Google+

Mais da OPE

Como o tribunal ou a autoridade in-competente publicou unha "rectificación de erros"[.PDF] o cal é curioso, eles SI poden rectificar; os curritos NON...bueno, que con esa rectificación os prazos alónganse unha semana mais. Xa me gustaría a min saber que sucedería a calquera de nós nos nosos postos si cometésemos erro tras erro que precisase rectificacions.

O colexio de enfermeria pasa de puntillas sobre a situación creada citando apenas a iniciativa do blog referido no seu "diario enfermero" (nº79) sen se mollar o mais mínimo e o 'grande sindicato profesional' olla cara outra banda lanzando agora unha campaña para que solicitemo-la especialidade pola vía extraordinaria os que teñamos os méritos precisos; o que resulta contradictorio dende o meu punto de vista pois si enviamos unha avalancha de solicitudes o ministerio terá menos recursos para 're-matar' a OPEx e sementarase un medo terrible entre as administracions autonómicas que serán as que deberan proveer e pagar as prazas deses futuros especialistas e que presionaran (se non o están a facer xa) para que NON sexa doado conqueri-lo título. Mais se vos fixades na portada da páxina do sindicato os 6000 excluidos non existen para este sindicato.

Visto o visto e como falar é 'jratis' atrevinme a facer dúas entradas no citado blog; unha sinalando os tanteos a realizar para olla-la verdadeira forza do colectivo afectado e os apoios que pode acadar e tentando aportar algo de información sobre o tema.

E outra facendo a seguinte PROPOSTA de solución "salomónica" para desfacer este entuerto.
PROPUESTA

1- Incorporación inmediata de los adjudicatarios en 1ª ronda; porque aún está por explicar por qué los facultativos SI se incorporaban según se iban cerrando sus rondas y el resto de categorías NO.

2- Paralización del proceso descartando las solicitudes pendientes y las realizadas en este segundo plazo.

3- Emisión de un critério único de admisión de los reingresos provisionales de los declarados “excedentes voluntarios”; porque en algunas comunidades se ha comunicado que habrá ‘carta blanca’ y en otras que sólo se aceptaran tantos reingresos como plazas afectadas por la OPEx queden sin cubrir…

4-Elaboración de un procedimiento presencial o electrónico transparente y justo que impida duplicar peticiones y/o dejar plazas sin pedir.

5- Convocatoria de 2ª ronda sólo para fijos.

6- Resolución e incorporación de estos.

7- Elaboración de un listado de plazas resultantes.

8- Convocatoria de 2ª ronda para todos los procedentes de la “expectativa de destino” adjudicatarios o no en la 1ª ronda con la salvedad de pedir únicamente las plazas en las que se esté interesado.

9- Resolución e incorporación de los que obtengan plaza.

10- Elaboración de nuevo listado de plazas resultantes

11- Convocatoria de 3ª ronda para los no adjudicatarios procedentes de “expectativa de destino” con la obligación de pedir tantas plazas más una del puesto que ocupen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input