Google+

Primeiro documento

A xeito experimental e sempre pendente de revisi�ns, criticas, consellos e axudas colgo este documento sobre MATERIALES QUIRURGICOS ver. 2.0 centrado sobor de todo nos materiais de sutura.
28 de Maio 2004: trocamo-lo link para a rev 1 deste documento. Seguimos dispostos �s vosas suxerencias.

Copensemos los sistemas de salud

Na miña opini�n � un blog interesante... ainda que falto de tempo. O autor � un facultativo epidemiologo con coñecimentos de software libre que tenta empregar as ferramentas do "pensamento lateral" para chegar a solucions �s problemas da atenci�n sanitaria p�blica.

COPENSEMOS LOS SISTEMAS DE SALUD

Colectivo LLuis Alcanys

Este colectivo valenciano; moi motivado na defensa da sanidade p�blica, manten unha p�xina sobre temas de sanidade con datos non so da comunidade valencia senon de todo o SNS e tam�n as� coma debates sobre "temas colaterais" � asistencia sanitaria como o aseguramento... Segue moi de preto o affaire do Hospital de la ribera ( Alzira ) que como sabades � o experimento mais de moda nos think tanks da xesti�n sanitaria.

Información e debate sobre a licenciatura...

A organización colexial de enfermeria de España ven de "colgar" unha sección na sua web adicada ó tema da adaptación dos estudos e titulación enfermeiras no contexto do espazo europeo de educación superior ( actas de Sorbona e Bolonia ).

Coido que é muy interesante leer o que alí se di e caseque obrigatorio participar no debate nos foros... ( se funcionan coma tales ). Eu en canto pasen as eleccions poreime a elo.

este é o enderezo Licenciatura enfermeira

So lendo e participando vos formaredes unha opinion solida e a poderedes contrastar....

Saludo

Ola: Iniciamos esta andaina coa esperanza de dar certas referencias sobre a enfermeiria en xeral e a enfermeiria cirúrxica en particular... Non dubidedes en facer comentarios empregando a ligazon de abaixo de cada post... ainda que non subscribimos o copyleft (o contrario do copyright ) pedimos encarecidamente que empreguedes os nosos materiais... só tendes que facer referencia á fonte.

Hola: iniciamos esta andadura con la esperanza de dar algunas referencias sobre la enfermeria en general y la enfermería quirúrgica en particular... No dudeis en hacer comentarios empleando el enlace debajo de cada post... aunque no subscribimos el copyleft ( el contrario del copyright ) pedimos encarecidamente que utiliceis nuestro materiales... solo teneis que hacer referencia a la fuente.

Ponferrada / Madrid Marzo de 2004