Google+

10 anos dempois o INSALUD devolve as taxas.

Vai uns días que, por fin, o extinto INSALUD nos devolveu os cartos das taxas da Oposición non celebrada en 1998. Cáseque 20€, outra leria mais a consecuencia do grande erro que foi a Oposición extraordinaria (SantaOpe) cometido con alevosía por unha administración con prisas de transferir e aceptada con irresponsabilidade polos "nosos representantes".

Seguirán a saír sentencias das múltiples tropelías cometidas e, ainda nestes días moitas das persoas que 'conqueriron' praza daquela acadan; por fin, destino "definitivo".

Tranquilidade e datos

Bueno; polo de agora o tempo e as circunstancias están a axudar... mais non hai que se confiar que o tema non fixo mais que escomenzar; nesta semana coincidindo co comenzo do curso a taxa de casos semanal incrementouse no R.U. pasando de 5000 a 9000 e houbo xa 66 escolas con casos entre pais e nen@s.

Semella que a vacina vai chegar a tempo para os que a queiran (que polo que se ve na enquisa do CGE son pouc@s) o asunto vai a estar na terminoloxía que se aplique á hora de anuncia-la vacinación.

Vexo que as diversas comunidades publicaron os sus planos de continxencia (Galicia), incluso nalgunha en forma de acordo coa 'parte social' e noutras coa súa connivencia pública; o do SACYL ven a dicir que hai uns criterios claros de alerta e que segundo eses criterios se iran activando fases de movilización de recursos... sen alarmismos, mais coa REALIDADE do que si pode mais non é desexable que suceda.

Escaneando los pies diabeticos para prevenir complicaciones

MeDaVinci ha desarrollado el Vincent50 para la toma de imágenes termosensibles de la superficie de los pies que permitan una vigilancia contínua de las complicaciones asociadas a la patología conocida como "pie diabético".Sus principales diferencias con los desarrollos actuales consisten en que la medición no se ve alterada por la presión de la bipedestación pues el instrumento está diseñado para ser utilizado en sedestación. También es destacable que se trata de un aparato de 'teleenfermería' pues la intención es que sea el propio paciente el que periódicamente realice la toma de datos en su domicilio, luego estos son remitidos (no especifica como) a su enfermera que los compara con los anteriores y toma las decisiones correspondientes.Evidentemente el precio de este dispositivo no justifica su adquisición por todos los pacientes diabéticos pero si puede ser eficaz para evitar amputaciones a pacientes con riesgo elevado. Justamente el escaner se llama Vincent50 pues trata de contribuir en el cumplimiento del compromiso de la "declaración de Saint Vincent" de reducir en un 50% las amputaciones debidas a la patología de pie diabético.

Los datos y las decisiones

Bueno; empezó el curso y, en un giro de último momento tal vez propiciado por las llamadas a la serenidad desde el campo profesional, los ministerios de Sanidad y Educación decidieron no recomendar el cierre de los centros escolares y centrarse en los mecanismos de prevención y de vigilancia epidemiológica. La campaña de difusión de información a escolares y padres empezó simultaneamente a las clases y los chicos han venido para casa con la lección en la cabeza y el tríptico en la cartera...

Yo ya había comentado que el cierre de los colegios había resultado una medida útil en Argentina pero que tiene un alto coste que algún plan de contingencia trataba de abordar...

Ayer la OMS entró directamente al tema afirmando:
  • Que podría reducir la presión asistencial en hospitales y centros de salud entre un 30 y un 50 por ciento durante el pico de la pandemia.
  • Que sería efectiva si los Gobiernos la llevan a cabo antes de que el 1 por ciento de los escolares esté infectado.
  • Que si los estudiantes no van al colegio pero se congregan en otros lugares, el virus continuará expandiéndose y los beneficios del cierre de la escuela se verán anulados.
  • Que el cierre de colegios puede provocar costes económicos y sociales desproporcionados en comparación con los potenciales beneficios.
  • Que la clausura de los colegios puede provocar un absentismo laboral del 16 por ciento.
Así pues, la vigilancia día a día de lo que acontece en los centros escolares puede ser un factor de alerta fundamental para medir el impacto de la pandemia y decidir la activación de los sucesivos niveles de recursos a movilizar.

Si escribo esto no es por alertar de nada sino porque constituyen notas para el futuro; recordatorios de el qué, el cómo y en base a qué se hacen las cosas para aprender.

PROMIS unha grande promesa para sabermos cómo de ben se traballa

Tod@s sabemos que no 'campo de traballo' da enfermería hai moitos espazos nos que saber o resultado do noso esforzo e como impacta na calidade de vida das persoas é, francamente, dificil de coñecer.

Os Institutos nacionais da saude dos EEUU (NIH) puxeron en marcha vai para 5 anos un programa marco de investigación para crear un conxunto de ferramentas sólidas e validadas que permiten a avaliación dos resultados nas persoas mediante enquisas estandar que abranguen as áreas: Anger (Irritación), Anxiety (Ansiedade), Depression (depresión), Fatigue (Fatiga), Pain Behavior (Características da dor), Pain Impact (impacto da dor), Physical Function (Capacidade física), Satisfaction with Discretionary Social Activities (Satisfacción coas actividades sociais) e Satisfaction with Social Roles (Satisfacción cos roles sociais).Así naceu PROMIS (acronimo de Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 'Sistema de información de medición de resultados informado polos doentes')

O web site describe completamente o proceso de creación dos test traballando as ferramentas propias dos estudos cualitativos e realizando duas complexas oleadas de validación a segunda delas rematada en Xullo deste ano que dará como froito un site renovado e a posibilidade de realiza-la valoración off-line.

Dado que se trata dun proxecto gubernamental as ferramentas son de acceso gratuito e aberto e se poden probar no


Iso si, previo rexistro gratuito...mais podedes probar coa páxina de demostración do test adaptativo para coñercer as ferramentas propostas.

Claro que para empregalos no noso medio haberá que facer un esforzo de adaptación e validación (confeso que ignoro si non se estará a facer xa), pero o que teño seguro é que no futuro os estudos que vexamos publicados respecto terán referencias a estas ferramentas polo menos no que se refire ós resultados das intervencions propostas.

GRIPE E CALMA


Non contaba eu con ser invitado a esta iniciativa que atopo con tanto sentido como o propio informe da OMC así que suscribo:

¿Que é a gripe A/H1N1?

A gripe A é unha enfermidade que cursa de forma leve na grande maioría das
persoas. A situación actual non xustifica unha alarma social. Por iso é moi
importante manter a paciencia e a tranquilidade.

¿Como se contaxia?

Como a gripe común, contáxiase moi doadamente porque se transmite a
través do aire por medio de pequenas gotiñas que emitimos ao falar, tusir ou
esbirrar. Pero que sexa moi contaxiosa non quere dicir que sexa máis grave.

¿Como se diagnostica?

Polos síntomas que produce. A proba diagnóstica non é útil nunha gripe leve
ou moderada.

¿Como pode evolucionar a gripe A?

A inmensa maioría das persoas pasan a gripe con síntomas leves ou
moderados. Débese manter unha especial vixilancia da evolución dos síntomas
en persoas con enfermidades crónicas descompensadas e en pacientes de risco
máis elevado (inmunodeprimidos, nenos menores de seis meses).

¿Como podemos actuar para previr o contaxio?

As recomendacións básicas son:
1. Lavarse as mans frecuentemente.
2. Esbirrar ou tusir usando panos desbotables.
Non está claro se o uso de máscaras evita a propagación da epidemia

¿Que facer se tes síntomas?

A maior parte das persoas terán síntomas leves e acudir ao médico non
achegará ningún beneficio. A saturación dos centros de saúde e hospitais pode
dificultar unha correcta atención a persoas graves pola gripe ou por outros
problemas de saúde.
Deben solicitar atención médica aquelas persoas que teñan dificultade ao
respirar, dor importante no peito, alteracións da conciencia (sensación de
atordamento ou desmaio), empeoren de forma rápida ou despois de 7 días do
inicio dos síntomas. No caso dos nenos, a idade inferior a 6 meses, a
respiración acelerada ou a febre que dura máis de tres días fan recomendable
avaliación médica.
Por iso, as persoas sas que presenten un cadro gripal sen síntomas de
gravidade poden realizar autocoidados nas súas casas. Se un está enfermo
convén non acudir a lugares moi cheos de xente para evitar contaxiar máis
persoas
.

¿Se teño síntomas teño que tomar algún tratamento?

Aínda que a febre non é perigosa en si mesma, os antitérmicos como o
paracetamol ou ibuprofeno poden ser útiles para aliviar o malestar que
produce.
Os medicamentos antivirais demostraron moi pouca eficacia e teñen efectos
secundarios. Por iso o seu uso deberá ser restrinxido aos pacientes que sufran
complicacións ou aqueles con alto risco de sufrilas.

¿E se estou embarazada?

Sempre se soubo que o embarazo supón un pequeno incremento do risco para
as complicacións da gripe (calquera tipo de gripe). En caso de febre ou
síntomas de gripe, é recomendable consultar cun profesional sanitario.


O comportamento sereo, paciente e tranquilo dos
doentes, os medios de comunicación, os profesionais
sanitarios, os dirixentes políticos e os cargos con
responsabilidade en planificación e xestión do Sistema
Nacional de Saúde é esencial para que funcionen ben os
servizos sanitarios e estes poidan dedicarse aos
enfermos que o necesiten.


Menos contaba con non ter que pasa-lo traballo da traducción... así que vos enlazo os textos noutras linguas:

CASTELÁN

INGLÉS

CATALÁN

Tamén hai unha información para profesionais (en castelán).

Evitemos dobles raseros

Si pedimos competencias debemos estar dispuestos a delegar, tambien, competencias.

Leyendo un par de post sobre como nuestros compañeros de Portugal (1 y 2) se fijan en el raquítico decreto de 'prescripción enfermera' español para reivindicar que un paso así es posible y estratégicamente importante para el sistema de salud de su país; veo que comparto, en gran medida, esa visión estratégica y que también la amplío a otras intervenciones en las que 'malgastamos' tiempo de médico en tareas para las que tenemos base de conocimientos suficiente como para hacer posible su realización por una enfermera previamente formada y sobre el esquema de unos protocolos claros y de canales de comunicación explicitos. De hecho la propia OMC 'tira' de enfermería cuando le conviene; como en el último informe (muy equilibrado, hay que decirlo) sobre la gripe A (H1N1)v en el que se dice:
"En el caso de zonas o comunidades donde sobrevengan en días o semanas picos de incidencia elevados, puede ser necesario que durante un corto espacio de tiempo –dias- sea preciso reorganizar la actividad hacia consultas rápidas y especificas de gripe, en las que enfermería puede jugar un papel clave en el cribaje, con la aportación de un dato objetivo de valoración clínica como es la pulsioximetría."

Entonces llego a noticias como esta: "UGT recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que permite a los gerocultores administrar insulina" y me pregunto si no se trata de lo mismo, pero con otro punto de vista... En el 'Como' está la cuestión y en que asumir que una competencia delegada NO ES una responsabilidad completamente delegada sino que hay que protocolizar, educar y vigilar la tarea/función objeto de delegación para que sea quien sea el que la realice se alcancen los objetivos definidos.

La diferencia se llama transparencia

Bien, esta debería ser la última entrada de opinión; lo que no sé es si es la última antes de cerrar una puerta y volver a abrir otra o si abre un 'tiempo de silencio' sobre este tema.

Veo y no creo como lo que se dice con total sinceridad y apertura de miras INFORMANDO de cuales son las posibles situaciones y de los esfuerzos que se hacen para que todo esto NO afecte al SERVICIO PÚBLICO que, se supone, es nuestro trabajo; veo digo, como es utilizado para la descalificación personal sacándolo de contexto y amplificándolo hasta el infinito...

Lo cierto es que en este SNS nadie reconoce que ante situaciones como esta "la unión hace la fuerza" y que los profesionales que en el sistema trabajamos tenemos consciencia de la labor de servicio público y capacidades científicas para entender lo complicado de preveer TODO lo que puede pasar así que en vez de realizar posicionamientos conjuntos entre la administración y los representantes de los trabajadores como si ocurre en el 'descentralizado y privatizado' NHS nos dedicamos a intentar monopolizar cualquier información al respecto descalificando cualquier opinión que no case con la nuestra o acusando de falta de previsión o de alarmismo, según corresponda, la presencia o ausencia de noticias (que no información) al respecto.

Repito lo que dejé expresado la primera vez que escribí sobre esto... lo que más deseo es que todo esto pase desapercibido; pero NUESTRA obligación es preveer y, reitero, si preveo un viaje para esas fechas y quiero absoluta seguridad mejor me hago un seguro de cancelación...