Google+

As 190000 fillas de Florence Nightingale

Onte compareceu o presidente do CGE na ponencia de estudo das necesidades de recursos humanos do SNS (diario de publicacions) e, segundo reflicte acta sanitaria don Máximo "doctor enfermero" fixo unha argumentación que non por ser certa nos datos resulta pertinente: Basear as necesidades de persoal dunha categoría profesional na cifra de profesionais de outra categoría.

Si comparto que no eido dos RRHH na sanidade hai certo 'xogo de mercado' no que os actores: Administración, Colexios, Universidades, Empresas prestadoras de servicios... tiran cada un para o seu lado e que non é moi doado establecer un baremo ecuánime de necesidades; os indicadores de profesionais por cada 100000 hab. son burdos pois tod@s sabemos que unha poboación non é igual a outra nin en 'carga' de patoloxía nin en necesidades de educación sanitaria. Si o envellecemento e a dispersión DEBEN ser tidos en conta na planificación financieira da sanidade como deixalos fora da planificación dos RRHH si son a "cabeza do león" dos custes?.

Como feito positivo quero destacar que o informe tenta, por unha vez, empregar unha lóxica de planificación demográfica profesional; isto é atendendo á piramide poboacional d@s profesionais e as circunstáncias da poboación á que atendemos (envellecemento, maior implicación laboral da muller -coidadora principal dos fogares-) mais, insisto, o referente cara a outra profesión seméllame desfasado cando, xustamente, agora se fala de competencias e capacidades e se tenta; mediante a formación de grao e postgrao e a especialización, que a profesión enfermeira resulte mais útil á sociedade á que serve.

100000 foron os 'fillos de San Luis' que as monarquías europeas enviaron para restaurar a fernando VII no trono. 190000 serán @s fill@s de Florence Nightingale que deberán sumarsenos @s que xa exercemos para cumplir co papel de principal garante da continuidade no coidado e na educación sanitaria que temos que asumir.

O informe completo presentado polo señor Jurado está dispoñible (.PDF 1,8 Mb) e digo presentado por ese señor e non polo CGE porque, como se pode ver, lle adíca as 3 primeiras páxinas ó seu nome.

Bueno, hai que marchar a facer o que toca.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input