Google+

Protestas colexiais, Colexiaci�n. ?e agora porqu�, e agora para qu�

Que a especializaci�n da profesi�n enfermeira � unha das aspiracions da maioria dos profesionais non � desco?ecido; que esa especializaci�n TODOS a entendemos coma unha especializaci�n con reco?ecimento retributivo "per se" (sen que forme parte de carreiras profesionais ou sistemas de ida e volta) tam�n.
O decreto de especialidades aprovarase denantes que eu rematase os estudos da diplomatura e nos anos que levo como profesional so saiu unha nova especialidade mentres que outra foi considerada carreira aparte.
Durante 8 anos de goberno popular as revistillas, panfletos e folletins de sociedade dos colexios profesionais sacaban constantemente os cargos do colexio (non electos democr�ticamente) xunto cos ministros de sanidade correspondentes (incluida a impresentable do caldo de osos tolos) falando verbas vagas sobor das aspiracions da enfermer�a.
En 6 meses a actitude dos colexios ten trocado subitamente ata o punto de estarnos a enviar cartas �s colexiados quencendo o ambiente para movilizacions.?o motivo? Eu non o vexo claro.
Tal e como esta o reordenamento do sistema educativo superior coa implantaci�n dos estudos de Grao para todalas carreiras universitarias e o Postgrao para os estudos seguintes non semella irracional que haxa que reforma-lo decreto de especialidades para adaptalo a estes trocos e que , polo tanto, non se po?an novas especialidades en marcha ata o daquela.
Iso non � paralizaci�n, � planificaci�n.
Namentras eu preguntome ?para qu� estar colexiado se non exerzo actividade no �mbeto privado?.
A mi?a titulaci�n e funcions profesionais dentro do SNS estan garantidas e organizadas non polo colexio senon polas administracions correspondentes. Nos conflictos de caracter laboral a representaci�n das enfermeir@s (e de t�dolos traballadores queiramos ou non ) exercea a Xunta de persoal elexida democr�ticamente (todo � mellorable). A competencia, normalizaci�n e renovaci�n de co?ecimentos profesionais encauzase ben � traveso das sociedades cient�ficas... total ?para que pago o colexio?.
Qu�dame o consolo de recuperar parte dos cartos gracias � erro de alg�n listo (que non pagar� por elo) de pagarlle a colexiaci�n os funcionarios subinspectores. 525.34 E : O DVD-gravador xa o estan a embalar no suleste de asia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input