Google+

Cando nos cronometren ata as miccions e como aterra Elena

Neste artigo de Diario M�dico podemos apreciar a resposta a porque tantas e tantas veces as programacions cir�rxicas non "casan" coas horas de asignaci�n efectiva que teñen dos quir�fanos as especialidades... porque non teñen NPI do que sucede dentro. Para remedialo uns con #modestia# acollen a un cir�rxico na s�a equipa para que os oriente... outros como os do artigo xogan o "gran hermano". Xa comentei no meu blog persoal que un dos usos dos chips RFID podia ir por esta via... vede tam�n:Evidentemente o que se d� no artigo (incluso nas p�xinas das empresas que proveen as tecnolox�as ) non ten por que ser negativo; vamos, que non ten porque repercutir na calidade das intervencions cirurxicas nin das "operacions" que se fan entrono i entre elas:traslado e colocaci�n do doente, limpeza , control e reposicion de stoks (cir�rxicos e anest�sicos), mantemento do instrumental... O que haber� que ter en conta � hora de deseña-los est�ndares polos que se rexiran estas "operacions" � canto tempo se lles vai a adicar e quen as vai facer para facelas BEN.

NOUTRA ORDE DE COUSAS....

O PP xa ten decidio cal � o eixo da sua politica de oposici�n no campo da sanidade (estatal) ; ante as vacilacions aparentes da ministra (que se esta a toma-lo seu tempo porque de sanidade NPI ) atacan con que a fragmentaci�n sanitaria en 17 modelos � un feito. coma sempre xogan a que se esquenza de supeto que o remate dese modelo se deu nos derradeiros anos; en concreto dende que liscou a "nena dos cocidos" e se puxo � fronte do ministerio a algu�n do gremio que sab�a cara onde quer�a o PP leva-lo sistema. Agora resulta que non hai sistema de financiaci�n pechado... que gracia. Non respostaban iso cando se lles ped�an memorias econ�micas para as transferencias , a lei de cohesi�n etc...

Na miña opini�n ( para eso temos un blog, para publicar noticias dende os nosos puntos de vista, pero dando a faciana ) non ser� tan preocupante o n�mero de cidadans que nos despracemos ( si eu incl�ome, ¿ou � que son parvo?) entre comunidades para ter menos demoras, mais prestacions e mellores prezos nos medicamentos; coma o ser� a atenci�n �s cidadans comunitarios que con maior asiduidade veñen a pasa-la sua xubilaci�n en territorio español e, sobor de todo, a cantidade de "novos" cidadans europeos que precisar�n asistencia sanitaria nas nosas comunidades e polos que ser� dificil obte-lo pago correspondente.

EDICIÓN 10/9/2013

Cáseque 9 anos e medio dempois desta diátraba a realidade vense aproximando... Este artigo o reflicte
"Expanding potential of radiofrequency nurse call systems to measure nursing time in patient rooms"  que busca explora-la posibilidade de empregar chips RFID nos 'buscas' das enfermeiras para avalia-lo tempo que pasan nas habitacions.
Tende en conta que se trata do entorno USA onde hai moitas compañeiras "especializadas" que traballan 'on call' pero ahí está o dato.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input