Google+

E para isto tanto follón?

Logo de ameazar cunha "guerra" de 'guardias insostibles' e outras trangalladas; logo de argumentar xuridicamente e lóxicamente e logo de percura-lo reflexo en modelos avanzados de prescripción o CGE semella satisfeito con esto:
Uno.- Se modifica el apartado 1 del artículo 77, que tendrá la siguiente redacción:
"1. La receta médica, pública o privada, y la orden hospitalaria de
dispensación son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico o un odontólogo, únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno regulará la participación en la prescripción de determinados medicamentos por enfermeros y podólogos (¿y los fisioterapeutas?) en el marco de los principios de atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos institucionales de elaboración conjunta y en planes de cuidados estandarizados, autorizados por las autoridades sanitarias¿?."

A min, como non agardaba grande cousa, non me decepciona mais SI que debera decepcionarnos como colectivo que se sinte coresponsabilizado co sistema sanitario e coñece a súa potencialidade para proporcionar maior eficiencia e racionalidade na atención ó cidadan.

Unha oportunidade estragada, outro esforzo que queda na recámara.

Lentitude e Directo

A min seméllame aínda así que non se está a tomar a cousa moi en serio; ou tanto como se debera.

O NHS e, aínda mellor, o CDC xa teñen unha guía de actuación sobre o tema na rede; porque xa sabe que os casos van xurdir en calquer parte a calquer hora e que as dúbidas ten que resolvelas o persoal de a pé en cada centro ou servizo que os cidadans van a ESIXIR respostas e actuacións concretas e non que andemos como galiñas cegas percurando quen nos guie...e as nosas autoridades sacan notas de prensa e indicacions para viaxeiros cando esa fase xa está algo superada, coido eu.

Por outra banda; podemos seguir en directo este agromo (ímolo deixar neso polo de agora) con ferramentas como google maps...


View H1N1 Swine Flu in a larger map

E si vos queredes entreter aqui tendes Pandemic II un xogo no que facedes de xerme e ides 'mercando' características de resistencia e mais efectos sobre os doentes...si activades "airbone" e algunha morbilidade maior...xa se pechan as fronteiras.

Polo por porco

Semella que nos deron polo por porco con iso da Pandemia mundial de gripe.

E foi en sudamérica e non en Asia; e peor aínda, de todo o "patio traseiro" tocou nos veciños porta con porta: Os E.U de México.

A epidemia difundese vertixinosamente tras pasar polo aeroporto de México d.f. e arestora xa hai moitos casos sospeitosos en Europa, Canada, Nova Zelanda, USA(acaba de declara-la emerxencia de Saude pública)...por mor, coido, de certa permisividade das autoridades. Non esquezamos que no prazo de 4 días xa leva mais vitimas que o H5N1 e ten un áera de expansión maior.

Esta variante do H1N1 pode aínda trocarse en mais virulenta de segui-lo padrón clásico o que elevaría a súa morbilidade mais alo do 33% (calculado) o que a faría moi perigosa...o "remix" xenético deste microbio (6 xenes de virus porcina americana; fruto de virus porcino, aviar e humano e 2 de virus porcina europea e asiatica) é a mezcla temida polos epidemiologos.

Evidentemente as accions da compañía farmaceutica posuidora da licenza do Tamiflú subiran como a escuma e os gobernantes que mercaron grandes volumes xa terán boa conta del mais non para repartirllelos á poboación xeral senon para aplicar tamén 'protocolos'. De tódolos xeitos non penso que a medicación antiviral poda ser preventiva e, nen se quer, curativa.

ESPERANZA

Que como as novas tamén viaxan rápido tanto as persoas que van viaxar como as posiblemente afectadas se tomen en serio as medidas e fagan esforzos razoables por evita-los contactos que poden facer de correa de transmisión...Eu pola miña banda tentarei que a miña xente tome conciencia i evite, no posible, os contactos cercanos ata que a situación se aclare.

ACTUALIZACIÓN 27/4 17h.

Ben; leendo o que dín os virologos do CSIC debo retirar o dito sobre o Tamiflú no canto á súa efectividade mais SI me reafirmo na perigosidade do H1N1 polo seu mecanismo de transmisión e pola súa preferencia pola xente nova (algo que ten en común co virus de 1918). Difiro en que se estivera (ata o Domingo á noite) a facer o que había que facer: Identificar os casos, aillalos e vixiar ós contactos. A ver si agora se toma en serio e se fai.

Sistema de seguridad sensible al contexto en el quirófano

Muchos son los esfuerzos de la industria por mejorar la trazabilidad y seguridad de los procedimientos en quirófano.
Como se puede ver en la presentación que se adjunta en esta propuesta no queda fuera ningún elemento de los ya conocidos pero en todos varía su control debido al uso combinado de varias tecnologías (RFID, TIC, HªClinica electrónica) y los medios adecuados (esas pantallas de 42" son una diferencia sustancial).
Esta presentación es un resumen de un artículo más completo: "Development and validation of the SURgical PAtient Safety System (SURPASS) checklist.
de Vries EN, Hollmann MW, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. Qual Saf Health Care. 2009;18:121-126.
Sin duda veremos más en el futuro, pero será necesario aplicar también la óptica de la evaluación coste-eficiencia tanto al conjunto como a cada elemento para encontra el mix que nos de un razonable nivel de seguridad a un coste asumible.
Pero no debemos olvidar las habilidades no técnicas como bien nos enseña el desarrollo de el sistema NOTSS aunque aún adolece de una visión centrada sólo en una parte del equipo y no en su totalidad.

Revisando el concepto del "Ileo Paralitico"

El artículo que enlaza la cabecera de esta entrada y cuyo resumen traduciré a continuación ha sido publicado ayer en el "Annals of surgical innovation and research" por Geral Moss con el doi:10.1186/1750-1164-3-3.

Me parece muy interesante en un entorno en el que, cada vez, más se habla de la Rehabilitación multimodal ('fast-track') tanto desde el campo de la clínica en el que se busca no exponer a los pacientes más de lo estrictamente necesario al factor de riesgo que es el propio hecho de estar hospitalizado, como desde el punto de vista gestor que busca un mejor rendimiento de los recursos disponibles disminuyendo los efectos adversos por esa exposición al medio hospitalario y sus consecuencias en costes y permitiendo un mayor uso de los recursos liberados gracias a un alta precoz, pero con garantías.

RESUMEN

Tras una cirugía abdominal la motilidad gastrointestinal está afectada. Los intentos prematuros de alimentación retrasan la recuperación induciendo "intolerancia alimenticia", especialmente distensión abdominal que compromete la respiración. Estudios controlados (como el del Sloan-Kettering Memorial Hospital) han llevado a la recomendación de que los pacientes no deberían alimentarse tras cirugía mayor abdominal para prevenir esta complicación. Postulamos que cuando el total de flujos de alimentación, secreciones digestivas e ingestión de aire supera las salidas peristalticas del lugar de alimentación, se acumulan fluidos. Este acúmulo localizado activa los reflejos vagales que hacen el peristaltismo más lento que el ya de por sí lento intestino conduciendo a una distensión abdominal generalizada. De modo similar, el reflejo vagal cardiovascular en sujetos susceptibles podría ser responsable de la incidencia hallada de 1:1000 pacientes con necrosis intestinal inexplicada tras alimentación enteral. Revaluamos nuestros datos que apoyan este mecanismo postulado de inducción de la "intolerancia alimentaria". Centrándonos en la nutrición enteral postoperatoria, con la mayor serie de alimentación inmediata con al menos 100 kcla/hora tras cirugía mayor. Encontramos que esta complicación puede ser evitada vigilando de modo contínuo el balance entre los aportes y las salidas peristalticas, retirando inmediatamente cualquier exceso potencial del sitio de alimentación. Aplicamos alimentación intraduodenal inmediatamente despues de "abrir" la cirugía de 31 colectomías y 160 colecistectomías -n.t. abiertas supongo- consecutivas. Se realizó aspiración duodenal proximal en el lugar de la alimentación retirando eficientemente toda ingestión de aire y los excesos de alimentación. Para salvar las secreciones digestivas la aspiración de desgasificado fué reintroducida manualmente (y más tarde de modo automático) mediante un canal de alimentación separado. Se realizaron controles horarios del equilibrio de Nitrógeno, aminoácidos en suero y de la presencia de alimentación en el aspirado. A los pacientes de colectomía se les realizaron estudios radiologicos de motilidad a las 5-17 horas de la cirugía. Clinicamente la motilidad y la absorción normales se reanudaron a las dos horas. El sulfato de bario (BaSO4) mostró anastomosis seguras y fué evacuado en las siguientes 24-48 horas de la colectomía. Todos los pacientes tuvieron un balance proteico positivo entre las 2 y 24 horas de la cirugía, con elevados niveles de aminoacidos en suero y sin efectos GI. Limitar la ingesta de acuerdo con la salida peristaltica previno de modo consistente la "intolerancia alimenticia". Estos pacientes recibieron alimentación enteral completa inmediata, con la resolución más rápida del ileo postoperatorio, hasta la fecha.

Os primeiros "Trinos"*

Non tardou moito en "cantar" esta nosa ministra; nada mais lle falaron da Historia Clínica Electrónica faltoulle tempo para se descolgar nos medios cunhas declaracions tan alonxadas da realidade, tan triunfalistas, tan descoñecedoras do medio que dá a impresión de que ou o anterior ministro non sabía face-lo "O" cun canuto ou que ela é unha auténtica máquina da organización e a motivación.

Agora mesmo viñen escoitando as súas declaracions en RNE-5 e dicir así, sen anestesia, que "haberá historia clínica electrónica a finais de ano en todo o estado" cando tod@s sabemos que hai moitos, moitísimos, hospitais que non teñen informatizada nen a metade da atención que prestan soa a verdadeiramente ficticio (que pasa, eu tamén podo tentar figuras literarias complexas, ou non?).

Esta señora debeu vir ó MSC a facer campaña política e si así imos vai facer moito dano porque por desgracia lle vai custar dous telediarios tirar por terra o traballo de duas tandas de 'técnicos' que dirixiron sen demagoxias un intento de facer unha xestión seria da cohesión no SNS.

Como se pode falar de un proxecto de tal envergadura en 8 meses cando se tarda 10 anos en devolve-los cartos cobrados nunha oposición que non se celebrou?

*: Que mais pode facer Trinidade que 'Trinos'?

Edición: 21/4.

Acta sanitaria entra ó trapo deste tema e publicita algo que sabe imposible; si un programa desta trascendencia se pilota en dúas comunidades en 2009 e se extende ó territorio en 2010 ¿que clase e avaliación se fai?.
Por outra banda, si o mesmo día publicas unha nova sobre a participación española en epSOS (MSC e Castela-A Mancha) cando menos marca unha diferencia entre a Historia Clinica Dixital dos centros e a que vai porta-lo doente na súa tarxeta sanitaria...

Nuevamente a divagar...sobre las especialidades

El blog de Cuidados Enfermeros Intensivos publicó una entrada sobre la carta de Jerónimo Romero Nieva a la nueva ministra de sanidad para pedir nuevamente la especialidad de enfermería en urgencias y emergencias...Florencio Ruiseñor (jeringaman) realizó unos comentarios y yo he querido hacer mi aportación...pero se me ha ido la mano así que la introduzco como entrada propia...

Hola; la verdad es que visto lo visto el decreto del 2005 es ya otro "papel mojado".
Salud mental apenas ha arrancado en el aspecto práctico; son pocas los empleadores que han creado, dotado y convocado plazas de esta competencia...
Yo sigo sosteniendo que, en el fondo, se trata de un tema de "gestión por competencias" cuyo acceso y formación debe ir más allá de un simple examen (por duro que sea es sólo 1 examen) y un tiempo de residencia.
Insisto en señalar los avances britanicos y escandinavos en el tema.
A Romero Nieva lo he 'asaltado' una vez sobre el tema y luego le he preguntado telefónicamente antes de acudir a Portugal a hablar sobre el tema... la impresión ha sido la misma las 2 veces: por su parte se trata de reconducir lo andado hacia especialidades más focalizadas, no de iniciar un nuevo proceso.
Más que decepción sobre el tema la enfermería de Atención especializada siente un profundo cansancio porque en muchas áreas de trabajo se le 'exigen' conocimientos muy avanzados y una "expertez" que, en las actuales circunstancias, sólo se obtiene con tiempo y dedicación utilizando las herramientas formativas poco o nada reconocidas en su tiempo libre y sufriendo en la propia piel el stress de una 'no-metodología' de formación ensayo-error.
A esto se une, en muchos casos, la impresión de que la creación de otras especialidades que se focalizan más en Atención primaria es, en cierta medida, un mecanismo para "cerrar puertas" de cara a un posible acceso a la misma porque, por desgracia, casi todo el mundo opina que los demas trabajan menos o peor que uno mismo (es lo que tiene el desconocimiento, que es muy temerario) y much@s enfermeras de especializadas 'viven' esperando retirarse a primaria...
Esto también está en el "debe" de los empleadores pues indica, claramente, una desmotivación, un inexistente vínculo con la labor realizada...y su futuro. Los empleadores no tienen muy claro que quieren pues la enfermería actual es como una célula madre: totipotente lo que otorga una gran funcionalidad, eso sí, a un precio temerario; por otro lado una compartimentación execesiva generaria carencias de personal en las áreas menos atractivas y dificultades de cobertura...y nuevamente vuelvo a la "gestión por competencias" que dota de suficiente relevancia a la formación acreditada, a la experiencia, a la valoración del rendimiento y permite que no se desperdicie la 'totipotencia' de los profesionales encasillandolos en áreas muy específicas.
En fin, disculpad la divagación; pero, a fin de cuentas, ¿no son para eso los blogs?

Ambulancias del futuro

Trabajando el I+D+i en el NHS tienen muchas ideas de como deberán ser las ambulacias del futuro; seguramente en nuestro medio tambien muchos profesionales saben de las carencias de unos medios en los que trabajan pero que, como no pertenecen al sistema su mantenimiento y mejora se realiza a 'golpe de concurso' o sea, cuando toca renovar la concesión.

Un artículo de Nursing Times y este vídeo de la BBC nos ilustran gráficamente de lo que se prioriza por aquellas tierras.


Ata mais ver Don Bernat

Bueno, "tocoulle" a Bernat Soria deixa-lo MSC por mor de dúas premisas para os gobernos de crise: perfil politico e non aumenta-lo número de ministerios.

A conxugación de Sanidade e Servizos sociais de sempre foi e será un dos temas principais desta faceta dos servizos públicos a calquer nivel que se plantexe (europeo, estatal, autonómico ou local) os profesionais sanitarios ben sabemos cantos recursos e tempo se empregan en atender o que, nunha ampla demostración de descoñecemento, chamamos "patoloxía social" pero é que como tódolos límites non matemáticos a fronteira entre o que é 'sanitario' e o 'social' se difumina e varía en cada caso. Seguramente existen baremos e clasificacions que tentan obxetivar a necesidade de apoio social de persoas con patoloxías crónicas mais eso é entrar en materia polo miudo e nesta entrada non quería.

Volto a Don Bernat, para min fixo unha boa laboura porque continuou o traballo nos fundamentos que lle deixaron chegar do que lexislara no seu día Ana Pastor que para ben ou para mal sentou con 4 documentos (LOPS, Estatuto Marco, Lei de Cohesión e Calidade e o decreto sobre tratamento homoxéneo dos datos das LEQ) o marco do sistema sanitario descentralizado que se esbozara na constitucion, estatutos de autonomía e Lei xeral de sanidade. Continuouno si, pero con tino e sen partidismos tentando cohesionar (que é diferente que igualar) o sistema e centralo no que verdadeiramente importa: as persoas ás que atendemos; os cidadans.

Por elo apostou forte pola axencia de calidade do SNS como 'pegamento' para un sistema que DEBE funcionar cohesionadamente e, ó mesmo tempo, garantir que en cada territorio exista unha organización adaptada ás necesidades e particularidades da súa poboación.

O seu papel en varios dos conflictos xurdidos neste tempo e o xeito de tratalos son unha lección de seriedade e responsabilidade. A enfermería esperaba algo mais concreto tanto no eido da especialización como na 'guerrilla' prescriptora e algo se andivo mais non abondo. Ó cabo, boa sorte e ata mais ver.

Recuperase como enfermer@

Pensé que este tema era una manía personal, una apreciación sin sentido o una sin razón. Tras 10 años en quirófano con algo de bagaje y con MUCHO que aprender me lancé a algo nuevo pensando que uno no puede hablar sin conocer mínimamente lo que critica, pero lo primero que he encontrado a sido a mi mismo haciendo cosas que no hacía desde hace 10 años, técnicas que puede que tuviese realizado en el quirófano ocasionalmente pero que en hospitalización son totalmente diferentes. El contacto con pacientes, familiares y resto de profesionales es también diferente como lo es el "enfoque" de la atención por parte de cada actor.

Bueno, lo cierto es que doy por bueno este período por todo el aprendizaje NO GESTOR que estoy llevando a cabo (del tema gestión, motivación y organización aún es prontísimo para valorar) y reconozco cierta motivación en ello.

Como creo que ya he expresado, el principal problema de la gestión de RRHH en la sanidad pública es las escasas herramientas verdaderas para MOTIVAR a los profesionales por el uso torticero de las disponibles (no en general, pero sí en ciertos casos) y por el empecinamiento en identificar "oportunidad para tod@s" con "resultados para tod@s". Y es que brillando como brilla la objetividad por su ausencia en el diseño y puesta en práctica de las herramientas de motivación en los centros no administrativos (yo lo padecí en mi experiencia) no es de extrañar tal empecinamiento pero esto sólo denota falta de confianza en la responsabilidad de cada uno. Que se empecinen en diseñar herramientas objetivas y no en controlarlas y que añadan simplicidad a esas herramientas.

Pero aún ahora hay margen. Por ejemplo, la formación en centros diferentes al propio, la concesión de apoyo a la investigación (con tiempo de sustitución, con recursos materiales y humanos, con gestión de ayudas externas)...y movilidades temporales voluntarias.

Sé que se trata de una medida difícil de articular y que necesita mucho "encaje de bolillos" para ofrecer ese tipo de 'rotaciones' tanto por la cobertura de turnos como por encontrar localizaciones para que esta política sea positiva. Plantearlo en las vacaciones de verano es una alternativa, otra sería plantearla para las bajas de larga duración previsible. Las áreas de destino se podrían categorizar según el interés pues habrá profesionales que deseen probar zonas de trabajo más complejas o con menos contacto con pacientes ingresados o menos gente en el espacio de trabajo... suena a quimera, pero yo creo que ya se hace en algún sitio e incluso me atrevo a decir que sin formalizarlo se hace en casi todas partes.

En fin, que puede que ciertas legislaciones y acuerdos desperdicien oportunidades de gestión de los RRHH pero siempre tenemos un recurso disponible: La innovación.

Hazme un cribado payo¡¡¡

Así dicho suena racista y/o a humor 'negro'.

Lo cierto es que puestos a cribar por prevalencia deberíamos considerar las campañas de medición de alcoholemia de la DGT como "cribado del riesgo de muerte por conducción bajo los efectos del alcohol"...seguro que a ningún 'genio' se le ha ocurrido que no tiene porqué ser el estado el único beneficiario de ese "estudio".

Ahora en serio. Desde que se inició la amplia y bien respaldada campaña de presión para que cada comunidad incluya el cribado del cancer colorectal en sus programas de prevención estoy buscando algún dato que cambie la situación ahora con respecto a hace 15 años...y ojala alguien me saque de mi error con EVIDENCIAS, pero el método propuesto me llama poderosamente la atención y el cómo me recuerda espantosamente a la introducción 'extrema' de la vacuna VPH.

En primer lugar no quiero negar la mayor. El cancer colorectal es un terrible problema de salud en nuestra población y su principal factor pronóstico es la precocidad en su detección; lo comprobé durante los 10 años en el quirófano de Cirugía General.

En segundo lugar; respecto prueba propuesta como método de cribado primario (sangre oculta) y "vendida" como barata con tal descaro y populismo de decir que "sólo cuesta un €uro al año prevenir el cancer de colon"; se omitie el dato de su fiabilidad, del precio (económico de oportunidad e individual) de la verdadera 'prueba de descarte' y de lo "quisquillosa" que es su preparación.

En tercer lugar y como bien señalan personas que tienen más visión que yo: ¿donde está la coordinación que DEBE ejercer el consejo interterritorial? se trata de otro claro ejemplo de que no importa el color político sino la autentica vocación de ejercer las responsabilidades de salud pública.¿Como y porqué se introducen programas preventivos en el SNS?

Como el problema es GRANDE es demasiada la osadia de decir que no se venía haciendo nada al respecto; en primer lugar y como ya señala el Dr. Bonis si se busca se encuentra y en el ámbito de las actuaciones de salud comunitaria las cosas en nuestro país tienen su documentación (pg 10 a 14 del doc) que es conveniente revisar. Por otro lado, el documento de revisión DESCRIC (pg 133 y sig) resume las actividades desarrolladas por las distintas comunidades hasta ahora y no veo que ninguna esté de 'brazos caídos'.

A mí ahora que sé que Avastin y Erbitux están en el segundo plano de la alianza contra el cancer de colon no me extrañaría que se acabara proponiendo la introducción sistemática y sin previo estudio coste-beneficio de test de cribado más sofisticados.

Debo decir que no todo es negativo o semifraudulento en esta campaña; por lo menos se habla aunque sea en un segundo plano de estudiar seriamente la relación de los contaminantes ambientales y los estilos de vida y alimentación con este terrible problema; ahora queda que las fuerzas políticas esta vez SI actuen de modo decidido en sus ambitos de poder/gobierno y dejen de hacer la vista gorda.

EDICIÓN 21/4

El CGE viene a sumarse a la iniciativa de un "movimiento va a ser también respaldado desde la profesión enfermera, que participará activamente en futuras ediciones." Y es que la inexistencia de sociedades interdiciplinares y la escasa o nula presencia de sociedades profesionales enfermeras en la iniciativa la dejaban algo "coja" a la hora de impactar en la población...¿o no?.