Google+

Voltamos atras?.

Mentres os politicos de distinto signo se enmarañan nunha reyerta para facer un parche no sistema nacional de saude os tribunais fan da súa capa un saio e nos 'devolven' ó paraugas da jurisdicción contencioso-administrativa.

O pasado 20 de Xuño a sá especial de conflictos de competencia do tribunal supremo ditou un auto sobor de un caso concreto que podería traducirse para o resto do persoal estatutario. O fundamento do dito auto é que dende a entrada en vigor do estatuto marco a relación do persoal estatutario coa administración (ó traveso dos servicios de saude) está configurada coma unha relación funcionarial, de natureza administrativa. Todo elo porque o propio estatuto marco parte da necesidade dunha regulación especial para o persoal dos servizos sanitários.

Ó cabo ainda non estan tódalas voltas dadas mais pode que voltemos a ter que dilucidar os nosos conflictos coa administración pola lenta (eterna) via da xusrisdicción contencioso-admnistrativa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input