Google+

"PASAR AL SERGAS"

DIXOME, DIXOME. PROMESAS OU FRACASODisque, comentan, corre por ahi... que a Fundaci�n Hospital Ver�n vai "pasar al SERGAS" en 2006.

Primeiro un preg�ntase que quere dicir de verdade "pasar al SERGAS"; pois o 100% do capital da FHV xa pertence � SERGAS que � ademais o principal comprador de servicios da FHV e determina toda a xesti�n do centro.
?Equivale iso a que o persoal da FHV vai pasar a estatutario?; non ten porque si nin porque non ainda que coa recente referencia dos hospitais das deputacions, hospitais militares, o ISM e a negociaci�n que se est� a producir no canto da sanidade penitenciaria todo semella que si.
?Ter�a ise paso algun outro significado?. Dende logo dende a oposici�n (mais o BNG que o PSdG-PSOE) e os sindicatos a lectura ser�a de: "fracaso do modelo privatizador" ou gaitas polo estilo (o SOE que non cuspa moi alto que logo lle d� na faciana...) Mais coido que non se esforzarian en investigar que se fixo ben e que se fixo mal ali nestes 10 anos e que se pode aprender de elo para mellorar a sanidade p�blica.
Ainda ten outro significado profundo dentro do goberno galego. Este modelo puxose a andar cando o se?or A. Nu?ez Feijoo era presidente do SERGAS e JM Romay conselleiro de sanidade con gran "ruido de fondo" do "grupo da boina" en Ourense que non desaproveitou a ocasi�n no 96 para facer unha "toma de posesi�n" do hospital que mais semellou o desembarco de Colon en Am�rica (s� fallaron os estandartes).
Pode, logo, ser un globo sonda e nada mais porque semellante paso ser�a irmos contracorrente se temos en conta que do que mais se fala na xesti�n sanitaria actual � de "coxestionar ou cofinanciar" os novos centros da man da sanidade privada
Tam�n pode tratarse dun xeito de incentivaci�n para o persoal � vista do desencanto que existe dempois de 10 anos de deterioro cont�nuo das condicions de traballo e de desprezo por parte do resto da sanidade publica. Non esquezamos que estamos en campa?a electoral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input