Google+

E tras 30 anos... a decepción.

O normal nun aniversario debera ser falar das boas lembranzas de dos proxectos de futuro... mais eu só podería falar de decepción coa profesión como conxunto unha chea de queixas mais proporcionalmente pouco compromiso e acción; unha capacidade nula de análise das causas e culpables que nos teñen levado a este punto. Fai 30 anos que traballei por primeira vez como enfermeria titulada... non quero adicar mais espazo neste blogue a este tema porque non teño certeza de que valga para nada. Sego a gostar da ciencia e da tecnoloxía e do meu traballo no ambito quirúrxico así que tratarei de me centrar nelo e deixar que sexan outras as que tomen a iniciativa.

U-las as nosas "capitanas de abril"?

Fai 47 anos un grupo de persoas dignas asoballadas dentro dunha estructura de represión e terror tiveron os arrestos para se organizar e levar a esperanza a todo un povo. Esperanza dun goberno democrático e xusto, case nada.

Non podían ser membros da elite que estrangulaba, non podían ser deudores das súas dádivas, non podían ser cómprices silenciosos da súa inxustiza. Non se pode querer facer algo novo dun rexime totalitario mentras se ansía "entrar na corte" e que che den acceso a obxectivos persoais. Non se pode revolucionar a xente asoballada e avergoñada polos seus dirixentes mantendo silencio sobre os seus crimes.

As "capitanas de abril" da enfermería en España U-las?

Non sei quén serán mais si sei quen non quero que sexan: As mentirosas, as caladas, as que aceptan compartir mesa e mantel...

Ningúen con mais de 10 anos en postos de "mando" pode erguerse como "defensora" da democracia e a transparencia na profesión... calou, consentiu senon cousas peores como colaborar e ser partícipe.

Chegará a nosa revolución dos cravos?

¿Sonan as ovellas con xente con máscarilla?

 


Cando algo chega ós sonos quere decir que ten moito peso no noso interior.

Tedes sonos coas mascarillas? ou pesadelos?

A xestión desta situación, afrontar a incertidume, o descoñecemento, as incongruencias... sobre 100000 vidas perdidas por mor deste xerme e de tratar de convertir todo en certezas é para ter pesadelos.

Estanse a pasar moitas enquisas con ferramentas para medi-lo estres, a ansiedade, a anguria... e como afrontamos todo eso mais Que hai dos sonos?

Cerrando... encuesta registro básico de vías venosas.


Cuando en Octubre escribí "Insisto; la clave está en el registro" lancé una encuesta sobre registro básico de vías venosas como forma de conocer la opinión de l@s profesionales de todos los campos y ámbitos respecto a este aspecto concreto y que hiciera de reflejo de lo que ocurre en el día a día.

La encuesta se planteó a partir de la propuesta de consenso internacional sobre el conjunto de datos mínimos respecto al acceso vascular y si bien al principio sólo hice una difusión un tanto limitada luego ya molesté a mucha gente por correo y redes sociales e incluso impliqué a algún amigo; pero tras 4 meses abierta creo que no tiene más recorrido así que habrá que analizar las más de 480 respuestas recibidas y cerrarla.

Aún no sé si sacaré ánimos para publicar un análisis más detallado pero creo que es justo compartir el resultado principal. Para ello voy a usar la misma referencia antes mencionada con la respuesta mayoritaria de las opciones ofrecidas.

Datos demográficos del paciente:

Edad: SI 52,4% Gráfico de respostas de Formularios. Título de pregunta: Edad del paciente. Número de respostas: 483 respostas.

Peso: NO 57,6%

Género: NO 52,4%

Grupo diagnóstico: SI 81,4 %

Comorbilidades: SI 73,1%


Características del dispositivo:

Tipo de dispositivo: SI 93,9%

Calibre: SI 96,89%

Longitud del dispositivo: SI 48,65%

Nº de luces del dispositivo: SI 69,35%

Material del dispositivo: SI 52,79%

Gráfico de respostas de Formularios. Título de pregunta: Características del dispositivo. Número de respostas: .

Registro de inserción:

Indicación: SI 75,36%

Fecha y hora de inserción: SI 97,72%

Nº de intentos: NO 52,79%

Lugar anatómico de inserción: SI 95,65%

Sitio donde se inserta (planta, consulta...): SI 69,35%

Profesión de quien realiza la inserción: SI 56,52%

Técnica de inserción: SI 45,34%

Uso de tecnología: SI 51,55%

Antisepsia empleada: SI 61,9%

Ratio Catéter/Vena: NO 43,68%

Posición de la punta: NO 40,99%

Confirmación de la posición de la punta: SOLO EN VIAS NO PERIFÉRICAS 36,43%

Analgesia/Técnicas de alivio del dolor: NO 39,75%

Fijación y apósito: SI 79,91%

Eventos adversos en la inserción: SI 81,36%

¿Conoce el paciente el motivo de la inserción?: SI 73,49%

Gráfico de respostas de Formularios. Título de pregunta: Registro de inserción. Número de respostas: .


Cuidados de la via venosa:

¿se está usando el dispositivo?: SI 89,85%

Valoración del punto de inserción: SI 94,2%

Sellado del dispositivo: SI 88,61%

Programación del cambio de apósito: SI 81,36%

Estado de fijación y apósito: SI 81,98%

Uso para extracción de muestras: SI 67,7%

Nº de otros dispositivos insertados: SI 73,29%

Complicaciones identificadas: SI 91,92%

Uso de antitrombóticos: SI 71,63%

Gráfico de respostas de Formularios. Título de pregunta: Cuidados de la vía venosa. Número de respostas: .


Registro de complicaciones y retirada:

Flebitis: SI 97,72%

Extravasación/Infiltración: SI 97,92%

Bacteriemia primaria: SI 85,5%

Infección local: SI 95,65%

Desplazamiento del catéter: SI 80,33%

Trombosis: SI 84,67%

Oclusión: SI 92,75%

Mala posición interna: SI 68,63%

Rotura del dispositivo: SI 84,88%

Lesión de la piel asociada al dispositivo: SI 92,13%

Motivo de la retirada: SI 97,1%

Fecha y hora de la retirada: SI 95,44%

Necesidad de insertar un nuevo dispositivo: SI 89,23%

Duración de la estancia (hospital): SI 63,56%

Dolor/incomodidad informado por el paciente: SI 89,44%

Gráfico de respostas de Formularios. Título de pregunta: Registro de complicaciones y retirada. Número de respostas: .

_____________

Desde aquí agradecer a tod@s los participantes en la realización y difusión de la encuesta y mi comprosmiso de que si al cabo de un año no he sido capaz de realizar el análsis de estos resultados compartiré los datos brutos para que otras personas puedan hacer uso de los mismos; en todo caso de realizar el análisis y publicar sus resultados el acceso a los datos brutos figurá en la bibliografía como suelo hacer en los estudios de los que soy autor principal.

Quizás uno de los puntos débiles de la encuesta es que NO haya insertado recordatorios sobre el foco de la cuestión (el registro) ni "items control" que permitieran descubrir respuestas "artificiales" o aleatorias.

También se puede criticar del consenso usado como referencia su visión hospitalocentrista reflejada en algunas preguntas como la duración de la estancia o la ausencia de otras que quizás serían oportunas en dispositivos insertados en/a pacientes en medio no hospitalario.