Google+

UNS VAN POR ONDE OUTROS XA TROPEZAN

Mentras na comunidade valenciana segue o mar de fondo polo financiamento en xeral do servizo de saude i en particular polos datos e as comparacions que se podan acadar respecto � Hospital de La Ribera.

En Madrid a "se?orita" Aguirre e a sua equipa de "homes grises" vai seguir ese cami?o para cumpli-la promesa eleitoral de 8 novos centros na lexislatura. Sorte que temos o abuelito Barea para nos ilustrar na cuesti�n cremat�stica... Xa o d� el no artigo "No se deben emplear mecanismos de pago variables en funci�n del n�mero de pacientes atendidos pues entonces el riesgo de la concesi�n (su probable d�ficit) se trasladar�a al pagador (la comunidad de Madrid) y esto invalidar�a la concesi�n." Ou se?a que as concesi�ns son hospitais privados que prestan servizo p�blico cun presuposto pechado (por exemplo tanto por habitante) e deben asumi-lo seu d�ficit (si existise).

A esto eng�dese unha interesante aportaci�n dende o punto de vista das teor�as economicistas: a transparencia contable non s� dos centros en concesi�n senon tamen dos centros publicos "tradicionais" para valorar o traballo dos directivos en base �s resultados. Evidentemente estes directivos deber�an poder xestionar e non ser meros administradores co que voltar�amos as teimas de sempre: que si converti-los centros publicos en entes autonomos, que si separar provisi�n de financiamento etc. etc. Pero, coa difer�ncia dun verdadeiro mecanismo de comparaci�n para "cortar cabezas".

E digo eu. ?para cando un verdadeiro mecanismo de comparaci�n da calidade?, ?cando se crear� un unico rexistro para a espera de tal xeito que unha vez que se lle faga unha indicaci�n a un doente este quede rexistrado sen "contabilidade creativa" nen "axendas pechadas"?... O se?or Barea sinala que "los hospitales p�blicos no deben tener como objetivo la rentabilidad econ�mica, pero eso no exime de una buena gesti�n" esta claro que a xesti�n para �l s� existe en termos econ�micos e que a calidade non � mais ca unha caracter�stica do servizo a prestar.

Que os profesionais (da publica e da privada; facultativos, non facultativos e non sanitarios )reflexionemos en voz alta sobor destas cousas contribur�a a mante-la atenci�n sanitaria centrada en quen ten que estar: O doente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input