Google+

PRIORIDADES...

�s politicos en campa?a (sexan do sino que sexan) sempre se lles oe o mesmo cando falan da sanidade p�blica; o seu principal problema son as listas de demora, difiren (e non moito) nos plantexamentos para po-las cousas nun lugar coherente porque mentres uns insisten en incrementa-los recursos pr�pios outros insisten en acudir a recursos alleos (e todos prometen mellora-los rendimentos dos actuais recursos e ofertan programas de autoconcertaci�n).

Tra-la "tragala" das derradeiras transferencias cada conselleria de saude das comunidades deber�a loitar con este problema cos seus recursos e semellou que as� era cando alguhas escomenzaron a regular por decreto (que non lei) unha demora m�xima para procedementos cir�rxicos e o feito de acudir � competencia entre centros da pr�pia rede ou asimilables(SERGAS, IMSALUD, SAS, SVS...). Mais os derradeiros "movimentos" publicitados semellan ir noutra direcci�n...

Varias comunidades se estan a aplicar no desenrolo dos regulamentos pendentes da lei de dereitos do doente po?endo especial �nfase nun aspecto que, dende o meu punto de vista, nas actuais circunst�ncias � marxinal. ?como explicar a algu�n que agarda (en termos "reais") 4 ou 5 meses para se operar de unha colecistectom�a que neses meses non se puido operar para que outros doentes tivesen unha habitaci�n para eles s�s?... eu coido que moitos dirixentes da sanidade se deixan imbuir polo marketing e os conceptos de "calidade percibida" cos que xoga a sanidade privada e polos seus propios desexos de cara �s s�as prefer�ncias � hora de emprega-los servicios sanit�rios i esquecen o verdadeiro obxectivo dos sistemas sanitarios asistenciais universais... non se sost�n esto cando hai moitos centros con ocupacions medias por riba do 80% e varias programacions cir�rxicas suspendidas por falla de camas. Iso sen falar das esperas para probas diagn�sticas que requiren ingreso.

En fin cada que emprega os recursos que lle foron "concedidos" como mellor lle parece... ?se pediran responsabilidades cando estas planificacions "politicas" den en insuficiencia de recursos ? ou ?voltaremos a pagar os de sempre con outros "cero patatero" ?. Castela Le�n, Estremadura, Valencia, e Asturias estan a regula-lo dereito a habitaci�n individual... nunha lectura r�pida o mais razoable semella o plantexamento de Cesar Anton que procura non restar recursos � sistema para implantar este "dereito secund�rio"; no outro extremo parece situarse o goberno de Ibarra que vai a por 30 millons de euros en infraestructuras para este fin.

Evidentemente busco o debate respecto a esto asi que xa sabedes que "clic" en "podes opinar" e a rajar...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input