Google+

As cousas do pazo e as prioridades...

O novo goberno galego semella non ter presa nengunha; se cadra é que a composición dos gabinetes non estaba pechada de antemán, se cadra se trata de dar tempo os novos altos cargos para que reciban a información precisa antes de toma-la responsabilidade, pode que se trate dun xeito de mostrar 'sentidiño'... O certo é que a 'catarata' de ceses e nomeamentos non vai tan a presa como desexarian os mais radicais e que as plumas 'ociosas' estan a ter tempo para trazar o que, en teoría, deberan se-las accions prioritarias das consellerías.
Sobor da conselleiría de sanidade só coñezo a información pública e non me espanto de que se trate dun cargo técnico ainda que con simpatía política cara o PSdG (fundación iniciativas 21).
Discrepo no canto de dicir que a prioridade da consellería seña a derogación da Losga... Para por orde fai falla coñece-la situación (sobre todo dos cartiños) e ver de mellorar as fontes de financiamento.
Facer nacer a confianza dos que traballan na sanidade pública e conquerir a súa motivación e colaboración si que será un reto; mais non vexo que priorizar o tema da exclusividade seña unha boa medida, haberá que denunciar e sancionar a quen abusa do sistema en beneficio própio (delicto por todos coñecido) mais non por elo se debe impedir que, quen o desexe, sega a traballar no eido privado. Penso na cantidade de compañeiros enfermeir@s que traballan en mutuas e privadas con regularidade e para os que o emprego discontinuo no SERGAS é unha fonte de ingresos necesaria pero insuficiente.
Xa fai moito que veño sostendo en moitos ambitos que certas 'armas' do sector privado e financiero poden ser empregadas dendo o eido público con grande EFICIENCIA. Tal é o caso das centrais de compras cuia principal traba ven sempre dos que dubidan da cualidade técnica dos productos (ou fármacos) elexidos por outros sen aportar mais argumentos que a falta da "presentación" dos comerciais do laboratorio en cuestión.

35 HORAS

Os diarios deportivos chamarían a esto "culebrón do verán" mais o certo é que todo se precipitou como se tal fose. Tras un longo peregrinar administrativo con 'paradiña' incluida a cargo da consejería da virxe do puño (economía) por fin o día 3 de Agosto o Bocyl publicou o Decreto 61/2005 sobre xornada laboral e horarios... (.pdf).

Vou ser acusado de perfeccionista e de velo moi doado dende fora mais non podo evitar empregar este espazo para sermos crítico.

Non vexo con bos ollos unha norma que discrimina ó persoal eventual no aspecto dos horarios e horas a traballar; coido que é un escándalo que un sindicato asine esto; está meridianamente claro que as direccions van a empregar o emprego precario i en peores condicions dos eventuais para "facer pagar" estas concesions.

Vexo con preocupación os artigos adicados á xornada complementária de OBRIGADO CUMPRIMENTO sobor de todo porque, no canto de restrinxir esta ós grupos que xa a viñan realizando, faculta ó Sacyl (a ver cando rematan a páxina própia) para ampliala caseque indiscriminadamente. Moito ollo co tema dos programas especiais ... eso no meu pobo chámanse "peonadas" e, sumando churras con merinas ven a dicir que poderíamnos pasar a ESTAR OBRIGADOS a realizalas (retribuidas iso si) tras negociación (que non acordo) na mesa sectorial (esa que cae por alá en Valladolid).

Canto me gustaría estar trabucado.