Google+

Rebobinando

Hoxe pasei a mañan rebobinando; facendo o que tiña que facer mais co cinema do tempo pola mente. Vin aquela sala de diálise do HXG e as 4 máquinas que "levei" aquela mañan, o ceo claro alí fora; aquela tarde fun correr con 30º e xersey. Ouvin novamente os queixidos de aquela primeira persoa accidentada nunha 1º mañan de xullo na estrea da tempura dos nervios, aquel día cheguei moi tarde á casa. Sentin o sono insoportable das 6 da mañan dunha noite tranquila nunha sala antiergonómica a proba de cansanzos extremos. Cheirei as mil desagradables fragancias da morte meta e porto dos nosos camiños-travesías que manifesta unha preferencia por impacta-la nosa pituitaria cos aromas dos velenos, do sangue e de sudores diversos.
Nestes tempos extraordinarios que semellan cheos de retos profesionais eu non sinto mais ambición que a de voltar á estrada cada tarde e que o de "ali dentro" quede para as "mentes pensantes". As ansias de aprender, as annsias de indagar, as ansias de mellorar veñen fenecendo nos "rompe-ansias" dun sistema que tende a se perpetuar baseandose no " bó rollo" e as "actividades sociais".
15 anos ollando dramas humanos, 15 anos feríndome un pouco coas feridas de outros, 15 anos facendo risa no medio das bágoas, 15 anos arranxando cousas con esparadrapo.

15 anos de Enfermeir@.

A polemica da resterilización.

En el número 47 de "diario enfermero" se recoje la noticia que abajo refiero sobre una práctica de la que todos sabemos pero sobre la que poco se entra 'en profundidad'. Efectivamente, en TODOS los centros se resterilizan dispositivos que traen la famosa indicación de "un solo uso"; pero, en primer lugar, cabría distinguir entre las esterilizaciones que realmente rompen con la norma y las que se hacen por que la fecha de caducidad del producto NO USADO es corta (fruto de largos períodos de almacenamiento por intermediarios y administración). Una vez realizada esta distinción; que, a mi modo de ver, justifica la mitad de las resterilizaciones queda por ver cual es la "cadena de presiones" que autoriza/justifica a resterilizar material usado y que, pienso, tiene mucho que ver con el concepto confundido de eficiencia en el que la gestión neoliberal ha sumergido a los profesionales de la salud. Tiene mucho de maquiavélico que habiendo sido transferidas las competencias sanitarias a las CCAA un partido politico bajo cuyo gobierno se encuentran gran número de comunidades se dedique a hacer proposiciones de ley en el parlamento estatal y no en TODAS las cámaras autonómicas. Tiene mucho de campaña política que el órgano oficial del consejo de colegios profesionales le didique alabanzas a este partido por tan contradictoria actitud.
Lo que le falta a esta iniciativa es entrar en el análisis de los costes por proceso comparando, cuando se puede, todos los costes del material de un solo uso (incluyendo, claro, los de destruir el material usado y sus embalajes) con los del material inventariable y/o reutilizable.
¿Hacia dónde apunta este debate?; Yo veo claramente que el objetivo de este y otros frentes como el de la ropa y equipos quirúrgicos es que las administraciones acaben 'externalizando' las centrales de esterilización. Creandose, al igual que con las lavanderías, un mercado de centrales esterilizadoras con un montón de certificados (calidad, seguridad etc.) y perdiendo las administraciones la oportunidad de ser ellas las que provean este servicio al mercado.


El PP insta al Gobierno a reforzar las inspecciones en centros sanitarios sobre el reciclaje del material de "un solo uso"

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a que se adopten las medidas oportunas para reforzar las inspecciones en los centros sanitarios para el control de la esterilización y reciclaje del material sanitario de "un solo uso" y se adapte a la legislación vigente, según la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Europa Press

MADRID, 20-06-2006.


Actualmente, existen unos 8.000 productos identificados como material de "un solo uso", como sondas, catéteres, balones de angioplastia, etcétera, que son reciclados diariamente en los centros sanitarios aunque deberían tirarse una vez utilizados.

Según el PP, la legislación española prohíbe expresamente su reutilización aunque de una manera tácita se permite. En este sentido, la Sociedad Española de Medicina Preventiva apoya el reciclaje, aunque con apoyo legal y las suficientes garantías de seguridad.

Por ello, según el texto, expertos en Medicina Preventiva han solicitado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que regulen una práctica dispersa y sin norma legal concreta, y el PP pide que se adopten "las medidas necesarias", a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)···

Rede de Saude

Onte a xunta presentou o plano de implantación das TIC na sanidade galega con eses claroescuros que caracterizan a unha política feita dende a imaxe e a falla de autocrítica.

A estas alturas caseque 'ten delicto' presentar un plano coma este e dicir que é innovador cando; en 1º lugar non é mais que un conxunto de actuacions planificadas para os próximos anos e tanto no resto do estado como na UE xa van moito mais aló.
Polo de agora non pasamos do titular da nota de prensa e os destaques rimbombantes como o de pedires consulta dende un caixeiro. Queda por ver si este plano vai por coto ós 'raiños de taifas' nos que se convertiron tecnolóxicamente certos centros/servizos empurrados pola industria, as necesidades (as de atender mellor ós cidadans mais tamén as de 'figurar' de alguns xefes de S.) e a falla de directices dende arriba.

Darlle unha estructura, planeamento, formalidade e sistemas comuns a toda unha rede sanitária non vai ser doado e tendo en conta a obrigada e necesaria coordenación non só a nivel estatal (Hª clinica, Diagnose por imaxe...) se non da UE (tarxeta sanitaria, sist. de facturación) cada paso debe ser reflexionado e consensuado para acadar unha solución polivalente.

Logo está o tema da formación; se ben no eido administrativo certo dominio da ferramenta informática xa está implantado incluso a nivel de temario de acceso ó posto de traballo, nas áreas críticas (as que 'fan o traballo' e xeran a información) por moi diversas circunstáncias (idade, acceso á formación...) non ten mais ca coñecimentos moi básicos das ferramentas das TIC e, o que é peor, non amosan moita inquedanza en adquirir eses coñecimentos.

Pódese discutir o feito de que a implantación da Imaxe médica dixital se escomence polos complexos hospitalarios grandes e non polos comarcais por aquelo da consulta "on line" co centro de referencia mais semella que acabará chegando...

Que o plano non estexa xa accesible dende a web non semella coherente, ¿non?.

O SERGAS insinúa as liñas da solución para os comarcais

O Director xeral de Asistencia Sanitaria compareceu no parlamento para contrarestar a manifestación que ese mesmo día se facía en O Barco por parte da plataforma pola sanidade pública (coa destacada ausencia do Alcalde Barquense); e informou da próxima incorporación dun anestesista e das negociacions con outros para por fin ó 'estado de combate' no hospital valdeorrés.

Mais eu quero destacar que, logo de facer resposables ós gobernos anteriores por unha planificación deficiente, anunciou
Liñas estratéxicas comúns que solucionen a situación creada no conxunto da rede comarcal de xeito definitivo.

Así, decidiuse centralizar a totalidade das contratacións das especialidades con problemas de cobertura, como anestesioloxía, radiodiagnóstico, xinecoloxía e pediatría, entre outras, co fin de atender, de xeito prioritario, aquelas zonas máis necesitadas de persoa
Tamén anunciou outras medidas para o HCV como a realización das probas de Holter e a posta en marcha dun programa de administración de quimioterapia.

Mágoa, medidas que xa estaban 'na recamara' hai algún tempo e que chegan agora. Sego sin entender porque se presiona a algúen para que acade unha responsabilidade e logo se lle "fai a cama" deste xeito. I é que nesto da POLITICA son un pardillo.

As odiosas comparacions...

Nestas datas tamén o SERGAS chegou a un acordo de carreira profesional. Na nota informativa (.PDF 68Kb.) e a falla de mellor opinión o acordo mostra certas cousas mellores que o do SACyL.

Deixando de lado as cantidades, que para o 2010 serán un 8% mais que no SACyL, o mais positivo semella que no proceso extraordinario (si, tamén hai un proceso extraordinario) computan os servizos prestados tanto coma fixo e coma temporal ainda que a carreira profesional é só para o persoal con praza en propiedade. Este computo dos servizos como temporal manterase de xeito ponderado no acceso ordinario para o persoal que actualmente é temporal e que acceda á condición de fixo.

Segue a existir unha 'barreira' marcada non pola realización de avaliacions; precisas ,coido eu, para separar "polvo de palla". Senón polos items desta que quedan pendentes do seu desenrolo... En particular a mín preocúpame o punto: "- compromiso coa organización (coordinación e supervisión, dirección, actividades de formación especializada…)" que segue a semellar un peche ou 'marxe de manobra' demasiado descarado.

Por certo o punto de avaliación "- nivel de cumprimento de obrigas básicas en materia (con carácter xeral) de documentación sanitaria" semellame orixinal, obxectivo e doadamente comprobable.

Ó cabo, agardo polos vosos silencios.

Desinchando o globo

Non vos nego que cando lein os carteis que anunciaban o acortdo de carreira profesional no SACYL me semellou un bó acordo para os traballadores (que non para a administración) cunha cantidade de cartos por nivel aceptable e cun proceso extraordinario que daba opción a entrar ata o 3º grao; carreira irreversible e para todos. Sorprendínme a min mesmo facendo "contas da leiteira" co que eses cartos significarían sen agardar a lelo "negro sobre blanco" i en BOCYL.

Agora que tiven ocasión de ler o documento completo asinado polas centrais sindicais podo asegurar que a administración xogou ben as súas cartas; cos 'lobos' da reversibilidade e de só recoñecerlle a carreira ó persoal sanitario conqueriu unha carreira "blindada" na que os representantes sociais só atenderon a poder "vender fume" e non á realidade obxectiva de cantas persoas poden acceder REALMENTE ós niveis 2, 3 e 4 da carreira...

A falla da publicación no Boletín Oficial vexo que os grandes beneficiados son os titulados sanitarios de FP e o persoal da xestión e administración que conquire "montarse no carro" ainda que cos mesmos condicionantes arriba sinalados.

Explícome: Nas áreas de valoración para o acceso ós diferentes graos (Asistencia, Docencia, Gestión clínica e Investigación) valoranse cousas dificilmente demostrables e/ou conqueribles sen o apoio EXPLICITO da dirección-mandos intermedios do centro de traballo. No apartado Asistencia; téñense en conta as relacions interprofesionais e o traballo en equipa. Soar soa ben, mais ¿Como se valora iso obxectivamente?. Mais grave é o tema da "Gestión Clinica" que valora o exercicio de cargos de responsabilidade (supervisión, dirección) e o formar parte de comités ou proxectos; todos sabemos que os cargos de responsabilidade o son 'de confianza'... e o de formaren parte das comisions...pois que vai a "haber ondonadas de ostias" para formaren parte das comisións que se designen por elección dos traballadores. No canto do apartado de investigación gostaríame sinalar que se valoran as publicacions insinuando certa gradación entre as feitas en revistas indexadas ou non (ata eiquí todo normal) e polo "factor de impacto" elemento sobre o que existe bastante polémica pois xa sabemos como 'as gastan' as editoriais á hora de aceptaren artigos que citen publicacions de outros grupos editoriais e a endogamia que se está a producir. Por outra banda; a valoración de comunicacions a congresos ven insinuada moi lenemente e moito me temo que valgan mais certos congresos autonómicos de escaso mérito científico no canto que outros.

No que respecta ó como é ó prometido procedemento extraordinario (¿que terá este inicio de século que todo son "procesos extraordinarios"? :a OPE, as especialidades, A carreira profesional...) En Primeiro lugar vexo certa confusión entre a "norma que regule a carreria profesional", " o seu desenrolo regulamentario" i o acordo tal e como o lein. Semella que ata o 2008 a carreira profesional ordinaria vai a estar 'conxelada' e que o acceso ós graos 1, 2 e 3 se fará gradualmente... Para ese acceso existe certa confusión; mentres os carteis "TRIUNFALISTAS" de certos sindicatos daban a entender que ese acceso era para todos sen distinción do tipo de vinculo o acordo que lein deixa claro que a carreira profesional é só para persoal fixo e que os periódos computabeis para a mesma son dende o momento de toma de posesión da praza en propiedade; mais ¿entón porqué SI se vai a aplicar ós afectados pola OPEx? e ¿porqué para o cómputo de méritos nas áreas a avaliar SI contan os acadados tendo nomeamento temporal (contratado ou vacante)?. A enorme diferencia de anos de vinculo en propiedade entre o esixido para o nivel 1 (>7 anos) e o nivel 2 (>15 anos) deixa fora de toda dúbida que a 'xogada' da administración non era tanto a reversibilidade como a limitación do acceso ós graos pois xustamente a partires dese 2º grao é cando se requiren méritos de "Gestión Clinica" que, como xa indiquei, non semellan acadables sen COLABORACIÓN.

Como todo esto é bastánte longo i está escrito "en arameo" pois supoño que non terei comentários mais... eiquí queda o que eu opino.

Lóxica agora

Tras meses de "situación límite" que teñen provocado xestos 'politicamente incorrectos' de demisión o certo é que a lóxica se fai ver (algo) e a administración sanitária se escomenza a comportar como a empresa que dí ser.

Nesta nova lemos como se implementa a medida "salvavidas" de traer especialistas de Argentina e México; non é unha novidade en sí mesma (e mais no HCV) mais si semella que algunha cousa ten trocado no xeito de facelo. A mesma nova relata algo mais interesante; que o SERGAS vai a implantar unha verdadeira carreira profesional ainda que só en certas especialidades. A afirmación de que
"El Servicio Galego de Saúde (Sergas) aplicará medidas de “discriminación positiva" a favor de los hospitales comarcales para solucionar la falta de especialistas" e "El Sergas estableció que los hospitales provinciales no podrán contratar profesionales de las citadas especialidades si hay plazas vacantes en los comarcales. Además, los especialistas de estas áreas deberán pasar por uno de estos últimos centros hospitalarios para acceder a una plaza fija de la administración sanitaria"
É o mais semellante a unha carreira profesional que teño ouvido. Agora a ver como o implementan 'blanco sobre negro' no DOGA e, sobor de todo, a ver como pasan este 'trágala' os xefes de servizo dos centros galegos que forman MIR's e os Sindicatos (en especial os de clase); é de desexar que se estableza un "diálogo de argumentos" para dar cunha solución a este problema.

Falando de solución; das medidas presentadas pola consellería outra delas
los contratos que se les ofrecen ahora serán casi fijos
ven a da-la razón a os que reclamaban un trato laboral acorde co que acontecía a nivel oferta-demanda. Das outras solucions posibles: Complementos económicos, Equipas móbiles (usando a cláusula de movilidade do estatuto marco), Beneficios socio-laborais (mais libranzas para vacacions e/ou formación)... non se dí ren, pero seguro que están na lista de "planos 'B'".

Central de compras

Outra das medidas de 'lóxica de mercado' coa que ten xogado escasamente administración sanitária é a de implementar centrais de compras; trátase, sen dúbida, de unha das modas no SNS e como toda moda ten o risco de fracasaren por execeso.
O certo é que realiza-lo volume de compra de tódolo servizo de saude por un único centro pode ter importántes vantaxes a nivel de prezos e de servizo dos proveedores mais hai que ter en conta moitas cousas: Alguns dos Items cos que tratamos teñen que estar adaptados á aparataxe dos centros non á dos proveedores (esas bombas "prestadas" para que se lle merquen as equipas a prezos +/- escandalosos) o que pode levar a ter que mercar e trocar moita pequena aparataxe; Outros tipos de productos, en especial os medicamentos plantexan o gravísimo problema da "liberdade de prescripción" que si ben en alguns centros se vai solventando co recurso ó emprego da prescripción de principios activos non deixa de estar exento de polémica. Agora entrarán en xogo os farmaceuticos que reclamarán tamén esa liberdade para eles. Mais, a administración debe de coidarse de non cargarse cos custos de almacenaxe e distribución dos stoks que vaia mercando, de outro xeito a rebaixa conquerida no prezo se verá diluida nestes novos gastos. Gústame a idea de facer esto paulatinamente; non está na información pública o cronograma do proxecto mais supoño que a fase de estudo dos catálogos, stoks etc. terá que estar caseque rematada e que a decisión política no canto dos mecanismos de implementación das compras tamén estará tomada.
É de supor que eses mecanismos contarán coa axuda dunha axencia de evaluación das tecnoloxías sanitárias (tamén a estatal AETS) e que se apoiará nos informes da AEMPS.

Para rematar non quero deixar pasar unha nova que ten dous feitos relevantes; por unha banda por primeira vez vexo á OCENF "tirarlle das orellas" a un cargo dun goberno do PP, por outra, a 'vitima' deste tiron de orellas pode por un kisko. Hai que ser hipócritas para falar de contratar enfermeir@s no extranxeiro mentres @s que estamos a formar deben marchar non xa para ter un traballo fixo, senon simplemente para traballar.