Google+

É a PFI a solución?

Como hai 10 anos coas figuras mixtas (fundacions, consorcios etc.) o debate meramente técnico economicista impera na toma de decisions estratéxicas sobre a sanidade deixando fora non só ós colectivos profesionais senon ós beneficiarios e financiadores reais do sistema: A poboación.

Non me teño caracterizado por seren un defensor do públicamente público reivindicando para min o papel de 'guia e salvaguarda' dos pobres doentes que non saben o que lles ven enrriba e menos me teño caracterizado por ser o defensor da "libre empresa" que reivindica que aqueles que o desexen gañen mais por prestaren os servizos sanitarios públicos de xeito privado... O que coido manter é a necesidade dun debate público sobre que sistema sanitario quere a poboación pagarse e que tipo de empresa quere que lle preste os servizos.

Como daquela as mentes pensantes do sistema sanitario seguen a estela do mundo anglosaxón e, polo tanto, os seus erros.

A PFI (Iniciativa de financiamento privado) xurdiu no Reino Unido baixo o goberno conservador de John Major como xeito de conquerir asocia-lo financiamento privado á prestación de servizos públicos (sobor de todo os que precisan grandes investimentos en infraestructuras) e que ven sendo promovido pola Organización Mundial do Comercio, o fondo monetario internacional e o banco mundial (vamos, o neoliberalismo). Foi logo adoptado i expandido na sanidade polos gobernos laboristas de Tony Blair a pesares do debate sobor das súas perversions e os problemas de "endebedamento encuberto" que acarrea.

No eido da sanidade en España un dos "think tank" que mais forte aposta por este xeito de xestión é a fundación signo (encabezada polo Profesor Barea) que fala del na súa revista "Gestión y Evaluación de costes sanitarios nº4-vol 6 2005" como un xeito de 'transferencia do risco' dende a administración cara a iniciativa privada. Esta construe o centro sanitario e provee todos ou case todoslos servizos non sanitarios segundo un complexo sistema de licitación e seguimento que tivo en España unha aparición estelar da man do criticado Hospital de la ribera (Alzira) que agora se fai cargo da atención sanitaria "integral" de tódala área de saúde nunha manobra de refinanciamento encuberto, e forma parte da aposta de Esperanza Aguirre en Madrid. Entre nós se atopa esta iniciativa na construcción do novo Hospital de Burgos no que vai incluido na licitación a construcción do hospital, o seu equipamento básico e o tecnolóxico incluindo o equipamento médico e o instrumental.

Como se pode apreciar trátase dun plantexamento metodolóxico moi adaptable mais tamén complexo e que ten como principal baza entre os técnicos da administración que o investimento non computa como débeda ainda que lastra de igual xeito ós presupostos futuros en forma de canon anual (e revisable) ou, o que pode ser peor, pago capitativo e/ou por actividade.

I é nesto onde ten a principal falla este modelo pois non se trata de un novo xeito de xestionar ou dunha implementación de eficacia ou eficiencia na prestación do servizo; iso se lle presupón mais non vai implícito mais que no aspecto financieiro.Como critica este documento (.PDF) da fundación alternativas publicado pola Gaceta médica.

Periodicamente a prestación sanitaria pública sufre e sufrirá crises de financiamento que sempre percuran solucions rápidas que alonxan irremisiblemente a práctica diaria da verdadeira responsabilidade no eido do gasto; a administración pasou de ter tantos o mais problemas na subministración de alimentos ós doentes (cociña) que na prestación sanitaria a estar "atada" a contratos de prestacions de servizos que, por forza, teñen que ser cada vez mais complexos de elaborar e controlar. Estes contratos xa extendidos en moitos sitios (non só en Alzira, a F. jimenez Diaz ou Villablino) á própia prestación da asisténcia sanitaria non implican unha mellor xestión, nen mais motivación, nen maior calidade. ¿porqué afirmo isto tan rotundamente? porque non coñezo ningun centro con contrato deste tipo que non tivese ó final problemas financieiros que precisasen a intervención da administración para enxugar déficits e permitir que se continuase a presta-los servizos.

Entroques, instrumentos de optimización de custes e de motivación e orientación dos profesionais cara á calidade e á eficiencia son pervertidos e desligados destes obxectivos facendo deles meros instrumentos de encubrir subas salariais.

As centrais de compras, a I+D+i, a participación responsabel na toma de decisións, a productividade varibel, a carreira profesional, a formación continuada que inclua 'microxestión'... Eran e son instrumentos válidos dentro dun sistema sanitario que, precisando reformas, segue a ter nos seus profesionais a súa principal arma e potencia.

Mais o que vexo peor é que realmente a poboación xeral non percibe que o modelo de sanidade se está a debatir e que o resultado a 5 anos vista pode ter unhas consecuencias financieiras que leven á necesidade de pagar todos por todo.

Non dubido de que a empresa privada pode ser mais eficiente para prestar certa parte do servizo sanitario que se caracteriza por ser masivo, mais tamén por ter un proceso coñecido e limitado (patoloxía aguda/cirúrxica de baixo "peso") pero o sector privado non fai caridade e non prima nel nin a universalidade, nin a accesibilidade e todos sabemos a donde acude a xente cando as cousas van realmente mal... Tampouco dubido de que non toda a atención sanitaria pode ser gratuita nen tódolos pensionistas e asimilados precisan que se lles financien totalmente os medicamanentos.

O problema é A POLITICA e o doado que resulta xogar "á contra" con estes temas.

Opereta III e unha que remata

Por partes: Na opereta seica imos coñecendo detalles desta montaxe; ó parecer, o Sindicato Satse quería por en dúbida o bó facer do sindicato CSI-CSIF (que é o que está no tribunal de ATS/DUE) e por iso se viron eses movementos tan rápidos nos pasillos e había xa unha folla de "reclamación" redactada ó remata-la proba... Seica se achegan as eleccions sindicais e mais de un(ha) se ve otra volta (dempois de anos) co carriño polas unidades de hospitalización se non conquiren meterlle medo á xente.

Por outra banda xa soubemos porqué unha caixa de exames estaba aberta e faltaban probas nel; ó parecer houbo que facer fotocopias para repatir (non sei si esto é verosimil pois as probas se fan nun formulario autocalcante) porque a administración NON CONTABA CON TANTA XENTE¡¡¡. Como si non soubesen cantos PAGARON as taxas. Ou como si non tivesen feito xa outros exames con diferente plantexamento:
Está claro q todo esto estaba preparado de antemano (···).Hace 2 meses fue el exámen de celadores:las facultades estaban abiertas antes de la hora de llamamiento,entraron al aula correspondiente a la hora fijada al igual q el exámen en todas las aulas y terminó a la vez.Hubo 2 exámenes diferentes y un espacio por cada dos opositores,y los responsables del aula explicaron bien todas las normas.Como en todas las oposiciones hubo pequeños errores.FUERON 7000 PERSONAS,y fueron convocadas aún más tarde q las de enfermería.

Q no digan q no hubo tiempo para prepararlas,ya estaba preparado lo q iba a pasar(···)


Bueno, sexa como sexa o SACYL fai da súa capa un saio e só repetirá a proba na aula na que aconteceu o altercado que fixo precisa a presencia policial. Mi madriña, con que caras se mirará a xente ese día?. E os medios de in-comunicación que seguen coas falacias e sen facer caso do que a xente escribe nos comentarios? están ben pagados polos gobernantes, non teño dúbidas.

O remate dun culebrón

O que sí está pagado pola administración é o BOE que xa debeu anuncia-las datas nas que publicará as ordes de nomeamento dos non-damnificados na Santaopextraordinaria.
Ata nesto ten símiles cos culebrons pois estes tamén anúncian o derradeiro capitulo con antelación para captar a atención de mais xente.
O "noso" será o 15 de xaneiro seica e cáseque me parece mal pois por 4 días excusaba pedir para o entroido...I é que nunca chove ó gusto de todos.

E como derradeiro engadirvos os calificativos que agora (tarde e mal) emprega o "Diario Enfermero" (medio de difusión do consello xeral de colexios de enfermería) respecto destas dúas falcatruadas que teñen afectado a mais de 8000 obrigados-colexiados
Sobre "o de Salamanca"
Tensiómetro Rojo: Para el Tribunal de las oposiciones de enfermería de Salamanca por haber decidido repetir el examen únicamente en el aula 007 de la Facultad de Ciencias Económicas, cuando son múltiples las irregularidades que están denunciando los opositories que realizaron la prueba en otras aulas. Desconocemos la decisión más ecuánime para solucionar el problema, pero desde luego la que han adoptado no contenta a la inmensa mayoría de los 5.635 aspirantes que se presentaron a las oposiciones.
Tensiómetro Rojo: Para el Servicio Regional de Salud de Castilla y León porque la sombra de la sospecha se ha cernido sobre las oposiciones que se celebraban el pasado fin de semana en Salamanca. Un alumno utilizó su teléfono móvil durante la celebración de dicho ejercicio en una de las aulas. A partir de ahí el revuelo fue generalizado, obligando incluso a la intervención de la policía. En ese momento el Tribunal decidió suspender la prueba que congregaba a 5.803 aspirantes. Todo un fiasco que esperemos que se solucione lo más pronto posible, porque cuando está en juego el futuro de tanta gente se debe ser mucho más cuidadoso.
Ainda que non enganan a ningúen:
vaya bajada de pantalones que ha hecho el colegio, les tienen que haber untado bien para que nos dejen así de desamparados, no sé para que les pagamos si no hacen nada por nosotros

E sobre a Santaope
Tensiómetro Rojo: Para el Ministerio de Sanidad por el lamentable papel demostrado en la resolución de Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para el personal interino del Sistema Nacional de Salud. Esta semana ha anunciado a bombo y platillo la finalización de un proceso que ha tardado la friolera de 5 años en acabar(e vos tardastes 5 anos en opinar...) y que, además, ha dejado a cientos de enfermeras sin acceso a sus plazas debido a un farragoso y caótico formulario cuya cumplimentación era “Misión Imposible” . La cantidad de enfermeros afectados por esta circunstancia - se equivocaron en su solicitud - y la absoluta indignación de éstos, ha llevado a decenas de profesionales a recurrir el proceso en los tribunales. El adjetivo de “resolución definitiva” está todavía por ver que sea una realidad.

Que veñen¡¡¡

Veñen os polacos¡¡¡, veñen os polacos¡¡¡ berran polos pasillos coma si viñesen de verdade sobre cabalos uns guerreiros dispostos a todo.

O certo é que o problema causado (si, causado) pola NULA planificación dos magnificos directivos da sanidade e da educación dos pasados gobernos que só souberon cobra-los seus incentivos e que agora "non reciben". O problema da marcha dos especialistas formados no 'mellor sistema do mundo' sendo tratados como 'infrahumanos' polos seus formadores e coma 'subespecie' polas administracións sanitárias. O problema do movemento de especialistas dende os centros perifericos ós centrais por tantas e tan diversas razons. O problema de estarmos forzosamente integrados nunha estructura ben pensada para fomenta-los trocos de mercadorias e cartos, mais que ten mal encaixe á hora de plasmalo na circulación de traballadores cualificados en traballos que requiren grande manexo dos coñecementos e a información e de ofrecer servizos especializados.

O problema ten mala solución... e por mor dos tratados de ampliación da UE é mais doado traermos especialistas dos paises do leste europeo (agás Bulgaria e Romanía) que dos mais próximos -culturalmente- de américa latina.

E non quero deixar de lado un tema co que se me "ataca" cando saen as novas de que o goberno galego traerá especialistas de paises do leste... I é que tódolos que comentan estas novas por estes lares deseguido sacan o tema de que "a estos no les pedirán gallego, no?"; pois non, como a estes polacos que escomenzan o día 22 non se "lles pediu" castelán; se lles presupón. Digo eu que será como suxerín en algunha ocasión: Terán uns meses para aprendelo e os que non o acaden deberán voltar por onde viñeron...E falando deso xa sabedes o que, seica, aconteceu na extremadura. Que os especialistas contratados ós que se lles brindaron cursos de lingua castelan i asisténcia de traductores durante o traballo acabaron marchando a Portugal. ¿E será por algo?; será.

Declaran rematada a SantaOpeExtraordinaria

5 anos de oracions, maldicions, desesperos e pacientes impaciencias veñen de ser declaradas como rematadas coa orde do día 22 publicando as prazas adxudicadas na terceira rolda e declarando o fin do proceso de provisión. (.pdf <1 Mb).

Non queira deus que as mentes pensantes volten a ter "boa vontade" de aumenta-la estabilidade das súas plantillas por medio dun proceso "extraordinario e por una sola vez".

Evidentemente non son unha persoa versada na escritura mais, as veces, tento que as verbas transmitan o que penso; neste caso vos pido que vos fixedes en que digo:"declaran rematada". I é que coa cantidade de chapuzas que trouxo baixo o brazo este proceso compartido por igual polos dous partidos maioriatarios do estado non sería de estranar que os seús "efectos xudiciais colaterais" se prolongasen mais aló do 2010...

Por exemplo me chama moito a atención que nesta terceira rolda se adxudicasen tantas prazas de primaria(81) algunha delas a xente con 88 puntos (ou sexa xente con praza e con 5 anos de antiguidade···) mais a 'autoridade convocante' decidiu que o proceso tiña que rematar como os números de circo: cun grande e atropelante final.

OPEreta II: ¿Kaos ou Komplot?

A verdade está ahi fora dícian en 'expediente X' e vai ser cuestión de chamar a alguén para que aclare este embrollo.

Os comentarios nos foros son abrumadores...
Los hechos:

1.- Resulta que un opositor, decide montar un embrollo en el aula con el móvil, a sabiendas de que su examen va a ser anulado. Es necesario llamar a la policía, con lo que la trifulca ya ha comenzado.

2.- Con el barullo ya comenzado entran varias personas en varias aulas y comentan que el examen ha sido anulado y que abandonen el aula. Algunos opositores comentan que pertenecen al sindicato SATSE.

3.- El objetivo está conseguido. Se ha montado el escándalo y la oposición ha sido un desastre. Lógicamente se pide la anulación de la oposición, sobre todo por parte del sindicato SATSE.


Decir que lo del aula 007 del FES fue un incidente AISLADO, es muy grave.

En mi clase ( 002 F. Derecho )se empezó el examen a las 10h45 ( estabamos convocados a las 9h, y a esa hora aún no habíamos entrado ), y ahí ya tienen el primer incidente, porque en una oposición deben empezar el examen todos a la vez. Nos sentaron a todos juntos sin ningún espacio, y además de la incomodidad que esto supone, los examenes eran todos iguales y no venían precintados individualmente como debería ser. Veías perfectamente a los de al lado y los de delante. Después de la primera media hora y durante todo el ejercicio, la gente salía con el examen, cosa que tampoco se puede hacer hasta que se clausura este. Y por si fuera poco también se utilizó el tlf. móvil, se copió y los cuidadores a pesar de ser conscientes de ello, hicieron como si nada, a pesar de las quejas de varios de nosotros. Sólo al final y con todos de pie entregando el examen, amenazaron con decir que no sabían que pasaría con nuestro examen. Pero estoy segura que de esto no quedó ninguna incidencia registrada. Ah, y por si esto fuera poco, las hojas de respuestas estaban numeradas al revés, la hoja 1 era de mayor numeración que la 2, y al ser identicas y no constar a partir de la pregunta 100, pueden cometer el error de corregirlas mal, o incluso haber alguién que esto le haya dado lugar a error y haya contestado la 1 como la 100 y viceversa


Yo estaba en el aula 007 del edificio F.E.S. Es una pena, pero por lo que estoy leyendo aquí cada uno salvaguarda como es muy normal sus propios intereses y creencias, pero sin tener en cuenta que ante una oposición tienen que prevalecer los derechos de justicia, igualdad y mérito. ¿Dónde quedan estos principios señora presidenta del Tribunal Examinador....? Sólo decimos la parte que nos interesa, y no sabemos asumir nuestros propios errores.De la cara y asuma que no fueron como ústed relata a la redacción de este periódico. No puede ser tan tajante, admita que la versión que ha usted le ha podido llegar desde luego no venía de parte de los opositores y nosotros también tenemos que algo que decir. Allí se cometieron infinidad de negligencias: uso de móviles, salidas al baño sin custodia, y regreso a las aulas sin identificación, exámenes sin precintar....Y para colmo una supuesta representante sin identificar de mesa de examinadores contestando a la pregunta de cómo contestar en la hoja de respuestas, diciendo textualmente: "Ah, no sé, eso no me lo he leido"...Pero bueno dónde se ha visto. Sólo espero que al menos la gente que se ha estado preparando duramente para esta prueba, tenga la posibilidad de demostrar su capacidad, y tenga el DERECHO en IGUALDAD de oportunidades de dar crédito de ello, y no por verse sumergido en este embrollo vergonzoso, vulnerando sus derechos. ¿Cómo se va a conseguir eso repitendo sólo el exámen a ese aula, teniendo en cuenta las irregularidades de las demás aulas?


A "rápida" reacción dun sindicato profesional entrando (seica) nas aulas e dando modelos de reclamación mecanografiados nada mais remata-lo exame pode ser indicativo de algo...

O parecer alguén usaba o telefono mobil para facer fotos das preguntas e recibir via SMS as respostas; esto non lle gustou ós seus viciños que pediron ós controladores que actuasen, o individuo (que semellaba querer iso) forzou a situación até que houbo trifulca e tivo que acudi-la policia.

Tamén é certo que o exame principiou mais tarde do previsto (10:30 no mellor dos casos que coñezo) e que nun aula as persoas que foron percura-los exames atoparon a caixa cos precintos "retocados" e que faltaban exames da mesma.

Estou agardando que se colguen as fotos ou os vídeos dos incidentes...Porque moita xente esquece que agora hai millons de cámaras en todas partes e que se pode documentar gráficamante calquer situación en calquer intre...

Hai uns meses en Galicia desapareceron uns exames dunha oficina da xunta e a oposición suspendeuse. Habería que pedir ós críticos con aquela situación que se mobilizaran tamén neste caso e que nos alumeasen coa súa docta opinión.

Para rematar; a mais mordaz das críticas... dende logo hai xente que xoga forte.
1.- LOS COMPONENTES DEL TRIBUNAL DE LA OPOSICION DEBEN PERDER SUS PUESTOS DE TRABAJO Y VOLVERSE A PRESENTAR A UNA OPOSICION (SI ALGUNA VEZ LO HAN HECHO, QUE LO DUDO)

2.- TIENEN QUE ESTUDIAR MUCHO PARA SACAR ESA OPO PERO CUANDO LA HAGAN TODOS SUS COMPAÑEROS COPIARAN Y SENTIRAN RABIA E INDIGNACION.

3.- QUE AQUELLOS PUESTOS DADOS A DEDO(PUESTOS DE CONFIANZA, JA,JA,JA) Y QUE TIENE LA DESFACHATEZ DE PRESENTARSE A LA OPO TENIENDO PREVIOS DIAS ANTES EL EXAMEN, SUSPENDAN Y SE LES DESTITUYA DEL CARGO COMO ALGUN SUBDIRECTOR/A DE ENFERMERIA DE UN HOSPITAL DEL SACYL.

4.- QUE EL TRIBUNAL CUANDO SE EXAMINE PASE FRIO, PERO MUUUUUCHO FRIO Y QUE TENGAN QUE MADRUGAR MUUCHO, CASI QUE LA OPOSICION LA TENGAN EN LA ANTARTIDA.

5.- LO MAS IMPORTANTE TRAED MUCHAS NARICES ROJAS Y PELUCAS PORQUE EL TRIBUNAL DE DICHA OPOSICION LAS NECESITA, NO PUDIERON HACER MAS EL PAYASO

(CON RESPETO PARA LA PROFESION DE PAYASO), DABAN RISA.

6.- POR ULTIMO DEBERIAN CREAR 8000 PLAZAS Y DARSELAS A TODOS LOS QUE HEMOS IDO A OPOSITAR COMO HAN HECHO ALGUNOS CON FAMILIARES DIRECTOS DE ALTOS CARGOS DEL SACYL, SE LAS HAN REGALADO.

Sacyl presenta: OPEreta

Foivos boa a que se armou onte en Salamanca; segundo a prensa a OPE do Sacyl esta suspendida pola "utilización de un movil por parte de un opositor". Mais segundo múltiples relatos dos que aquelo padeceron non sería de estranar que o devandito opositor estivese a emprega-lo mobil para chamar ó seu avogado.

O caso foi coma segue: Estaban tod@s convocados ás 9:00 nas facultades da universidade de Salamanca. Ás 8:45 chegan ós funcionarios encargados de supervisa-lo proceso sabendo, xa dende facía tempo, que á proba escomenzaría ás 11. As portas das facultades están pechadas e toca agardar. Cando por fín abren @s opositores atopan que deben dar voltas ós edificios para atopa-la porta correcta; chegas ás aulas e van sendo "enlatados" nelas cóbado con cóbado (i eso que falta xente). Logo xa; o despipote, nalguha aula non chegan os exames para todolos opositores, noutras a caixa ven sen precinto, Non existen varios modelos de exame; senon un mesmo exame para tod@s o que unido ó "posicionamento estratéxico" (uns cáseque enriba dos outros) provoca a 'posta en común' das respostas. Logo están os "extranos casos"··· bueno, que xa se fala por ahí adiante de "exames cubertos".

Con todo este rebumbio ¿quen non colle o mobil para chamar?: "Cariño, non me agardes que isto vai para longo..." sería o menos que apetecería dicir. Tal é a confusión que ninguen fala do exame en sí. Todo un éxito sen dúbida; i é que 'pobriños' como era a primeira vez pois xa se sabe que a primeira vez nen os broces sabe un sacar.

Dúas mellor que unha

"Os camiños do señor son inescrutables" seica dician os curas nos colexios cando os espabilados rapaces lles preguntaban polas evidentes contradiccions da vida. Así debéramos pensar os que nos achamos baixo a sombra dos procedementos administrativos e os seus misterios.

Pode ser casualidade que o Sacyl publique a resolución provisional do concurso de traslados o mesmo día que a segunda volta da Santaopextraordinaria?... Pois será; pode ser que en ámbalas dúas se produzan outras 'desgraciadas coincidéncias'?; tamén.

Ainda que a trompicons e con mais furados que un abrigo vello o eterno proceso extraordinario vaise achegando ó seu remate. ¿aprenderíase algo de todo esto?, pois VSQN.

Nin vou enlazar as listaxes, ¿para qué? si mañan publicarán nun taboleiro unha corrección.

Do tema da incorporación provisional dende a exedencia voluntaria e o dos criterios de si o destino no centro de traballo se escolle no momento de tomar posesión ou ó incorporarse e si as persoas que xa tiñan praza no centro teñen "automaticamente" adxudicada esa mesma son outros deses misterios de deus que···