pero las ENFERMERAS tienen más ética que algunos trajeados y no van a poner en riesgo el bienestar de sus pacientes hospitalizados para que se puedan rellenar y firmar unos papeles... dejando de hacer las indicaciones de medicamentos que, a diario, hacen.

Cada vez que una enfermera afronta una cura compleja y DECIDE en función de lo que observa, de sus conocimientos, de los recursos de los que dispone etc. con qué va a realizar una cura está haciendo uso de una facultad escondida, negada por la ley.

Cada vez que una enfermera “TRADUCE” una orden médica agregándole la vía, la dilución, el horario, o; aún más, decidiendo CUANDO se administra y CUANDO NO está ejerciendo una acción de mucha más responsabilidad que el hecho de cubrir y firmar una receta. Pero a nuestros próceres sólo les importa eso; por? sólo de sospecharlo se me revuelve el estómago.

Creo que necesito una dosis de KELEDÉN... a no; que es sólo ‘por si precisa’, deberé buscar quién me lo prescriba....


Os números da enfermeiría nos EEUUDos 5,5 millons de enfermeiras dos EEUU só a metade son RN (Muller branca maioritariamente) estas gañan si un soldo considerablemente maior que o de eiquí (media de 31$ hora) pero non temos un referente de custe de vida nin de nº de horas anuais de traballo e seguramente a "antiguedade" non é un factor variable no salario. Eiquí con 1420 h/ano virían sendo 29500€ anuais... pero unha enfermeira especializada en anestesia chega ós 86000€ anuais.

Mais aló das referencias escatolóxicas os riscos da profesión fan que teña mais lesions que os traballadores da construcción, que sufran mais agresions que os vixiantes de prisions e unha de cada 5 enfermeiras dos servizos de urxencia hospitalaria cumpren os criterios para ter un Desorde de stress post-traumático.

A enfermería ten unha grande demanda, de feito, é unha das poucas profesions que gañou postos de traballo no 2009. Calcúlase que hai 135000 postos de traballo sen cubrir e que no 2020 serán 1 millón.

Esto está afectar á calidade e ós resultados nos doentes e as empresas escomenzan a saber que contratar unha enfermeira é mais barato que pagar unha idemnización por non tela razón pola que os soldos están no seu punto mais alto.

Sobre la vacuna frente a la gripe A H1N1

Desde el 16 de Noviembre está disponible en España la vacuna específica frente al nuevo virus de la gripe A H1N1 destinada a grupos de riesgo y a grupos de vacunación prioritaria.

Hasta el día 29 según un informe de la AEMPS (.PDF 20 kb) se habían administrado 1 millón de dosis.

Este informe detalla las notificaciones realizadas al regitro de casos sospechosos de reacciones adversas totalizando 150 casos, dejando bien claro que la notificación o su inclusión en el registro NO presuponen ninguna prueba sobre la vinculación del producto con el efecto.De los 150 casos la gran mayoría se encuentra entre los descritos en la ficha técnica.

Se describen en detalle los casos de mayor interés que son aquellos que han trascendido a la opinión pública; 1 reacción anafilactica, 1 edema de glotis, 1 edema facial con dificultad respiratoria, 1 aborto, 3 convulsiones...

Creo que si existe un argumento contra la vacunación es el miedo difundido por la rumorología de que a la vacuna no se le han realizado todos los test al 100% o de que los gobiernos han firmado claúsulas de excención de responsabilidad a los fabricantes justamente por esa falta de ensayos.

Yo no se bien a que carta quedarme, pero agradezco la transparencia de la AEMPS que me ayuda a argumentar a las personas que me preguntan. Por otra parte, tenemos (como dijo un bloguero) la oportunidad de seguir en directo un gran experimento a nivel poblacional entre un pais que está administrando Oseltamivir y vacuna y uno que NO, Polonia.

La vacuna es una herramienta para reducir o paliar el contagio y que los profesionales nos la pongamos es una medida costo-eficaz y con un riesgo bastante asumible estadisticamente; pese a ello el propio consejero ha tenido que emitir una nota apelando a la responsabilidad profesional para que nos vacunemos, lo que me indica que, o bien la carta ha estado 'aparcada' en algún lugar o bien su difusión con el inicio de la campaña ya bien pasado se debe a malos datos (locales o regionales) sobre la adhesión de los profesionales.

Aún queda bastante "temporada" como para dar valoraciones definitivas o creer que está todo controlado; a la aparición de mutaciones más agresivas me remito.

Precisan as aplicacions sanitarias móbiles unha regulación?

Do milleiro de aplicacions de corte sanitario que existen para iPhones, Blackberrys, S.O. Android e Wind mobile, etc só AirStrip OB (un sistema de monitorización obstétrica da FC fetal e a tonometría uterina) ten a aprobación da FDA para etiquetarse como "aplicación sanitaria".Neste caso, e empregando a rede WiFi do centro sanitario, pódese ter acceso os datos de monitorización obstétrica das parturientas ingresadas no iPhone unha vez autenticado.

Para empezar entrase no campo das definicions...os reguladores da sanidade non soen encadrar 'sistemas' nin 'intanxibles' nas súas competencias; dado que os programas informáticos non un obxeto, pois existe un 'gap'.

A lexislación e as axencias de avaliación tecnolóxicas deben ir tan deprisa como as inovacions que nos asaltan, actualmente a implantación de programas informáticos ven sempre da mán de novos dispositivos reais (trebellos) que deben ser 'dados de paso' mais... sendo o software o punto principal de desenrolo tecnolóxico moderno e os tecnogadgets móbiles os trebellos do futuro (teléfonos + PDA + ordenadores...todo nun) pronto - XA - a industria vai 'desbordar' á lexislación e poñer nas nosas mans programas que atendan necesidades sanitarias dende trebellos que non precisen permisos das autoridades certificadoras da sanidade senon da industria.

Remato cunha aplicación que marca o ritmo e avalía a calidade das compresións cardíacas na RCP básica empregando o acelerómetro do iPhone; en realidade fai unha guía completa de tódolo proceso de atención...empregando cal algoritmo? pois iso, que se pon en marcha un software de axuda á RCP que non se sabe ben qué algoritmos emprega...é só un exemplo, neste caso dunha aplicación de 'adestramento' (5,99$ na APPstore)

La NADA suspendida.

Ahora la supuesta meta de la profesión está metida de lleno en un doble pleito judicial y político por acceder a una capacidad fantasma.

El TSJ de Andalucía ha suspendido cautelarmente el decreto de la famosa 'prescripción no prescriptiva' de l@s compañer@s que trabajan para el SAS iba a copiar y pegar las reacciones de la OMC y del CGE pero los argumentos de este último son tan esperpénticos como la cara boquiabierta de ese señor así que os enlazo la noticia de Acta Sanitaria y lo veis.

A mi, nada sospechoso de alineamiento político para ese lado, me llama poderosísimamente la atención la reiteración del nombre de un partido que, mientras gobernó, era la joyita para el CGE y, todo hay que decirlo, aprobó la legislación que SI permite una ampliación de competencias de los profesionales basada en las CAPACIDADES, no en decretazos llenos de palabrería; la LOPS.

En fin, se va sembrando.

Los mismos argumentos, el 'eterno' debate.Hace unos días, en la entrada dedicada a mi última visita a Portugal incluí un parrafo sobre las tasas introducidas en el SNS luso para disminuir la sobreutilización de los servicios sanitarios y algunas opiniones propias al respecto.

Lo cierto es que, como si me hubiesen escuchado, las dos trincheras del debate soterrado sobre el futuro de nuestro SNS han editado sendos documentos que ahondan los respectivos huecos pero no aportan puntos de consenso. Por último indicar que en el lugar donde se debe buscar el consenso que transmita a los ciudadanos que tiene un sistema de salud fuerte y con futuro y, por lo tanto, los aleje de engañosas tentaciones de seguros adicionales (verdadera cuestión de fondo); dicho consenso sigue estando lejos.

 
Por parte de los que piensan que el SNS actual es insostenible, poco productivo, deficitario y abocado al colapso por la propia evolución demográfica desde la web "Cambio posible" encabezada por la FEDEA y asesorada por la consultora McKinsey&Company han emitido un informe con un análisis de la situación y 4 recomendaciones principales:
  • Introducir un ticket moderador por visita en atención primaria y urgencias, para reducir la hiperfrecuentación o sobreuso del sistema.
  • Asegurar que las dificultades económicas no retrasan la introducción sistemática de las nuevas prestaciones que supongan calidad de vida.
  • Elaborar una comparativa de desempeño clínico, calidad de servicio y eficiencia de centros sanitarios a nivel nacional.
  • Fomentar la autonomía de gestión para centros y profesionales, con un sistema de incentivos y una asunción de los riesgos asociados.


A esta exposición responde la FDASP con un documento en menos de 48 horas en el que se descalifica a los redactores del informe por estar evidentemente sesgados, por otra parte el análisis de situación hecho y por último las medidas propuestas.
La primera premisa la analizo más abajo; la segunda es contradictoria, diluir el aumento de gasto sanitario debido al envejecimiento de la población en un crecimiento de la misma (tenga el origen que tenga) es falaz. El porcentaje de mayores de 65% no es el dato, el dato es su número total pues no es lo mismo 3millones de >65a para 8000 camas (por poner números) que 4 millones para esas mismas camas y tanto da que la población total sean 45 ó 50 millones...

Se aduce que el segundo factor de incremento de costes es la introducción de nuevas tecnologías y medicamentos y se apela a la presión de la industria como culpable, eso es tanto como decir que los clínicos no sabemos qué necesitan los pacientes ni aplicamos el 'coste de oportunidad'. La presión de la industria existe; es un auténtico ejercito en ocasiones, pero no es menos cierto que quienes ponemos nuestras firmas somos los profesionales y que cuando se habla de procotolizar y actuar con rigor mucha gente tira la piedra y esconde (mejor dicho, la extiende por detrás) la mano. Es curioso en este caso el papel de los facultativos; supuestos trabajadores del sistema que, sin embargo, apelan una y otra vez a la "libertad clínica" en su práctica al tiempo que se afirman como "trabajadores en igualdad de condiciones" en temas de horarios, jornada laboral etc. yo suelo resumirlo como "la cara pragmática" en la cual si desde arriba se niega una tecnología o prestación se critica abierta y públicamente esta negativa, pero si se traslada la negación de la misma a los decisores no se toman decisiones fundamentadas únicamente en los aspectos clínicos sino que la presión (de los usuarios) toma un papel determinante.

Afirmar que "no hay ninguna evidencia de que el sistema sanitario español esté en riesgo" es MUY temerario. Afirmar que se pagan pocos impuestos para el servicio que se recibe y que existe mucho fraude fiscal tiene fundamento pero es un argumento que ya no llega a la población cuando la actividad económica y el paro señalan una crisis del sistema.

Englobar tickets moderadores de sobreutilización y copago es una argucia falaz, citar estudios y no poner sus referencias bibliográficas es como no poner nada. Lo que no se niega es que la sobreutilización existe aunque se diga que es "autoinducida"; yo no creo que si el 80% de urgencias hospitalarias son personas que acuden de 'motu propio' y, de estas, un 60% deberían haber acudido antes a los dispositivos de Atención primaria; se trate de ninguna 'autoinducción' y desde luego, SI que afecta a la atención que se dispensa. Puede que los dispositivos de AP no respondan a las espectativas de la población, pero aumentando las dimensiones de los servicios de urgencias sólo se obtiene un "efecto llamada". Yo leí hace tiempo que se había probado en algún área de Galicia a que a esas personas que acuden de motu própio y que, tras la atención, se comprueba que deberían haber acudido a las urgencias de AP (e incluso a su médico de cabecera esa misma tarde) NO SE LES ENTREGAN RECETAS FINANCIADAS. Esto vuelve a poner a los profesionales frente a sus responsabilidades con el sistema, ignoro los efectos de esta medida tanto como los de los tickets moderadores de Portugal.

Dice la FADSP usando un dibujo de 'El roto' que lo más importánte de un informe es saber quién nombro a los expertos...no le falta razón; tod@s tenemos intereses y ellos deberían responder a los suyos que son los de trabajadores del Sistema sanitario público con sueldos y posiciones específicas; decisores de gasto que no parecen muy dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en el mismo. A que lo primero que se escucha es: "yo no voy a negar una ambulancia a un paisano que me grita mientras el director general tenga ese coche oficial"...escusas de mal profesional.

¿Y QUIEN PUEDE, ENTOCES, HACER UN ANÁLISIS IMPARCIAL DEL SNS?
Esa especie de arbitraje lo pueden hacer departamentos de economía aplicada, economía de la salud o de las facultades de administración pública; pero, finalmente, el último veredicto lo haremos los cidudadanos y, mucho me temo, no tomaremos la decisión pensando en la atención sanitaria que se nos dispensa, sino en otras cosas más prosáicas.

Un sistema de seguridad del paciente en acción

Se detectaron, mediante los oportunos sistemas de notificación, una serie de eventos adversos en torno a la utilización de agentes orales para la preparación gastrointestinal.

La agencia nacional de seguridad del paciente emitió un "informe de respuesta rápida" (.PDF 48kb en inglés) con el subtítulo del informe al aprendizaje; para poner en alerta a los profesionales, al sistema y una "hoja de apoyo" (.PDF 78 kb en inglés) con información detallada sobre los incidentes informados, ejemplos de 'incidentes tipo' etc.

Y las sociedades profesionales implicadas responden con una Guia de consenso para la prescripción y administración de agentes orales de preparación intestinal (.PDF en inglés) con declaraciones claras, pero fundamentadas y desarrolladas y una lista de comprobación cuyo recorrido cubre los aspectos en los que se han detectado los problemas con estos preparados.

Parece fácil; ¿porqué aquí parece que no se puede?.

Por cierto; no olvidar que este tipo de preparacíon también se le da a personas que van a realizar colonoscopias (por ejemplo) de manera ambulante junto con un consentimiento que, a lo que yo sé, no contiene ningúna precaución sobre estos aspectos.

Así no Sr. Jurado. Con la seguridad no se juega.

El vídeo que enlazo es el del telediario 1 del 18/11 a las 15:00; yo tuve la desgracia de llegar a casa y sentarme justo en el minuto 35; en el 38 se inicia una noticia sobre la enfermería llena de palabrería y manipulación que, creo, lejos de contribuir a restablecer la imagen de la profesión la desprestigian aún más.

Locutora de TVE:
"La carrera durará un año más y cuando termine los enfermeros podrán recetar ciertos medicamentos" (¿esto quiere decir que sólo los nuevos titulados y los convalidados podrán "recetar"?)

"Ademas ··· estudiar 7 especialidades; esto evitará que roten en los hospitales de un departamento a otro sin tener los conocimiento suficientes" ( claro, con la especialidad de médico-quirúrgica 'sólo' se podrá ir a: UCI, Quirófano, Reanimación-despertar, unidades intervencionistas...)

Periodista en off
"Estarán en las aulas ··· y adquirirán nuevas competencias" (las competencias las otorga la ley de ordenación de profesiones sanitarias NO el EEES)

El señor este...máxima estafa:
"La diferencia que hay entre un plan y otro son sólamente las competencias de prescripción de medicamentos" (¿¿¿¿¿?????? ein? entonces los grados van a podre rellenarles las recetas a los médicos y los no-grados no? estupendo, me quedo como estoy)

Las compañeras SI que aciertan:
"Sales formada de todo pero de nada" "te meten en un servicio que a lo mejor ni te gusta, a veces tienes que saber de todo y nadie te forma".

Periodista en off
"Para cubrir ese vacío habrá 7 especialidades de tres años cada una que les IGUALA a otras profesiones" (y dale con el complejo de inferioridad...que soy enfermer@, no médico)

Juan Beneit pasaba por allí
"Un oftalmólogo no trabaja de dermatólogo ni un dermatólogo trabaja de pediatra" (vale, pero eso no resuelve el tema del CAJON DE SASTRE médico-quirúrgico por no hablar de los 4 años que llevamos esperando que se pongan en marcha academicamente y los 10 que es previsible que tarden las administraciones en crear plazas para esas titulaciones).

Y EL MOMENTO CULMINANTE...

Periodista en off
"Las especialidades evitarán que se repitan casos como el del bebé Ryan que falleció en el Gregorio Marañon de Madrid por el error de una enfermera suplente que no tenía experiencia en niños prematuros" (ala, la investigación está hecha y mi compañera al trullo. Luego hablamos del gerente que 'la cagó' y esto? ni causa ni juicio: sentencia fulminante.)

Otra vez Pijus Máximus:
"Cuando las especialidades estén desarrolladas totalmente no se podrá dar una circunstáncia similar porque ese puesto de trabajo superespecializado como es una unidad de cuidados intensivos (omite lo de neonatología) sólo podrá estar ocupado por una enfermera especialista, por lo tanto la seguridad está garantizada" (Yo es que lo flipo. Como si los errores no se pudieran cometer por cualquier causa...la compañera del Gregorio M. puso otra enteral ese día a otro bebé...¿es que nadie se percata que los errores se pueden deber no sólo a 'culpas' sino a 'puertas ó agujeros'? si los sistemas no conectasen..., si los dispositivos estuviesen marcados, si las bolsas de medicamentos y alimentaciones estuviesen etiquetadas,... sin palabras.)

Periodista en off
"los actuales titulados se hacen muchas preguntas" (si, me pregunto como es que no hago nada para poner a esta calaña en sus cátedras y dejar a enfermer@s de verdad dirigir a la profesión)

····

Periodista en off
"Serán graduados porque les van a convalidar los títulos a través de un curso puente que les ofrecerán varias universidades, la idea es convertir a los más de 250000 enfermeros diplomados que ya hay en graduados antes del 2012" (no, la idea es que algun@s se forren bastante vendiendo humo...)


De verdad que no tiene desperdicio; copia y pega esta dirección en tu navegador; lo dicho del minuto 38 al 39:44

http://www.rtve.es/alacarta/player/631406.html

Ficción no tan ficticia

Hace un tiempo hice una entrada sobre marcapasos con WiFi y me quedé con la cara amable del tema; la tecnología como magia blanca al servicio de pacientes y personal sanitario.

Pero imaginemos que ese marcapasos WiFi lo lleva el señor Obama... en un momento de tensión como puede ser la actual visita a China en la que EEUU debe hacerse la fuerte delante de su principal deudor para conseguir una postura común frente a la políticas de reducción de CO2... los Chinos no quieren ni oír hablar del cambio climático porque dicen que el CO2 acumulado actualmente no se debe a su industria y que ellos tienen derecho a alcanzar el desarrollo que otros tenemos gracias a haber emitido CO2... en ese tira y afloja unos hakers chinos consiguen conectar con el marcapasos WiFi de Obama... (lo dejo porque Robin Cook es quien es por algo).

Lo cierto es que ese peligro existe, pero que ya se trabaja sobre él. Los investigadores del Intituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich y el Instituto Nacional Francés para la Investigación de la Ciencia y el Control Informático acaban de desarrollar un esquema para proteger a los dispositivos médicos implantables frente a los ataques inalámbricos.

Los ataques que se pueden realizar van desde la captura de información personal pasando por gastar de modo acelerado sus baterías hasta la provocación de funcionamientos erroneos y peligrosos. Y no creais que es muy complicado...pueden bastar unos auriculares de un mp3 (ver video [eng]).

El dilema es que cualquier esquema diseñado para proteger a los dispositivos médicos tiene que equilibrar la prevención del acceso no autorizado con la facilidad de uso por parte del equipo médico. Las ideas basadas en la proximidad física se ven superadas por la utilización de transmisores de radio muy potentes.
Se ha propuesto la utilización de una señal de ultrasonidos como señal de autenticación, pero esta y otras ideas están aún en el banco de pruebas.

¿Veremos esta imaxe mañan?

Mañan 16 de Santos iníciase a vacinación específica contra a gripe A H1N1; en Portugal o inicio da campaña 'pilloume' en Porto e puiden ver na tele e na prensa as imaxes do primeiro ministro e da ministra de saúde "dando exemplo". Cada quen é libre de pensar o que queira, eu xa escoitei de todo...'eso sería agua', 'seguro que le pusieron la buena', etc... Motivos para a conspiranoia sempre hai e si non mirade o vídeo da conspiración da estrela da morte.Iso si, a postura 'toureira' da compañeira que pon a vacina e o sorriso do señor Socrates son 'inquietantes'.

Novas visions de Portugal.

Con motivo dunha participación deportiva frustrada acudín uns días a Porto e, deformidade mental, non puiden menos que fixarme na prensa e nas novas.

O SNS dos nosos irmans está a pasar un momento convulso, con moitos trocos e sobresaltos os mais deles 'mimétizantes' a fenómenos xa experimentados noutras latitudes.

A min chamoume a atención a rectificación respecto a certas taxas por uso do sistema. Retiraranse, para o presuposto de 2010 a taxa por ingreso hospitalario e as de ciruxía ambulatoria; únicas nas que non houbera consenso político no intre da súa adopción. Pola contra, as taxas por uso de servicios de urxencia hospitalaria (9 e pico €) e outras seguen aínda que ignoro o impacto que tales taxas na utilización non axeitada dos servicios (o suposto obxetivo) ou no "evento adverso" de persoas que non acuden á urxencia hospitalaria precisando dela por non ter eses cartos. O que si vin minimamente valorado foi a implantación dun servicio de SMS para lembrarlle ós usuarios as súas citas en consultas; a porcentaxe de 'ausentes' pasou dun 16% a un 9%, o que non sei é si ese troco cubre o gasto...pero falando dunha cousa e da outra o que si vexo plausible e cáseque necesario é a instauración dunha taxa POR FALTA DE USO; isto é, que, como en Dinamarca, á xente que non se presente nunha consulta programada (sin motivo xustificado, claro) deberá paga-lo custo da mesma. Penso que se trata dun ACTO DE INSOLIDARIDADE pois se fai pagar a outras persoas a propia irresponsabilidade.

No plano profesional seguen as loitas polo dimensionamento de plantillas e competencias profesionais; aínda que a nova que mais nos chamou a atención foi a demanda de emprego para levar enfermeiras de Portuga a...Arabia Saudita. 64 días de vacacions anuais, 2 billetes pagas, 3000€ mes...

Eu penso que hai que deixar xa ese aire de superioridade que alguns teñen respecto a Portugal e o que alí se fai e pensar que se pode aprender en todas partes.

"¿Cuidando hasta el final?", un nuevo informe que dará que hablar.

El estudio realizado por "Encuesta nacional confidencial sobre resultados y muertes de los pacientes" se focalizó en las muertes ocurridas en hospitales de agudos en los cuatro días siguientes al ingreso.

Para mí ofrece un doble interés; por un lado la própia naturaleza de la organización NCEPOD que no depende orgánicamente del gobierno británico (aunque recibe el 90% de sus fondos vía NPSA) ni de las asociaciones profesionales y cuyo rasgo distintivo es; según reza en su web, "el examen crítico, por especialistas de reconocido prestigio y debidamente elegidos, de lo que ha sucedido realmente a los pacientes."

En segundo lugar no se trata de estudios al uso, pero si son estudios que están apoyados por una metodología rigurosa.

Sus conclusiones hablan de un 5% de casos que recibienron una atención insuficiente y un 35% en cuya atención se pudo mejorar de modo sencillo; los problemas identificados se centran en la inadecuada o nula transmisión de información tanto en los relevos de turno como en las transferencias de los pacientes entre los servicios clínicos, retrasos en las interconsultas (hasta en un 25% de los casos), una preocupante escasa comunicación entre miembros de un mismo equipo e interdisciplinar.

Centrar las conclusiones del estudio en la aplicación de la directiva europea sobre tiempo de trabajo me parece algo sesgado pues el estudio tiene en cuenta casos de 2006 y 2007 y la directiva entró en vigor en Agosto de este año; otra cosa es que la aplicación de la misma pueda incidir en los problemas señalados.

NO MOLESTAR, ENFERMERA TRABAJANDO.

Según los artículos que se consulten los errores en lo referente a medicaciones son la causa de entre un 7 y un 37,4%(1) de los eventos adversos que ocurren durante la atención sanitaria; estando vinculados a un total de 400000 eventos anuales en los EEUU.

La adopción de soluciones de alta tecnología suelen estar limitadas a centros de nuevo cuño o con posibilidades presupuestarias fuera de lo común, pero no existen soluciones mágicas y los códigos de barras, la prescripción electrónica, los armarios automatizados etc. adolecen de un acompañamiento que descienda al escenario de la acción y mejore los resultados de quienes, al final, son la última barrera y dan el paso decisivo: Las enfermeras.

Los estudios en profundidad sobre los errores en medicación señalan una y otra vez que las DISTRACCIONES son una de las causas raiz más señaladas por las profesionales; debemos entender que la palabra 'distracción' tiene un doble componente, por un lado el propio entorno de trabajo distrae con requerimientos más o menos inmediatos a quien está realizando las tareas de comprobación previa al cargado y etiquetado de medicación que debe interrumpir esta labor aunque sólo sea un segundo para valorar la prioridad de ese requerimiento; por otro lado está también el innegable 'factor humano' que, en ocasiones, lleva a nuestra mente lejos de lo que tiene entre manos, por ejemplo. En un horario de medicación normal, pongamos las 20h., se producen entre 5 y 10 interrupciones por diversas causas.

Así pues, los programas de reducción de errores en medicación no deberían detenerse únicamente en las soluciones de fuerte inversión y alta tecnología 'importadas' de fuera de la organización. Para tener éxito un programa de estas características debe estudiar el cómo y el dónde se realizan estas labores, entrevistar a quien las realiza, observalas en la realización de su trabajo, exponerles los resultados de estos trabajos y animarles y sugerirles que aporten las soluciones 'simples' a esas situaciones.

Como siempre, nuestros referentes en seguridad están; por ejemplo, en las alturas: El sector aeronaútico lleva mucho tiempo estudiando como y cuando evitar las distracciones. Identificando las tareas y los momentos en los que se producen la mayoría de los errores evitables y reduciendo en esos casos la actividad a lo esencial.

En nuestro caso el articulo que os enlazo en el nombre de esta entrada y que procede de instituciones de renombre como Kaiser Permanente ESCUCHÓ al personal implicado e implementó las soluciones simples que sugirieron lo que ha conseguido reducir en un 88% los errores de medicación en las unidades. Evidentenmente la aparición de soluciones sigue a la toma de consciencia de la existencia del problema y esta sólo surge si se estudian los incidentes sin ánimo de culpar a nadie sino de mejorar.

Zonas "TRANQUILAS" para realizar las tareas de carga y comprobación y Chalecos o brazaletes reflectantes para usar en los momentos críticos no son soluciones caras, pero si se han mostrado efectivas. ¿Somos diferentes en nuestro medio?
(1)JESÚS M.ª ARANAZ ANDRÉS, CARLOS AIBAR REMÓN et al. "Estudio Nacional sobre eventos adversos ligados a la hospitalización ENEAS 2005; informe 2006" Visto en http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_sp2.pdf el 5/11/2009.

Unha Wii, un pulsi e un boneco: ¿ideas?

Un concurso de ideas; ¿que se pode facer con unha Wii (ou outra consola), un pulsioxímetro (ou o que é o mesmo o WiiVitalitySensor) e un Boneco (como o WiiBebé)?Aí vos vai unha: Un simulador de stress na atención sanitaria urxente... Mentras tentas facer unha valoración e diagnose de situación, planificas e actúas estás conectado co pulsi e un mando, e o outro mando está no boneco e capta as túas actuacions...vamos como os 'core' pero en caseiro...seguro que rematamos xogando a isto.

Mejorando Excelencia Clinica

Aplicandose el sistema de mejora contínua los responsables de Excelenciaclinica.net solicitan a sus usuarios (reales o potenciales) sugerencias y propuestas de mejora.

Esa es la forma correcta de actuar: Nunca conformarse con lo que se tiene sino buscar en las críticas y sus argumentos los pilares del futuro. ¿Que piensas que la herramienta no contempla suficientemente la investigación en cuidados? pues lo escribes, ¿Que crees que es complicada la búsqueda? Te lees el PMF y sino te convence lo escribes...

Tomaros un tiempo de aquí al 15 de noviembre y dadle feedback a este buen recurso (y gratuito) del que disponemos tod@s.

http://blog.plandecalidadsns.es/mejorando-excelenciaclinica-net/

Prescripción. Pechase un prazo, iniciase outro

Coa aprobación no congreso da modificación da "lei do medicamento" -.PDF- (Lei 29/2006) para DEIXAR CLARO que só médicos, odontólogos e podologos no ámbito das súas competencias teñen facultade para receitar medicamentos suxeitos á prescripción médica e que o que tanto alardea o CGE queda ó albur dunha nova regulación que vai ter que agardar a un consenso entre o propio CGE e a OMC e a validación da Agencia de Calidad do SNS...temos para rato.

Ou sexa NADA.

E queda aínda o trámite no senado onde as maiorías trocan.

E unha regulación gubernativa que debe nacer do consenso entre os colexios profesionais na elaboración de protocolos e guías de práctica clínica e asistencial que, ademais (e ten lóxica) deben ser validados pola citada axencia.

E, ademais, para esa prescripción HABERÁ QUE ESTAR ACREDITADO polo MSPS; isto quere dicir que esa acreditación "con efectos en todo el estado" aínda non se produxo e que, pode, que o desenrolo feito en andalucía teña problemas xuridicos.

Cuando la tecnología es el peligro

Bien se puede decir que soy "tecnofilo" y no porque escriba un blog y haga uso de herramientas más bien comunes en los tiempos que corren si no por la presencia más o menos constante de la tecnología en lo que escribo.

Pero la tecnología también tiene su peligro y uno de los más evidentes es la atrofia de ciertas habilidades que forman parte del 'valor añadido' de la enfermería en la atención a los pacientes; por ejemplo, la observación.

Contrastar lo indicado por un monitor con lo que observamos en un paciente de modo directo o indirecto (lo que nos refieren otros profesionales o la familia) es una práctica correcta y necesaria, pero que requiere la adquisición de la habilidad de observar esos signos/sintomas. Las generaciones anteriores de enfermeras adquirieron esa habilidad de modo 'natural' por la escasez de instrumentos de monitorización y por sus limitaciones técnicas; pero en la actualidad, los monitores portátiles y las centrales de monitorización centran las habilidades de observación en los propios datos y gráficos restando centralidad a la información que nos ofrece el contacto directo con el paciente u otros datos.

Y esto no solo lo digo yo; lo dice Nursing Times que ha realizado un estudio sobre el uso de los aparatos de monitorización llegando a afirmar que "los aparatos de observación automáticos pueden disminuir las habilidades de las enfermeras" y que "la disminución de las habilidades de observación puede poner en riesgo a los pacientes" llegando casi al 25% los profesionales que, en el último mes, vivieron situaciones en las que la falta de alerta sobre un empeoramiento de un paciente acabó teniendo consecuencias para el mismo.

Para paliar esto no cabe duda que el paso principal es la formación en las habilidades de observación y, en ese campo, creo que las prácticas son la oportunidad esencial de contrastar 'in situ' como quien quiere aprender convierte en resultados las enseñanzas teóricas de la mano del profesional con el cual realiza la práctica.

Otra cosa, ya más avanzada, es la implantación previa adaptación, formación y pilotaje de instrumentos de puntuación como los que preconiza la agencia británica de seguridad del paciente que podrían reducir esos incidentes gracias a la objetivación de parámetros más bien subjetivos.

Reforma espejo

Aunque aún es pronto para saber si la reforma de la sanidad en los EEUU se quedará en un espejismo lo que SI se puede afirmar ahora es que se trata, en parte, de un "camino de vuelta" de lo que el monologo gesto-industrial quiere hacer visible como la única consecuencia de la actual manera de hacer las cosas en el SNS.

Hace unos días en un medio in-comunicativo muy difundido un ex-presidente de comunidad autónoma comentaba sobre los costes de la atención a los no-residentes comunitarios; conocido como 'turismo sanitario' del que ya he hablado en este blog. El MSPS salió a desmentirlo, pero con la 'boca pequeña' porque ellos ya poco saben de los desequilibrios que estas atenciones provocan en los presupuestos y en la planificación de la sanidad autonómica.

El caso es que tras estas llamadas al 'justiprecio' de la atención sanitaria a no-residentes se esconde cierta sensación de reproche por parte del resto de los socios de la UE por lo que es un sistema con pocas limitaciones para ciudadanos y profesionales en lo que objetivamente concierne a la atención sanitaria. No sabemos lo que cuesta lo que la sanidad nos da y no parece que importe más allá de la ventanuca por la que nos toque mirarla cada día. A opiniones como la mía siempre se responde "ya, pero habrá que mirar en que gastan en tal o cual sitio...que yo no voy a ahorrar para que otros gasten lo que les da la gana..."

En fin; que dada la actual falta de responsabilidad de los que prestamos el servicio actualmente y la falta de decisiones de quienes deben hacer los "límites del campo" más pronto o más tarde estaremos en el "debate de ida", esto es, hablando de la obligatoriedad de seguros complementarios privados o empresariales para la asistencia sanitaria como segunda pierna de la participación privada en la sanidad general (la primera ya lo es la participación privada en la provisión del servicio por múltiples vías).

Obama conseguirá reformar el sistema americano poniendo como ejemplo algo que estamos dispuestos a dejar morir por mantener privilegios/abusos que poco tienen de lógico y mucho de cómodo.

¿La sanidad igual que la educación o la educación igual que la sanidad?

A cuento del nuevo sistema de listas de contratación propuesto por el SERGAS me viene a la memoria el actual sistema de contratos de educación en el cual, los mismos sindicatos que protestan mantienen un 'modus operandi' que PERPETÚA en interinidades a las personas que aprobaron sin plaza hace 5 o más años y que sólo tienen la obligación de presentarse al examen de oposición para permanecer con ese privilegio...

Así que lo que se critica como funesto en una esfera de representación es asumible en otras... y esto no quiere decir que yo apoye ni el sistema propuesto por el SERGAS ni el actual de educación; para empezar porque no creo que el sistema de oposición sea el más eficiente para la administración ni el que garantice una mayor tasa de estabilidad laboral.

A espera dos mortos

Hoxe, a proposito dunha chuzada voltou a asaltarme o coñecido tema das listas de espera e os falecementos. A verdade é que os periodistas non fan caseque nengunha indagación sobre os temas que publican, pode que contrasten a nova preguntándolle ó familiar do finado si é verdade que o chamaron do hospital mais de ahi non pasan...

O certo é que este tipo de nova salta ós medios de cando en vez e que é un tema que preocupa (e de que xeito) ós que administran certas facetas do tema sanitario ata o punto de ESCOITA-LAS NECROLÓXICAS como medio de captación de información sobre finados...si, lestes ben.

O tema é grave non porque algúen que estaba a esperar unha intervención ou tratamento fine e a súa familia reciba unha chamada...esa é a punta do 'iceberg' o verdadeiramente alarmante é ata que punto estan distantes (cando queren) as administracions.

Si unha persoa está en lista de espera en Ponferrada para unha intervención e falece en Alacante o certificado médico cos datos do finado (o DNI resulta fundamental) é enviado ó rexistro civil no que consten os seus datos e, dende alí, solicitase o certificado de voluntades ó rexistro destas en Madrid. O rexistro comuncia o falecemento a.... Facenda (polos xa desaparecidos impostos de sucesions) e ala xa está. O resto das administracions tarda en recibir calquer tipo de nova sobre este acontecemento ou simplemente non a recibe.

Unha das primeiras afectadas vai ser a enfermeria de primaria pois si o finado tiña algunha revisión e ela quere indagar sobre a súa ausencia pode que teña que escoitar insultos por estar a facer ben o seu traballo...

Agora, constructivamente; non haberá quen artelle unha solución mellor que a de escoita-las necrolóxicas na radio? A ver si coa Historia Clinica Electrónica (vinculando un nº de Hª a un DNI) se conquire que no trámite de defunción do rexistro 'salte' esta "alta definitiva".

10 anos dempois o INSALUD devolve as taxas.

Vai uns días que, por fin, o extinto INSALUD nos devolveu os cartos das taxas da Oposición non celebrada en 1998. Cáseque 20€, outra leria mais a consecuencia do grande erro que foi a Oposición extraordinaria (SantaOpe) cometido con alevosía por unha administración con prisas de transferir e aceptada con irresponsabilidade polos "nosos representantes".

Seguirán a saír sentencias das múltiples tropelías cometidas e, ainda nestes días moitas das persoas que 'conqueriron' praza daquela acadan; por fin, destino "definitivo".

Tranquilidade e datos

Bueno; polo de agora o tempo e as circunstancias están a axudar... mais non hai que se confiar que o tema non fixo mais que escomenzar; nesta semana coincidindo co comenzo do curso a taxa de casos semanal incrementouse no R.U. pasando de 5000 a 9000 e houbo xa 66 escolas con casos entre pais e nen@s.

Semella que a vacina vai chegar a tempo para os que a queiran (que polo que se ve na enquisa do CGE son pouc@s) o asunto vai a estar na terminoloxía que se aplique á hora de anuncia-la vacinación.

Vexo que as diversas comunidades publicaron os sus planos de continxencia (Galicia), incluso nalgunha en forma de acordo coa 'parte social' e noutras coa súa connivencia pública; o do SACYL ven a dicir que hai uns criterios claros de alerta e que segundo eses criterios se iran activando fases de movilización de recursos... sen alarmismos, mais coa REALIDADE do que si pode mais non é desexable que suceda.

Escaneando los pies diabeticos para prevenir complicaciones

MeDaVinci ha desarrollado el Vincent50 para la toma de imágenes termosensibles de la superficie de los pies que permitan una vigilancia contínua de las complicaciones asociadas a la patología conocida como "pie diabético".Sus principales diferencias con los desarrollos actuales consisten en que la medición no se ve alterada por la presión de la bipedestación pues el instrumento está diseñado para ser utilizado en sedestación. También es destacable que se trata de un aparato de 'teleenfermería' pues la intención es que sea el propio paciente el que periódicamente realice la toma de datos en su domicilio, luego estos son remitidos (no especifica como) a su enfermera que los compara con los anteriores y toma las decisiones correspondientes.Evidentemente el precio de este dispositivo no justifica su adquisición por todos los pacientes diabéticos pero si puede ser eficaz para evitar amputaciones a pacientes con riesgo elevado. Justamente el escaner se llama Vincent50 pues trata de contribuir en el cumplimiento del compromiso de la "declaración de Saint Vincent" de reducir en un 50% las amputaciones debidas a la patología de pie diabético.

Los datos y las decisiones

Bueno; empezó el curso y, en un giro de último momento tal vez propiciado por las llamadas a la serenidad desde el campo profesional, los ministerios de Sanidad y Educación decidieron no recomendar el cierre de los centros escolares y centrarse en los mecanismos de prevención y de vigilancia epidemiológica. La campaña de difusión de información a escolares y padres empezó simultaneamente a las clases y los chicos han venido para casa con la lección en la cabeza y el tríptico en la cartera...

Yo ya había comentado que el cierre de los colegios había resultado una medida útil en Argentina pero que tiene un alto coste que algún plan de contingencia trataba de abordar...

Ayer la OMS entró directamente al tema afirmando:
  • Que podría reducir la presión asistencial en hospitales y centros de salud entre un 30 y un 50 por ciento durante el pico de la pandemia.
  • Que sería efectiva si los Gobiernos la llevan a cabo antes de que el 1 por ciento de los escolares esté infectado.
  • Que si los estudiantes no van al colegio pero se congregan en otros lugares, el virus continuará expandiéndose y los beneficios del cierre de la escuela se verán anulados.
  • Que el cierre de colegios puede provocar costes económicos y sociales desproporcionados en comparación con los potenciales beneficios.
  • Que la clausura de los colegios puede provocar un absentismo laboral del 16 por ciento.
Así pues, la vigilancia día a día de lo que acontece en los centros escolares puede ser un factor de alerta fundamental para medir el impacto de la pandemia y decidir la activación de los sucesivos niveles de recursos a movilizar.

Si escribo esto no es por alertar de nada sino porque constituyen notas para el futuro; recordatorios de el qué, el cómo y en base a qué se hacen las cosas para aprender.

PROMIS unha grande promesa para sabermos cómo de ben se traballa

Tod@s sabemos que no 'campo de traballo' da enfermería hai moitos espazos nos que saber o resultado do noso esforzo e como impacta na calidade de vida das persoas é, francamente, dificil de coñecer.

Os Institutos nacionais da saude dos EEUU (NIH) puxeron en marcha vai para 5 anos un programa marco de investigación para crear un conxunto de ferramentas sólidas e validadas que permiten a avaliación dos resultados nas persoas mediante enquisas estandar que abranguen as áreas: Anger (Irritación), Anxiety (Ansiedade), Depression (depresión), Fatigue (Fatiga), Pain Behavior (Características da dor), Pain Impact (impacto da dor), Physical Function (Capacidade física), Satisfaction with Discretionary Social Activities (Satisfacción coas actividades sociais) e Satisfaction with Social Roles (Satisfacción cos roles sociais).Así naceu PROMIS (acronimo de Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 'Sistema de información de medición de resultados informado polos doentes')

O web site describe completamente o proceso de creación dos test traballando as ferramentas propias dos estudos cualitativos e realizando duas complexas oleadas de validación a segunda delas rematada en Xullo deste ano que dará como froito un site renovado e a posibilidade de realiza-la valoración off-line.

Dado que se trata dun proxecto gubernamental as ferramentas son de acceso gratuito e aberto e se poden probar no


Iso si, previo rexistro gratuito...mais podedes probar coa páxina de demostración do test adaptativo para coñercer as ferramentas propostas.

Claro que para empregalos no noso medio haberá que facer un esforzo de adaptación e validación (confeso que ignoro si non se estará a facer xa), pero o que teño seguro é que no futuro os estudos que vexamos publicados respecto terán referencias a estas ferramentas polo menos no que se refire ós resultados das intervencions propostas.

GRIPE E CALMA


Non contaba eu con ser invitado a esta iniciativa que atopo con tanto sentido como o propio informe da OMC así que suscribo:

¿Que é a gripe A/H1N1?

A gripe A é unha enfermidade que cursa de forma leve na grande maioría das
persoas. A situación actual non xustifica unha alarma social. Por iso é moi
importante manter a paciencia e a tranquilidade.

¿Como se contaxia?

Como a gripe común, contáxiase moi doadamente porque se transmite a
través do aire por medio de pequenas gotiñas que emitimos ao falar, tusir ou
esbirrar. Pero que sexa moi contaxiosa non quere dicir que sexa máis grave.

¿Como se diagnostica?

Polos síntomas que produce. A proba diagnóstica non é útil nunha gripe leve
ou moderada.

¿Como pode evolucionar a gripe A?

A inmensa maioría das persoas pasan a gripe con síntomas leves ou
moderados. Débese manter unha especial vixilancia da evolución dos síntomas
en persoas con enfermidades crónicas descompensadas e en pacientes de risco
máis elevado (inmunodeprimidos, nenos menores de seis meses).

¿Como podemos actuar para previr o contaxio?

As recomendacións básicas son:
1. Lavarse as mans frecuentemente.
2. Esbirrar ou tusir usando panos desbotables.
Non está claro se o uso de máscaras evita a propagación da epidemia

¿Que facer se tes síntomas?

A maior parte das persoas terán síntomas leves e acudir ao médico non
achegará ningún beneficio. A saturación dos centros de saúde e hospitais pode
dificultar unha correcta atención a persoas graves pola gripe ou por outros
problemas de saúde.
Deben solicitar atención médica aquelas persoas que teñan dificultade ao
respirar, dor importante no peito, alteracións da conciencia (sensación de
atordamento ou desmaio), empeoren de forma rápida ou despois de 7 días do
inicio dos síntomas. No caso dos nenos, a idade inferior a 6 meses, a
respiración acelerada ou a febre que dura máis de tres días fan recomendable
avaliación médica.
Por iso, as persoas sas que presenten un cadro gripal sen síntomas de
gravidade poden realizar autocoidados nas súas casas. Se un está enfermo
convén non acudir a lugares moi cheos de xente para evitar contaxiar máis
persoas
.

¿Se teño síntomas teño que tomar algún tratamento?

Aínda que a febre non é perigosa en si mesma, os antitérmicos como o
paracetamol ou ibuprofeno poden ser útiles para aliviar o malestar que
produce.
Os medicamentos antivirais demostraron moi pouca eficacia e teñen efectos
secundarios. Por iso o seu uso deberá ser restrinxido aos pacientes que sufran
complicacións ou aqueles con alto risco de sufrilas.

¿E se estou embarazada?

Sempre se soubo que o embarazo supón un pequeno incremento do risco para
as complicacións da gripe (calquera tipo de gripe). En caso de febre ou
síntomas de gripe, é recomendable consultar cun profesional sanitario.


O comportamento sereo, paciente e tranquilo dos
doentes, os medios de comunicación, os profesionais
sanitarios, os dirixentes políticos e os cargos con
responsabilidade en planificación e xestión do Sistema
Nacional de Saúde é esencial para que funcionen ben os
servizos sanitarios e estes poidan dedicarse aos
enfermos que o necesiten.


Menos contaba con non ter que pasa-lo traballo da traducción... así que vos enlazo os textos noutras linguas:

CASTELÁN

INGLÉS

CATALÁN

Tamén hai unha información para profesionais (en castelán).

Evitemos dobles raseros

Si pedimos competencias debemos estar dispuestos a delegar, tambien, competencias.

Leyendo un par de post sobre como nuestros compañeros de Portugal (1 y 2) se fijan en el raquítico decreto de 'prescripción enfermera' español para reivindicar que un paso así es posible y estratégicamente importante para el sistema de salud de su país; veo que comparto, en gran medida, esa visión estratégica y que también la amplío a otras intervenciones en las que 'malgastamos' tiempo de médico en tareas para las que tenemos base de conocimientos suficiente como para hacer posible su realización por una enfermera previamente formada y sobre el esquema de unos protocolos claros y de canales de comunicación explicitos. De hecho la propia OMC 'tira' de enfermería cuando le conviene; como en el último informe (muy equilibrado, hay que decirlo) sobre la gripe A (H1N1)v en el que se dice:
"En el caso de zonas o comunidades donde sobrevengan en días o semanas picos de incidencia elevados, puede ser necesario que durante un corto espacio de tiempo –dias- sea preciso reorganizar la actividad hacia consultas rápidas y especificas de gripe, en las que enfermería puede jugar un papel clave en el cribaje, con la aportación de un dato objetivo de valoración clínica como es la pulsioximetría."

Entonces llego a noticias como esta: "UGT recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que permite a los gerocultores administrar insulina" y me pregunto si no se trata de lo mismo, pero con otro punto de vista... En el 'Como' está la cuestión y en que asumir que una competencia delegada NO ES una responsabilidad completamente delegada sino que hay que protocolizar, educar y vigilar la tarea/función objeto de delegación para que sea quien sea el que la realice se alcancen los objetivos definidos.

La diferencia se llama transparencia

Bien, esta debería ser la última entrada de opinión; lo que no sé es si es la última antes de cerrar una puerta y volver a abrir otra o si abre un 'tiempo de silencio' sobre este tema.

Veo y no creo como lo que se dice con total sinceridad y apertura de miras INFORMANDO de cuales son las posibles situaciones y de los esfuerzos que se hacen para que todo esto NO afecte al SERVICIO PÚBLICO que, se supone, es nuestro trabajo; veo digo, como es utilizado para la descalificación personal sacándolo de contexto y amplificándolo hasta el infinito...

Lo cierto es que en este SNS nadie reconoce que ante situaciones como esta "la unión hace la fuerza" y que los profesionales que en el sistema trabajamos tenemos consciencia de la labor de servicio público y capacidades científicas para entender lo complicado de preveer TODO lo que puede pasar así que en vez de realizar posicionamientos conjuntos entre la administración y los representantes de los trabajadores como si ocurre en el 'descentralizado y privatizado' NHS nos dedicamos a intentar monopolizar cualquier información al respecto descalificando cualquier opinión que no case con la nuestra o acusando de falta de previsión o de alarmismo, según corresponda, la presencia o ausencia de noticias (que no información) al respecto.

Repito lo que dejé expresado la primera vez que escribí sobre esto... lo que más deseo es que todo esto pase desapercibido; pero NUESTRA obligación es preveer y, reitero, si preveo un viaje para esas fechas y quiero absoluta seguridad mejor me hago un seguro de cancelación...

Tip's Vacina e dor

Unha nova etiqueta; para "cousas de humor" hoxe dúas no canto de unha

SOBRE A GRIPE E A VACINA; a propósito da nova de hoxe...VERBAS CRUZADAS

Onte, pola rúa, vin un cartel dun concerto no que actúa un grupo chamado "La unidad del dolor" e pensei en como nos sumerximos no noso medio de tal xeito que perdemos incluso a prespectiva do que din as verbas.

'todo el dolor unido' 'como se mide el dolor' 'organización de profesionales y recursos para tratar el dolor'....

En fin, qué cosas no nos pasarán cuando nos comunicamos con pacientes o acompañantes si no repasamos lo que decimos desde la perspectiva de nuestro oyente?

Formación, Experiencia, Antiguedad

Ya llevo dándole vueltas a esto bastante tiempo, no es nada sencillo de resolver dentro del marco administrativo y ahora, con la presión añadida, va a ser difícil que se le dé una SOLUCIÓN y no un parche.

Un artículo de prensa de ayer alerta sobre la nueva negociación de la bolsa de trabajo del SACYL con:
El objetivo es evitar situaciones como la del menor fallecido en Madrid
Algo que ya era de preveer y que cumple con lo que dicta el refranero :"cuando las barbas de tu vecino....".

Evidentemente el articulista escribe al dictado y no se entera de ciertas cosas; habla de especialidades inexistentes. De listados especiales con denominaciones erroneas (no se trata de unidades de cirugía, sino de quirófanos; no se trata de UVIs móviles sino de UCIs) y de que el pequeño Rayan estaba infecctado por el virus A H1N1...en fin no da pie con bola.

Intenta decir que se crearán bolsas nuevas con listados especiales en los que puntuará la experiencia en ciertas unidades y, en un enrevesado párrafo, habla de movilidad interna ¿forzosa?...
Puede darse el caso que, una vez que se ha formado en la atención de hemodiálisis concluya la sustitución y se la derive a otro servicio, y que cuando vuelva a necesitarse una en la unidad de hemodiálisis llegue de nuevo una persona a la que haya que formar. “Lo lógico es que la enfermera inicial regresara, por razones única y exclusivamente asistenciales y de calidad”, precisó.
Al parecer son palabras del consejero. Pues ole su valor pues uno de los principales problemas es que, con el actual estado de cosas, no prima esa razón de calidad sino una mal entendida 'estabilidad' y, ojo, no estoy hablando de volver a los tiempos de "llamame a las 3 para decirte de que turno vienes mañana" sino de 'necesidades del servicio' OBJETIVABLES.

Pero he subrayado y resaltado la palabra FORMACIÓN en su única aparición en el artículo porque, como sabreis, NO es equivalente a experiencia ni a antiguedad. Yo llevo tiempo dándole vueltas a la FORMACIÓN / ACREDITACIÓN / CAPACITACIÓN en áreas específicas; es la única manera de romper de modo correcto, la pescadilla que se muerde la cola pues, en las condiciones actuales; ¿cómo se adquiere la experiencia?: Entrando 'a la brava' o, con un artificio que permita tener a una persona a mayores para formarse que no es igual, tampoco, que recibir formación.
Y vuelvo a lo de la entrada del otro día es muy complicado que una persona se encuentre en un servicio y NO DEBA realizar su trabajo sino ser instruida en él; y también es complicado el quien debe instruir, sobre qué bases y como se valida esa formación.

ES NECESARIO UN PACTO DE FORMACIÓN EN CAPACIDADES.

Si, antes del tejado, (la bolsa de contratación) es necesario hacer los cimientos.

Un pacto de formación en capacidades en el que se abra un tipo de contrato en prácticas (por ejemplo) o la creación de cursos de capacitación voluntarios compatibles con la jornada laboral que incluyan teoría y práctica o la obligación de tener una serie de créditos teóricos en ciertas áreas antes de, tan siquiera, pisar un servicio especial...ALGO.

Otra cosa es la movilización de recursos; de qué nos valdría tener a personas formadas en ciertas áreas que, merced a la experiencia acumulada, obtuviesen contratos de larga duración en áreas "normales" (si es que esto existe) si luego la movilización de estos recursos (repito, sin alterar el calendario/turno) no es un mecanismo trasparente que permita una planificación y ágil como la vida misma que permita dar cobertura a las incidencias puntuales no planificables.

Puede que llegue la hora de dejar de hacer manifestaciones y manifiestos; asechar y espiar y pasar a aportar visiones y soluciones si de verdad se quiere reforzar el sistema público, nuestro SNS, dotándolo de herramientas ágiles para que su principal tesoro (O recurso humano) sea el puntal de su permanencia como tal.

Nova guia sen novidades e guias transparentes.

A organización mundial da saúde publicou o pasado día 20 unha guía actualizada das súas recomendacions de tratamento para os casos de gripe A que concorda no xeral co xa coñecido, mais que brinda unha idea da complexidade que ten a presencia desta nova cepa


Insisto en que hai que buscar o punto exacto entre a inhibición e o pánico e que os planos preventivos deben adoptase e, como en Inglaterra, facerse públicos... ¿que hai de malo en que se sepa que se pode chegar a chamar ós profesionais recén xubilados ou a suspender actividades non esenciais?. De feito, os británicos ate asinaron acordos para garanti-los ingresos dos Médicos Xerais que visen afectada a súa actividade pola pandemia...

A guía de Recursos Humanos para o caso de pandemia é outro exemplo de transparencia. Pois inclue medidas preparatorias, políticas para a oleada da pandemia e para a fase posterior. Ten en conta cousas tan evidentes como que o peche de escolas (si se dese) afectaría ó absentismo non tanto pola enfermidade en sí senon tamén pola falta de recursos para atender ós fillos e plantexa:
Pode haber algunhas posibilidades de apoio ó traveso de redes locais de coidadores de nenos ou de APAs, aínda que é probable que sexa limitado, polo temor á infección.
Tamén aborda os aspectos disciplinarios de cobertura legal e de posible 'rebasamento' da lexislación laboral.

Renovando...e ollando a outra perspectiva.

Quero facer unha mellora no blogue e engadirlle as casillas de impresión sobre a entrada, mais non vai... non sei porqué.

Mentras consigo tal cousa quero tamén expor os argumentos cecais mais radicais sobre o tema da Gripe A H1N1v que tanto nos ocupa.

En primeiro lugar vou reproducir, con apuntamentos, un texto de Juan Gervás publicado xa en Acta Sanitaria e tamén no blogue do Dr. Bonís.

El problema

La gripe es una enfermedad viral que se suele padecer durante el invierno, en forma de epidemia (epidemia estacional) que afecta a gran parte de la población. Como bien dice el refrán, “la gripe dura siete días con tratamiento, y una semana sin él”. La gripe es enfermedad leve, con fiebre y síntomas varios como dolor de cabeza y muscular, náuseas, diarrea y malestar general, que obliga a guardar un par de días de reposo. No conviene bajar la fiebre (ni en niños siquiera), y el tratamiento es para el dolor y el malestar.
Pese a la levedad de la gripe, se puede demostrar que la mortalidad aumenta en la población con dos picos anuales, uno en los días del verano con el máximo de calor, y otro en los días del invierno con la epidemia de gripe. Por ello se aconseja vacunar contra la gripe, aunque se discute si esta vacunación es útil.
La epidemia de gripe A , que empezó en Méjico en 2009, es de menor gravedad que la epidemia habitual. Se contagia muy fácilmente, y por eso es una “pandemia”, porque puede llegar a afectar a la mitad de la población. Pero la contagiosidad de la gripe A no dice nada de su gravedad, y de hecho es menos grave que ninguna gripe previa. Afecta a mucha gente, pero mata menos que la gripe de todos los años. Las cifras son variables según la fuente de datos, pero por ejemplo, en el Reino Unido ha habido cientos de miles de casos y sólo unas 30 muertes y en EEUU con un millón de casos sólo 302 muertos. En el invierno austral (que coincide con el verano en España), en la Argentina han muerto unas 350 personas y en Australia unas 77 personas. Con el invierno austral casi finalizado, en el mundo entero ha habido hasta ahora 1.735 muertos. Para ponerlo en situación, se calcula que en España mueren durante un invierno “normal” por gripe estacional unas 1.500 personas.
Hemos tenido muchas pandemias, y la más letal, la “española” de 1918 mató sobre todo por neumonías bacterianas a los pobres (mal alimentados, hacinados, con viviendas insalubres y mal protegidos del frío). En las otras dos grandes pandemias, de 1957 y 1968 no hubo tal letalidad, entre otras cosas por la existencia de los antibióticos para tratar las neumonías bacterianas.

¿Qué se puede hacer ante la gripe A?

Cuando en 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) pronosticó que podrían morir de gripe aviar hasta siete millones de personas, se desató el pánico en el mundo. Después hubo sólo 262 muertes. Hubo, pues, un gravísimo error pronóstico. En 2009, con la gripe A, conviene no repetir el mismo error. Por ello es central evitar el pánico. Es absurdo tener pánico frente a la epidemia de gripe A, por más que nos llegará a afectar (levemente) a muchos.
Ante la gripe A conviene hacer lo que siempre se hace ante la gripe: cuidarse con prudencia y tranquilidad. Buena hidratación, buena alimentación, buena higiene, y recurrir al médico cuando haya síntomas de importancia, tipo tos con expulsión de sangre y gran deterioro de la respiración. Conviene no “toserle” a nadie, no tocarse la nariz, taparse al boca al estornudar y lavarse las manos antes de comer, después de ir al servicio y si uno se mancha con los mocos.
El virus se elimina por la mucosidad nasal aproximadamente durante los primeros cinco días de la enfermedad. El uso de mascarillas no parece que ayude a evitar la propagación de la epidemia. Conviene no hacer mucha vida social esos primeros días, como siempre se hace en caso de gripe.
Respecto al embarazo, no hay nada que decir, pues es saludable en cualquier caso, y nada lo impide ni lo agrava durante la epidemia de gripe A.(Esto está puesto en duda por el MSPS que está aconsejando una especial atención a las embarazadas...)
No hay tratamiento preventivo alguno: los medicamentos contra la gripe no previenen la enfermedad (ni el oseltamivir ni el zanamivir). Una vez que se tiene la enfermedad estos mismos medicamentos son también casi inútiles (acortan medio día la evolución de la enfermedad). Tampoco hay estudios que avalen su efectividad en la propia gripe A. Además, tienen efectos adversos. Por ejemplo, durante la epidemia de gripe A, en niños tratados en Londres con oseltamivir, tuvieron efectos adversos la mitad, generalmente vómitos, y en el 18% fueron alteraciones neuropsiquiátricas.
Quizá en algunos casos valga la pena su uso como tratamiento, por ejemplo en enfermos graves y en pacientes con enfermedades crónicas importantes, pero no son útiles ni en niños ni en adultos sanos.
La vacuna contra la gripe es de poca utilidad en niños y adolescentes, con una efectividad del 33%, y absolutamente inútil en los menores de dos años. Hay dudas sobre su eficacia en adultos y ancianos. Sobre la vacuna contra la gripe A no sabemos nada, pero en 1976 se produjo en EEUU una vacuna parecida, también con todas las prisas del mundo por el peligro de pandemia, y el resultado fue una epidemia de efectos adversos graves (síndrome de Guillain-Barré, enfermedad neurológica) que obligó a parar la vacunación. Las prisas no son buenas para nada, y menos para parar una gripe como la A, que tiene tan baja mortalidad. Conviene no repetir el error de 1976. En todo caso, es exigible la firma de un “consentimiento informado” que deje claro los beneficios y riesgos, y el procedimiento a seguir ante los daños por efectos adversos. Dadas las prisas de producción de la vacuna, y para evitar las consecuencias legales de los problemas de seguridad, responderán ante las reclamaciones, ante los daños, los Estados, no la industria farmacéutica.

¿Algo más?

Las pruebas diagnósticas rápidas de la gripe A tienen poca sensibilidad (del 10 al 60%). Es decir, no vale la pena hacer la determinación para saber si uno tiene gripe A en realidad. Da igual, pues los consejos son los mismos, y la prueba no añade la seguridad de no tener la gripe A.
Tanto el virus de la gripe A como el de la gripe estacional pueden mutar dejando por completo inútiles las vacunas.
No hay protección ante la gripe A con la vacunación contra la gripe estacional. Conviene no olvidar que un niño (y un adulto) puede tener otras enfermedades, además de la gripe A. En el Reino Unido ha habido casos de niños muertos por meningitis tras ser diagnosticados en falso de gripe A.
Durante la pandemia de gripe A seguirá habiendo infartos de miocardio, apendicitis, insuficiencia cardiaca, diabetes, asma, intentos de suicidio, fracturas de cadera, depresión, esquizofrenia y las otras mil enfermedades que requieren atención médica. El comportamiento sereno, paciente y tranquilo de los pacientes con gripe A es esencial para que funcionen bien los servicios sanitarios y su médico pueda dedicarse a los enfermos que lo necesitan, con o sin gripe A.


Como segundo punto este famoso vídeo do 'tubo'.Eu só teño claro que xa moitos a pasamos sen mais pena nen gloria e que o problema é para as persoas con patoloxías crónicas e, parece, para as embarazadas dos primeiros temos en abundancia así que non está de mais prepararse. O Dr. Gervás cita a escasa mortalidade no hemisferio sur; eu prefiro atender ó pico de demanda de medios sanitarios sobor de todo dos COIDADOS INTENSIVOS (un 25% dos ingresados en Australia precisaron apoio ventilatorio) que reforza a súa idea de que a sobreinfección bacteriana é o enemigo, mais como afecte esta infección á xente depende do seu estado previo...

Do negocio dos medicamentos e das vacinas... seméllame tan ruin que debe ser por elo que me nego a creelo.

Esteteoscopio grabador con Bluethooth


Es el 3M littmann 3200 un estetoscopio electrónico.

La tecnología puede conseguir que el viejo instrumento rejuvenezca y con él la "expertez" y el juicio clínico...Escúchalo, grábalo, envíalo, confirmalo. Es el lema publicitario de esta presentación que inclye 14 días de prueba gratuita y que incorpora un sistema de reducción de ruidos de ambiente porque "La evidencia clínica muestra que es más facil detectar un sonido dificil de escuchar como un murmullo de regurgitación auricular S3 así como sonidos pulmonares anormales con este estetoscopio que con un estetoscopio acústico". También incorpora un selector de frecuencias que permite simular ambas caras de la campana clásica.

Permite la grabación de sonido para consultar con un colega o repasar más detenidamente a posteriori y el envio en tiempo real a un PC para su analisis, inclusión en la Hª Clínica o revisión on-line por otros colegas.
Por los 270€ que cuesta incorpora el software Zargis®¹ Cardioscan™² y Zargis® StethAssist™³ para apoyar la toma de decisiones y la identificación de patrones.

La interfaz es sencilla de utilizar y la pantalla incorpora un cálculo de la frecuencia cardíaca. Como 'pega' se me ocurre que la eliminación del ruido ambiental no es una opción y que funciona en cuanto se enciende el estetoscopio que, por cierto, deja de funcionar si se le acaba la batería cuyo cambio no necesita de herramientas. Ya para terminar qué decir de este fabricante que ha 'condecorado' a tantos y tantos profesionales...Ojalá que este instrumento vuelva a tomar la energía que tanto 'cubrirse la espaldas' le ha robado.

Experiencia en la lucha contra la gripe porcina

Vale; que si, que soy un pesado...Es más que probable que sólo los fabricantes de equipos de protección y de antivirales salgan beneficiados de esto, pero creo que sería peor quedarse de brazos cruzados y en el articulo que traduzco del NY times se pueden apreciar algunas lecciones que nada tienen que ver con la industria.

Durante los tres meses en los que el brote de gripe porcina hace estragos durante la temporada de invierno en el Hemisferio Sur, los funcionarios de los Estados Unidos están buscando cuidadosamente pistas para hacer frente a su posible regreso a este país en el otoño, antes de que una vacuna pueda proteger un gran número de personas.

Aunque mucho de la pandemia y del virus sigue siendo desconocido, los expertos dicen que este brote ha puesto de manifiesto varias deficiencias en la capacidad mundial para responder a la repentina aparición de una enfermedad generalizada.

Sobre todo, la gravedad de la pandemia ha sido "moderada" en comparación con anteriores pandemias de gripe, la Organización Mundial de la Salud dice que, aunque se ha propagado con "una rapidez sin precedentes" al menos a 168 países. Y aunque la gripe suele golpear en meses fríos, el virus de la gripe porcina, A (H1N1), se ha extendido a través de campamentos de verano en los Estados Unidos y Canadá. Patrón que ha llevado a la creencia predominante de que muchas más personas tendrán la gripe porcina que la gripe estacional este otoño-invierno, pero que el país podría enfrentar los brotes de ambas cepas, tal vez en diferentes momentos.

Una de las debilidades que los funcionarios y los expertos señalan es que a pesar de años de planificación es evidente que la infraestructura de los departamentos de salud pública en muchos países, incluidos los Estados Unidos, es insuficiente (en mayor o menor grado) para hacer frente a la repentina aparición de un nueva cepa de la gripe. Además, el número de camas de hospital en unidades de cuidados intensivos y salas de emergencia es limitada, como lo es el número de respiradores mecánicos para ayudar a los pacientes respirar cuando el virus ataca sus pulmones.

Otro problema es la comunicación.

Los funcionarios y los expertos dicen que han aprendido mucho acerca de la gripe porcina. Pero relativamente poca de esa información, incluidos los resúmenes periódicos de lo que se ha aprendido desde el comienzo de la pandemia, se ha notificado y publicado. Algunos expertos dijeron los investigadores estaban esperando a publicar en revistas, lo que puede tomar meses o más. Las revistas imponen sanciones severas por revelar la información antes de su publicación, aunque dicen que los asuntos exentos de importancia para la salud pública. Cualquiera que sea la razón, las demoras en la presentación de esa información puede obstaculizar los planes de las respuestas de salud pública.

Pocos expertos pueden coincidir con la personal visión general que el Dr. Richard P. Wenzel, presidente del departamento de medicina interna en la Virginia Commonwealth University en Richmond, ha tenido de la especie porcina de la actividad del virus de la gripe en los Estados Unidos, Mexico y cuatro países de América del Sur. Por invitación de los ex becarios en esos países y la ayuda de algunos viajes el apoyo de la industria, que ha visitado para observar los casos, asesorar sobre las medidas de control y crítica de sus datos.

Dr. Wenzel, ex presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, dijo que había observado un amplio espectro de la enfermedad de la gripe porcina en humanos:desde personas que experimentaron pocos síntomas o ninguno a los que rápidamente desarrollaron complicaciones y murieron.

La definición estándar de la gripe incluyen fiebre. Pero una extraña característica de los nuevos virus es la ausencia de fiebre en un porcentaje significativo de casos documentados, incluso después de que algunos pacientes estar gravemente enfermos. En Chile, fue alrededor de la mitad, en la Ciudad de México alrededor de un tercio y en otros lugares, menos, dice el Dr. Wenzel. La ausencia de fiebre se ha señalado por otros observadores de Canadá en varios casos.

El análisis de los datos recogidos puede arrojar luz sobre la proporción de individuos infectados que no tienen fiebre y propagan el virus.

Epidemiólogos insisten en la necesidad de una metodología rigurosa para obtención de los datos cruciales para la planificación. Por ejemplo, existe una necesidad de dar cuenta de las varias semanas de retraso que pueden producirse entre la aparición de los síntomas y la muerte en relación con la gripe y otras enfermedades. El hecho de no tomar ese lapso de tiempo en cuenta puede subestimar seriamente la tasa de mortalidad, en función de cuando en el curso de la pandemia se obtiene la información .

Por lo tanto, la ausencia de fiebre en gran proporción de los pacientes, cuando la fiebre es especifica en la definición, puede causar una seria subestimación de los casos totales.

Además, la ausencia de fiebre limita la utilidad de escaneo térmico para identificar a las personas que tienen el virus y, por tanto, el control de la pandemia.

La diarrea es un síntoma que parece estar ocurriendo en un mayor porcentaje de casos que en la gripe estacional, dando claras razones para reforzar la importancia de lavarse las manos con frecuencia.

El Dr. Wenzel dijo que había instado a sus médicos residentes a estudiar las heces de los pacientes para determinar la frecuencia con la que el virus está presente y la medida en que es responsable de la transmisión.

Pocos de esos estudios se han realizado, y hay informes de que los laboratorios que han recibido muestras inadecuadas para las pruebas.

Se dispone de poca información específica sobre cuándo las personas infectadas por el virus dejan de transmitirlo y, por tanto, poder detener la propagación de la enfermedad. Esta información es particularmente necesaria para aquellos con problemas del sistema inmunológico por VIH, infección, quimioterapia y drogas inmunosupresoras usadas en los trasplantes de órganos.

En México encontraron el virus de la gripe porcina en las manos de los trabajadores, en las mesas junto a los pacientes las camas, en otras superficies duras y en un ratón de ordenador, dijo el Dr. Wenzel. Por lo tanto, añadió, "el control de la infección en los hospitales es fundamental para evitar la difusión, en particular entre aquellos pacientes con deterioro de los sistemas inmunes".