Google+

Intelixencia Emocional - Agasallo de Nadal.

Dende que Goldman publicara o seu libro o fenómeno ó redor deste novo xeito de aborda-la vida non cesou e agora hai unha auténtica industria xirando en torno a ela e as suas secuelas ou fillas (intelixencia constructiva etc.) mais eu sempre me preguntei que relación neuro fisiolóxica tería todo esto i si realmente fora Goldman o primeiro en velo.

Para a segunda cuestión a resposta acheina nun boltin de Escepticemia (e-boletin de Doyma que vos recomendo) adicado á neurociencia. Nel reseñase un libro escrito hai 10 anos por Antonio Damasio co suxerente titulo "O erro de Descartes" no que se dá conta de que a separación entre a materia da que está feita o cerebro e a mente non é posibel i que as emocions agás de seren claves na conducta human, entán na base da consciencia, do pensamento e dos proxectos persoais.

O debate e a investigación seguen abertos, mais é evidente que as "ciencias da mente" ou neurociencias están no centro da atención científca, filosófica e intelectual do momento. Por elo non quero pasar o día de nadal sen vos recomendar un agasallo:

O libro de resumen das entrevistas que Eduald Punset (que persoaxe) fai no programa RedesTV e que se titula " Cara a cara con la vida, la mente y el universo " coido que é unha ocasión única de darlle a esa persoa estimada unha visión ampla do que nos rodea para que poda decidir por sí mesma i enfronta-la vida de outro xeito.

Filtra-la información

Con mais de 8.000 millons de páxinas pescudadas google é o mellor buscador da rede; e ainda así os seus inxeñeiros seguen a traballar co obxectivo de mellorar pois coidan (e con razón) que, na maioria dos casos, os seus visitantes non atopan o que pescudan...

No eido da información sanitaria e da educación sanitaria (ou seña a información para a povoación en xeral) o exponencial incremento das fontes e de canles de acceso á mesma está a crear unha soberana confusión entre ese grupo de xente que percura información moi concreta sobre os seus problemas ou o que lle dixeron que tiña...

Para tentar de dar unha saida ordenada a esta situación estase a crear nos USA unha plataforma chamada Patientinform.org que agrupa a American Heart Association, a American Cancer Society e a American Diabetes Association, unha veintena de editores de prestixio (entre eles, a American Medical Association, o Grupo British Medical Journal, o Grupo Nature e o xigante editorial Elsevier) e a National Library of Medicine e que non só tentará dar a mellor información dispoñible sobre os temas seleccionados (Dende a primaveira do 2005:Cancro, Diabete i Enfermidade coroaria) senon tamén unha permanente interpretación da mesma para os cidadans e (engado eu) para os medios de comunicación.

Polo de agora está en construcción, pero habera que seguir este recurso de perto e irmos facendo presión para que se edite noutras linguas...

<

Asociacion de Enfermería Comunitaria

Ainda que toda a miña vida profesional se ten desenrolado no eido da atención especializada e que (semellame) coa "blindaxe" que se oferta agora escusandose nas especialidades non vou trocar de ámbeto de traballo en toda a miña carreira; o certo é que tento manterme informado dos outros aspectos da actividade enfermeira visitando webs e estando apuntado a listas de correo ( Investen, seei, enfermería de urgencias, aec... ).Desta última vai este post. Nestas datas acabo de recibires un correo da Asociación de enfermería comunitaria anunciando a posta en marcha dun foro co atinado nome de ágor@. Tiven curiosidade i decidin explora-la web para comprobar que os cartos dos socios desta organización si estan ben empregados (ou teñen bó patrocinio que contactos non han de fallar).

Visitade a web; ten un bó diseño e semella pertinente en contidos, non en balde anda nelo Adolf Guirao e outra xente con experiencia na web.

Poida que pensedes que xa existen foros dabondo para os temas enfermeiros e que sexades partidarios de canaliza-los debates profesionais ó traveso dos foros da OCENF; eu son reacio a todo o que sexa asociacionismo obrigatorio porque sempre acaba ocorrendo que unha persoa (elexida non se sabe ben como) di falar en nome de todos os membros ainda que a maioria se expresen contra a súa pertenza a esa asociación; i esta persoa emprega o nome de todos para negociar e facer presión sobre os temas que lle interesan e no senso que lle interesa.

Nunha asociación cientifico-profesional de caracter voluntario soe habermos mais participación e de mais calidade e nos modelos de desenrolo profesional alto (eses que nos mentan sempre: Os anglosaxons e o franco-canadiano ) son estas asociacions as que levan a voz cantante no canto á adopción de códigos profesionais, programas formativos específicos do eido no que se desenvolve a asociación, politicas de investigación etc.

Eso, que por aqui podedes respostar que eu non tiro a pedra i escondo a man... (non é preciso deixar un mail para facer comentários).

Marcha "o central"

Marcha o central. Vira quen bo o fara?

Negociación

Afectar o que se dí afectar directamente non me afecta, mais si que me sinto afectado... Xa vai para 6 anos que marchei de Verin, pero sempre mantiven lazos coa xente que ali estaba e me mantiven ó tanto do que ali ocorria; por iso me alegra que se estexa a negociar a "integración" no SERGAS.

Manteño as miñas preguntas de "¿como?", "¿porque?" e "¿porque agora?" e vou atopando respostas.

Unha delas a de que a integración do persoal se faría polo decreto 476/1996 (DOG 20/02/1997) que foi o aplicado os centros das corporacions locais e provinciais no momento da sua integracion... coido que ó se tratar dunha negociación está será a solicitude da "parte social"; solicitude coherente dende o punto de vista da similitude de situacions ainda que non dende o punto de vista das manifestacions públicas que se fixeron con respecto ás persoas que traballan na FHV no seu inicio.En fin "cosas veredes amigo Sancho...".

Otra cuestión que me atenaza é saber que garantias hai de que este proceso continúe tra-las eleccions da primaveira si non están resoltas entón.