Google+

VAI DE MASTERS

Ler é o que ten; que se vai quedando algo...

O día das letras aprobouse a resolución da secretaría xeral do consello de coordinación universitaria pola que se lle dá publicidade á lista dos cursos de posgrao (máster e doutorado) oficiais (BOE 14 de Xuño). Estes son alguns dos que me semellaron mais interesantes para a enfermería.

(como é un post con moito choio vos adianto que lle irei engadindo ós masters a medida que poda)

XESTIÓN

Universidade de Barcelona: Master de liderazgo e xestión de servizos de enfermería.

Admisión: Diplomado de enfermería ou título europeo equivalente cos seguintes criterios:por orden de importancia son os siguintes:

1. Valoración do currículum profesional
2. Mínimo de dous anos de experiencia no ámbito da xestión
3. Formación en xestión no ámbito dos servizos de saude
4. Nota media da formación básica e pos-básica
5. Ter coñecementos dunha lingua estranxeira (inglés, frances, portugues...)

A docencia impartese en castelán e catalán.
120 ECTS; horario sen establecer, posiblemente 2 días ó mes de presenciais.
O prezo aínda non está publicado. Pendente dun decreto da Generalitat, calculade uns 20-25 €uros/ECTS

XENERALISTA

Universidade de Almería: Máster en avances en enfermería de coidados.(programa .doc 107 kb.)

Admisión: Diplomado de enfermería, valoración curricular por parte da comisión de posgrao da E.U. de ciencias da saúde.

120 ECTS distribuidos en 80 ECTS de asignaturas obrigatorias comuns, 25 obrigatorias en blonque (itinerario en algunha das universidades do programa interuniversitario), 15 Optativos.
A modalidade das ensinanzas aparece como "pendiente"
1512 €uros + taxas administrativas o 1º curso.

Universidade de Huelva: Master Oficial en Ciencias da Enfermería na orde ministerial aparece como: Máster en avances en enfermería de coidados

Admisión: Diplomado de Enfermería. Criterios de selección: Expediente académico, Experiencia profesional previa. Actividades de formación. Dominio de competencias en lingua inglesa e TICs.

120 ECTS distribuidos en 80 ECTS de asignaturas obrigatorias comuns, 25 obrigatorias en blonque (itinerario en algunha das universidades do programa interuniversitario), 15 Optativos.
Modalidade: Presencial e semipresencial.
Non precisa o custe.

Universidad de Zaragoza: MASTER INTERUNIVERSITARIO EN CIENCIAS DA ENFERMERÍA

Admisión: Título Universitario en relación cas Ciencias da Saude (Diplomados Universitarios en Enfermería, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas e outros que se analizará de forma particular). Criterios: "se baremará el "curriculum vitae" del aspirante en relación con los siguientes criterios A) Expediente académico: un 30%. Media aritmética de las calificaciones obtenidas en el acceso a la Titulación. Matricula de honor 4 puntos. Sobresaliente 3 puntos. Notable 2 puntos. Aprobado 1 punto. B) Experiencia laboral y/o docente: un 40%. Por cada año trabajado 1 punto hasta un máximo de 6 puntos. Por cada año como docente contratado a tiempo completo en la Universidad 1 punto hasta un máximo de 6 puntos. C) Motivación: un 30%. Preinscripción en los dos primeros días 5 puntos. Preinscripción entre los días 3º y 5º 3 puntos. Preinscripción entre los días 6º y 9º 1 punto???. El 25% de las plazas se reservaran para personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años"

O dos créditos tampouco o vexo claro... "En este Postgrado-oficial (Master Bolonia), puede matricularse de 42 créditos en lugar de 60 por cada curso, el primer año ECTS deberá realizar créditos troncales". O total dos dous cursos andará entre os 84 e os 120 ECTS.

A modalidade viña sendo presencial os xoves e venres con horarios de mañan e/ou tarde.

Prezo: 28,5€ por creto matriculado... (entre 2394 e 3420 os dous anos de master)

Forma parte dun programa compartido con varias universidades españolas i europeas e proporciona acceso ó doutorado oficial.

Universidade de Lleida: Máster en ciencias da enfermería.

Admisión: Diplomado de enfermería. Criterios de selección:non establecidos claramente; publicados en este documento (.pdf 123 kb)

120 ECTS 80 troncales, 20 obligatorios e 20 optativos (5 o primerio ano e 15 o segundo); como é un master interuniversitario algunha das materias obrigatorias se pode facer noutra universidade.
Idioma de impartición: Non se especifica.

Modalidade: "Tempo parcial"

Prezo: pendente dun decreto da generalitat; mais calculade entre 20 e 25 € por ECTS


Universidade Rovira i Virgil: Máster oficial en ciencias da enfermeria.

Acceso: Diplomado de enfermería. Criterios:Expediente 80%, Curriculum 10% e Motivación descrita 10%.

Entre 60 e 120 ECTS 80 comuns, 25 de Itinerario URV e 15 optativas (programa interuniversitario). Centrado no aspecto investigador.
Non especifica a modalidade.
Idioma de impartición: Catalán e Castelan.

Prezo: Non se especifica; pendente de decreto de prezos da generalitat; calculade uns 27€/ECTS

Dará acceso ó doutorado a partires deste curso.

Universidade internacional de cataluña: Master en Ciencias da enfermería.

Acceso: Diplomado de enfermería. Criterios: Curriculum i entrevista persoal

120 ECTS 80 comuns, 15 Itinerantes (programa interuniversitario) e 15 optativos
Modalidade: Presencial; Xoves pola tarde, Venres todo o día
Idioma: Non especificado.

Prezo: 4260 € o primeiro curso. Asi como quen non quere a cousa...

Permite o acceso ó doutoramento con diversas liñas de investigación.

ESPECIALIZADOS

Universidade de Córdoba: Máster en Coidados Avanzados no doente Cardiovascular (programa .pdf 14 kb)

Admisión: Licenciados e diplomados de enfermería

60 ECTS

Presencial martes e xoves de 17 a 21 h.
Prezo: Non se especifica. uns 25 €/ECTS

Universidade de Málaga: Máster en Coidados Integrales de Enfermería en Procesos Nefrolóxicos (Info .doc 79 Kb)

Admisión: Diplomado de enfermería; criterios: Expediente académico, Currículum, Experiencia Profesional en Enfermería.

60 ECTS 50 obrigatorios (dos que 20 son de "traballo fin de master" e 15 de prácticum) e 10 a elexir entre 4 optativas de 5 ECTS.

Presencial

1500 €uros

Universidad de Málaga: Máster Oficial en Coidados Integrales de Enfermería en Situacions Críticas e Urxencias no Adulto (Info .doc 79 kb)

Admisión: Diplomado de enfermería; criterios: Expediente académico, Currículum, Experiencia Profesional en Enfermería.

60 ECTS 50 obrigatorios (15 de prácticum e 20 de traballo fin de master) e 10 a elexir entre 4 optativas de 5 ECTS.

Presencial

1500 €uros

Universidade de Girona: Master en promoción da saúde.

Admisión: Diplomaturas e titulacions de ciencias da saude, ciencias sociais i educación. Criterios: Currículum vitae (30 %), Expediente académico (30 %), Solicitud de admisión motivada ??(10 %), Experiencia profesional (clínica, gestión, investigación) (20 %), Conocimiento del inglés (10 %).

90 ECTS Como o programa ten un deseño modular se poden obter 'mencions' de Xestión de coidados ou de Xestión de servizos de saúde cursando completo algun módulo e/ou un número de ECTS de varios módulos.
Con posibilidade de convalidación de coñecementos previos e/ou experiencia profesional.

Modalidade: Semipresencial a tempo completo en tres semestres.

Idiomas de impartición: Catalán: 70 %, Castellano: 20 %, Inglés: 10 %

Prezo: Pendente de decreto da generalitat; sobre uns 30€/ECTS

Proporciona acceso a doutorado.

Universidade Rovira i Virgil: Máster en Nutrición e metabolismo.

Acceso: Dispor dun título universitario nos que está o DUE. Criterios: Expediente 80%, Curriculum 10% e Motivación descrita 10%.

Entre 60 e 120 ECTS Cun "bloque de reforzo para diplomados" e tres itinerarios: Nutrigenómica e alimentación funcional, Nutrición clinica e Investigación.
Idioma de impartición: Catalán e Castelan.

Prezo: Pendente de decreto da generalitat; uns 27 €/ECTS

Dá acceso a doutoramento.

Universidade Ramón Llull: Master en Bioética

Acceso: Licenciados e diplomados do campo das ciencias da saúde, Bioloxía, Bioingeniería. Criterios: Valoración do curriculum e memoria xustificativa da motivación para face-lo master.

60 ECTS.
Dos moitos master 'afíns' ós que se podería ter acceso dende a diplomatura de enfermería selecciono este por presenta-la posibilidade de realiza-lo "on line".
Idiomas de impartición: Catalán e Castelán.

Prezo: Presencial 2250 €, On line 2000 €.

Universidade de Extremadura: Máster en atención socio-sanitaria a doentes con dependencia.

Acceso: Diplomaturas de ciencias da saúde, e traballo social e licenciaturas biomedicas. Criterios: Valoración obxetiva do curriculum académico e valoración de actitudes e habilidades en entrevista persoal

60 ECTS en dous cursos académicos. Tres tardes á semana durante o segundo cuatrimestre.

Prezo: 23,5 €/ECTS Factible, barato e con "campo" unha boa opción.

Non especifica que proporcione acceso ó título de doutor.

Universidade de Extremadura: Master en seguridade e saúde laboral.

Acceso: Titulación universitaria oficial. Criterios: Expediente académico, Formación universitaria previa, correlación entre a formación e os obxectivos do programa.

120 ECTS en 2 cursos académicos con posibilidade de convalidar materias xa cursadas.

Modalidade:Presencial sen que aparezan detalladas nen especialidades nen materias optativas.

Prezo: 22 €/ECTS

Barato e ainda, por desgracia, con moita saida profesional.

Master Interuniversitario no estudo e tratamento da dor. (triptico .pdf 1,17 Mb)
Impartido por: Universidade Juan Carlos I, Universidade de Cádiz, Universidade de Cantabria.

Acceso: Titulo de licenciado e diplomado en ciencias da saúde. Criterios:Non especificados

120 ECTS ; Segundo o folleto o número mínimo de créditos por periodo lectivo é de 30.
Ten a particularidade de que grande parte dos ECTS se poden cursar nun "campus virtural" sendo obrigatorias só algunhas asignaturas presenciais (8 ECTS). As estancias -presenciais- en unidades e/ou laboratorios (35 ECTS) son optativas mais sempre haberá que facer polo menos unha.

Prezo: Na URJC 28 €/ECTS (3360 €uros o master)

Para o acceso ó doutorado será preciso ter completado 300 ECTS entre grao e posgrao.

INVESTIGACIÓN

Universidade de Córdoba: Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud (Programa .pdf 13 kb)

Admisión: Licenciados e diplomados de ramas afins; os diplomados NON poderán realiza-la tese doutoral.

60 ECTS 54 obrigatorios e 6 a elexir entre 3 opcions

Presencial martes e xoves de 16 a 20 h.
Prezo: Non especificado; sobre uns 24 €/ECTS

Universidade internacional de cataluña: Master en investigación en odontoloxía e biomediciña.

Admisión: "Titulados universitarios en Odontología, Medicina, Farmacia, Biología, Química y otras titulaciones de ciencias de la salud." Criterios: Adecuación de la titulación universitaria de acceso, Expediente académico universitario, Experiencia profesional, Nivel de inglés.

60 ECTS 30 de clases teorico-prácticas e 30 de traballo de investigación que se poden realizar de xeito intensivo nun curso académico ou a tempo parcial en dous cursos académicos. De tódolos xeitos as clases son presenciais dous días á semana en horario de mañan e a investigación requerirá acudir ós laboratorios da universidade 3 medias xornadas á seman.
Non consta o idioma das clases.

Prezo: 8520 €URAZOS (a min doeume escribir isto).

Proporciona acceso ó doutoramento mediante a realización de tese segundo as liñas de investigación da UIC.

Universidade de Extremadura: Master en xestión do coñecemento biomédico e investigación clínica.

Acceso: Licenciados e diplomados de ciencias da saúde. Criterios: Para a especialidade de xestión do coñecemento requirese ter realizado ou estar realizando formación especializada recoñecida (MIR, BIR, FIR, EIR!!??); para a especialidade de Investigación clínica valórarase o curriculum con especial atención á experiencia investigadora e farase unha entrevista persoal.

60 ECTS en 2 cursos académicos;21 comuns e o resto segundo a especialidade.
Modalidade: para a especialidade de xestión as clases presenciais foron martes e xoves pola tarde e para os de investigación o 1º curso foi luns e mércores pola tarde e o 2º curso fanse 39 ECTS dos que 18 serán de seminarios de investigación, 6 de prácticas en laborarorios e 6 de traballo final do master.

Prezo: 23,50 €/ECTS. (dos mais asequibles)

Permite o acceso ó doutoramento.

E os cartos ¿qué?

Todo isto está moi ben; mais, para os que non teñen o privilexio de traballar; ¿quen lle presta os cartos da matrícula mais para vivir mentras se acada a nova titulación?

Podedes probar a pedir un Préstamo renda-universidade que é un préstamo sen xuros que, a partir do 1 de setembro de 2007, calquera estudante poderá solicitar si é titulado/a universitario e quere cursar un Máster (reconocido polo MEC ou dalgunha das universidades dos 46 países do Espazo Europeo de Educación Superior).

A cantidade axudará para cubrir-la matrícula e os gastos persoais mentras estuda e non o terá que escomenzar a devolver ata que, una vez rematado o Máster, alcance ingresos dabondo para devolverlo.

O préstamo financia os gastos necesarios para iniciar-lo Máster Universitario Oficial (BOE, 14 de junio de 2007, página 25931), cun límite máximo de 6.000€. además, de xeito opcional se poderá solicitar unha cantidade de ata 800€/mes para cubrir outros gastos mentras esté matriculado/a, con un límite máximo de 21 mensualidades.

Explicación do que é un ECTS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input