Google+

Mais aló do tema da prescripción

O ministro de sanidade, (ou a persoa que o redactou) atinou de pleno no discurso que impartiu na Universidade de Alacante sobor da enfermería do século XXI como parte importante da equipa humana do SNS que ten se se adaptar para afronta-los novos retos das actuais demandas dos cidadans unha adpatación que xera demandas por parte dos profesionais e precisa adaptacions nos eidos da formación pre e post graduada (impulsadas polo Espazo Europeo de Educación Superior) e continuada e tamén no eido da investigación.

Acta sanitaria colgou o discurso completo (.pdf 101 Kb) do que vos invito a facer unha lectura coa precaución inherente ó período electoral no que nos atopamos mais tamén coa máquina de hipótesis que é a percepción ben disposta para capta-los argumentos expostos que seguirán a ter valor mais aló do 9-M.
Retos:
- el aumento de la esperanza de vida y su efecto sobre la cronificación de algunas enfermedades
- la aparición de nuevas patologías
- la desaparición de obstáculos a la libre circulación de personas
- la facilidad de acceso a la información
- los avances en los medios técnicos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento
- aumento de la complejidad de las organizaciones sanitarias
- búsqueda permanente de modelos de financiación, gestión y desarrollo profesional
- Modificación de los valores y las expectativas de los ciudadanos en materia de salud y en la provisión de servicios sanitarios.

Apuesta, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, por la potenciación del trabajo en equipo y el esfuerzo por hacer efectiva la visibilidad de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

se pide a estos profesionales que colaboren en la respuesta estratégica a los principales problemas de salud pública y en la atención a personas en situaciones tan diferentes como:
- la dependencia
- enfermedades crónicas y pluripatologías
- problemas de salud mental
- revisiones del niño sano
No campo das especialidades creadas polo RD 450/2005 falou do constituido Consello Nacional de especialidades en Ciencias da Saúde e das Comisions Nacionais de cada especialidade das que dixo:
La rapidez y el rigor de sus trabajos han permitido que alguna Comisión haya presentado un primer borrador de programa formativo de una nueva especialidad, y otras están muy próximas a hacerlo.
Disponer de estos programas, resulta fundamental para resolver las numerosas solicitudes de acceso al título de especialista por la vía excepcional, ya que estos perfilarán las competencias que se deben acreditar.??? (logo, que hai da proba que menciona a disposición transitoria 2ª?)
Desvelou un próximo RD sobre o sistema de formación especializada no que se habilitará a multidisciplinaridade nas unidades docentes e se crearán Unidades de docencia únicas nas que estarán representadas tódalas especialidades dun centro ou unidade docente.

Na hora de falar dos recursos humanos no SNS voltou a gaberse do decreto de recoñecemento da carreira profesional entre os distintos servizos de saude (BOE, .PDF 87 Kb) e da creación do observatorio de carreira profesional... Coido que siguen sin saber que hai profesionais que levan xa mais de un ano sin ver recoñecido o seu grado profesional tras trasladarense por mor da OPEx e co acceso ó seguinte grao bloqueado por mor de trucaxes de almanaque barateiro.

¡¡¡Que doado sería OBRIGAR a incluir o grao de carreira profesional no certificado de haberes que se realiza no momento do traslado!!! e deixarse de lerias e listezas para ver a quen 'pillan' desprevido.

Con esta frase
Los profesionales son elemento fundamental de su estructura (SNS) y en ella, los enfermeros tendrán que asumir nuevas competencias y responsabilidades.
Iniciouse a parte de ampliación de perspectivas profesionais na que, tras pasar de xeito rápido polo tema polémico da orde reguladora da disposición 12ª da "lei do medicamento", abordou o proxecto AP21 para 'pivotar' do hospitalocentrismo a unha atención mais cercana ós cidadans potenciando o papel dos profesionais enfermeir@s...
Muchos de los problemas de salud de la población pueden y deben ser resueltos por los enfermeros compartiendo la puerta de entrada al Sistema.
A moi escasa mención ás situacions de dependencia mais a frase
desarrollando las actividades de atención domiciliaria y la atención a las personas con problemas de dependencia
é indicadora do amplísimo abano de posibilidades da nosa profesión neste eido.

A participación da enfermería nas estratexias nacionais de Diabetes e Cardiopatía isquémica no eido da prenvención e o apoio engadido ós coidadores nas estratexias de saúde mental e coidados paliativos mostran as potencialidades da nosa profesión.

Non quería rematar sen menciona-la participación enfermeira nas actividades de investigación sobre seguridade do doente e de estándares de calidade no SNS (proxecto SENECA).

Bueno, que o tempo é limitado e o coñecemento pouco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input