Google+

Impacto no factor

Cando hai dous anos me re-subscribín a INVESTEN xurdira unha "conversa" ó redor do 'factor de impacto' (FI) como...
criterio para valorar la "calidad de los investigadores" con su repercusión en becas, CV, carrera profesional etc.
e as múltiples distorsions que polo ámbito da publicación, o idioma e a temática se dan e que afectan á relevancia do publicado non pola súa calidade intrínseca senon polo medio no que foron publicados pois un medio con maior FI equivale a un maior nivel de citación do traballo publicado. Eu participara naquela conversa:
Me permito molestaros para reafirmar las palabras de D. O. pues yo mismo y mis compañer@s tendemos a confundir el factor de impacto como algo que afecta a quien publica cuando en realidad lo que hace es clasificar las publicaciones en virtud de la ¿posibilidad? de que un estudio publicado por determinada revista sea citado en otro estudio; ¿me equivoco?.
Creo que este tema tiene gran importancia incluso fuera del campo puramente investigador pues; estando en negociación/implantación la carrera profesional (en los centros de la administración pública) no seria incoherente ni descabellado utilizar el FI como medio para 'baremar' las publicaciones. A este respecto señalar que ya se incluyó este criterio como parte de los planes de incentivos para facultativos en algunas Fundaciones (y, seguramente, en otros centros que desconozco) con resultados dispares en cuanto a aceptación.
Nestes días a revista Nature ven de publicar unha nova (é de pago mais enlazovola polos comentarios) sobre a creación dunha base de datos que permite facer de xeito gratuito e "ó voo" estatísticas de citacions (o artigo completo -en inglés- está neste blog).

Scimago Journal & country rank é unha aplicación de Scimago grupo de investigación 100% 'made in Spain' (University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) and Alcalá de Henares) que emprega unha tecnoloxía similar ó 'pagerank' de google para estuda-los enlaces das citacions nos artigos das revistas científicas aplicándolla a Scopus a base de datos de resumos de artigos da editorial Elsivier creando unha nova métrica no eido da bibliografía o Scimago Journal Rank (SJR) que non outorga a tódalas citas o mesmo 'valor' i emprega un ciclo de citación de 3 anos.

Isto está a crear controversia ó redor do imperio que dende hai 50 anos Thomson Scientific tiña do mercado mercede a prácticas moi debatidas de 'autocitación' de revistas (da mesma revista ou do mesmo grupo) o que facilitaba a publicación dun artigo; ou o que acontecía cando se demostraba que un artigo contiña datos falsos e era 'retirado' pola revista en cuestión. O certo é que a nova está a ser moi ben recibida e que xa hai outros proxectos de indices de publicacions.

Os de thomson respostan na súa web... mais a xente xa lles perdeu o medo e vé as portas abertas:
Finally, some movement in the citation field! This competition was overdue already 10 years ago! Today, the technical prerequisites for a uniform scientific database for all science publications exists. In such a database, citation statistics would be transparent, open and free for all. Then, the current debates and arguments would seem so silly...
Dádevos unha volta por ScimagoJ&CR e facede probas por exemplo comparando as publicacions de enfermeiría de Spain e o R.U.... Os resultados pódense descargar en formato Exel

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input